Bielefeld toplantısını olumlu görüyorum

 

Dr. Fikret Zengin

 

Bielefeld de 28.05.06 tarihinde oluşan eski DDKD toplantısını kişisel, örgütsel ve toplumsal bazında olumlu görüyorum. Bunu da şöyle açıklıyorum:

 

Kişisel bazında:

Birincisi uzun bir aradan sonra bir örgütde çalışıp birbiriyle ilşkileri olmıyan insanların tekrar bir araya gelmesi, olumludur. Bu birbirinden kopulan ilişkilerin tekrar canlaması, insanların birbirini görmesi, dinlenmesi, hem kendisiyle hemde arkadaşlarıyla barışması olumlu. Bu aynı zamanda kendisinin sahip olduğu potansiyelin hiss etmesini sağlar ve kişilerin kendi güçlerini harekete geçirir, sonuçta kişi pasif rolundan vaz geçerek aktif olmasını sağlar.'Uyuyan Devin' uyanmasını sağlıyor. Bu dev niçin uzun süre uykuda kaldı? Bu ayrı bir soru dur. Bunu kendileri yanıtlarsa daha iyi olur.

 

İkincisi örgütsel bazda ise; demokratik, legal, sivil diaspora da örgütleme istedikleri talep ediliyor. Bu Kürtler için vaz geçilmez bir şartdır. Bu; örgütlenmenin iç dinamiğini güçlendirir ve insanları motive eder. Aynı zamanda diğer örgütlere ve örgütü olmiyan insanlara da bir model olur.

 

Toplumsal bazda ise; çok sesliği getirir. Aynı zamanda diğer örgütlere alternatifiliği beraberinde getirir. Bu da Kürt toplumunda dinamiğin gelişmesine katkı sağlar. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yalnız bu kağıt üzerinde kalmasın. Bunun hayata geçirilmesi gerekir.

 

Selamlar ve Saygılar

5.06.2006