KÜRT ULUSAL DEMOKRATİK BİRLİK TOPLANTISI İÇİN

ÇAĞRI

 

 

Kürt toplumunun ortak paydalarını ortaya çıkarmak, Kürt vicdanını daha duyulabilir kılmak amacını taşıyan Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu , 4 Eylül Ankara toplantısının perspektifleri doğrultusunda birlik sürecine hizmet etmek hedefiyle Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

 

Kürt sorununun özünün, Kürt halkının kendini yasal, yönetsel ve siyasal olarak özgürce ifade etme ve yönetme hakkı başta olmak üzere diğer dünya haklarıyla eşit bir düzeyde buluşma ve yapılanma sorunu olduğu inancıyla kurulan ve Kürt sorununun barışçı ve demokratik çözümünü hedefleyen Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu , 2. geniş katılımlı toplantısında Kürt toplumunun en geniş birliğini oluşturmayı amaç edinmiştir. Bu ihtiyaç aynı zamanda Kürt toplumunun ortak beklentisidir.

Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı, dar anlamda bir siyasi oluşum yaratma amacına hizmet etmekten öte, benzer düşünen Kürt yurtsever şahsiyetleri ve siyasi dinamikleriyle diyalog ve ortaklıkları geliştirmeyi ve giderek somut işbirliklerini ve kalıcı kurumlaşmayı yaratmayı amaçlamaktadır.

 

Gelinen aşamada Kürt toplumunun ortak bir ulusal iradeye her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. AB ile müzakerelerin başladığı bir dönemde bu ihtiyaç daha yakıcılık kazanmış durumdadır.

 

Kürt toplumu bakımından hayati önemdeki bu sorunlarımızı tartışmak ve çözüm üretmek üzere gerçekleştireceğimiz toplantıya katılımınızı bekler, ilginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

KÜRT ULUSAL DEMOKRATİK ÇALIŞMA GRUBU

 

 

Yer :Prestij Oteli, Ofis/ Diyarbakır

Tarih :17-18 Aralık 2005 / Cumartesi – Pazar

Saat :10.00 - 17.00

 

İrtibat için tlf

Bayram Bozyel   :    0532.354 29 36 - bbozyel@superonline.com

Sinan Çiftyürek   :    0535.668 69 78

Alişan Mercan   :    0542.796 61 26

 

Not : Prestij Oteli ile varılan anlaşmaya uygun olarak toplantı katılımcıları için indirimli konaklama tarifesi uygulanacaktır. Buna göre, bir gece için tek kişilik oda ücreti 60 YTL, çift kişilik oda ücreti 80 YTL'dir. Rezervasyon için isteklilerin toplantı tarihinden bir hafta önce Sekreterya'yı bilgilendirmeleri gerekir .