Halis Acar
xalisacar@hotmail.com
 
  •  
Kaldığımız yerden devamla!


PKK ve Öcalan Ile ilgili yazdıklarımız doğruluğunu her gün onlarca kez tekrarlıyor, biz yazdıkca. Elbette bırılerı rahatsız oldu bu rahatsızlık fiziki saldırı boyutuna geldi. PKK Kürd aydınlarına, şahsiyetlerine saldırıyı bir gelenek haline getirdi. Sosyolog İsmail Beşikçi başta olmak üzere ,Kemal Burkay , Selim Çürükkaya, Hasan Atmaca , Şükrü Gülmüş ve yüzlerce sıradan kürd yurtseveri tehdıt edıldi , saldırıya maruz bırakıldı. Amaç belliydi susacaksınız, konuşmayacak muhalif olmayacaksınız.

Kürdistan adlı bir ülken varsa ve bu ülkenin mazlum halkı Esaret altındaysa ve bu halkın önderi olduğunu iddia edenler teslimiyeti olağan hale Getirmeye çalisiyorsa onurlu ve namuslu her Kürd bireyi Elbete buna karşi çikacak ve susmayacak.

Bizim çikisimiz böyle değerlendirilmelidir Politik doğrularımız ,ve duruşumuz Kürdistani olmak durumundadır.Ne Apo‘cu teslimiyetin yanında nede Apo‘ ya muhaliflik adı altında küçük bir Apo prototipiyiz.

Kürd ‚‘Aydınları‘ içinde bütün yarattıkları sadece Apo muhalefeti olanlarla yolumuz birleşmezken Elbete Neokemalist telimiyeti teşhir ve tecrit etmek başlıca vurgumuzdur.utangaç Apo‘culuktan uzak olmak ise olmazsa olmazımızdır.

İşte bu nedenledirki yazmaya kaldığımız yerden devam edecek halkımız ve kadim vatan toğprağımızın özgürlesmesi amacıyla yazım alanında üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz.

Objektif Şeyler: İnsanın " duygu-düşünce-hülya ve kişisel çikarlarindan " bağımsız olarak, yanı " neyse o olarak " var olan şeylerdir. Fiziksel bilimler, işte bu nedenle " Objektif Kriterleri " temel alır. Bu nedenle felsefe de " Objektif Kriterleri " temel alan bir bilimdir.Bu anlamda OBJEKTİVİZM : Objektif kıstasları temel alan, " DÖĞRU'dan yana - YANLIŞ'a karşi TARAF " olan bir felsefedir.bizde üzerinde yaşadığımız bu dünyada yaşadıklarımız , okuduklarımız gördüklerimiz ve aklımızın bize yolgöstericiliğiyle içinden çiktigimiz on yıllarca uğruna mücadele verdiğimiz halkımızın istem ve taleplerinden bağımsız hareket edemeyiz .

Dolayısıyla Kürd halkının içinde bulunduğu durumu objektif duruşumuzu koruyarak ve onu bu duruma düsürenlere bu bakış açısıyla karşi çikiyoruz.bizim Kürdi değerlere zarar vermeyen hiç bir kişi , kurum ve harekete özel bir düsmanlığımız olamaz açık ve net belirtmeliyizki Kürd için kim olumlu bir adım atarsa bütün gücümüzle onun yanında oluruz bundan dolayıda hiç bir eksiklik duymayacağımız gibi tam aksine bunu sorumluluk olarak görürüz.duruşumuz Kürdistanidir ve elimizden geldiğince objektifiz.

Bize sıklıkla soruluyor/yazılıyor.

"APO dan hıç hazzetmeyebilirsiniz.Ama onların yarattığı Kürdi değerlere,binlerce yığidin kanına saygısızlık hıçbirinizin haddine değildir.PKK ve APO düşmanlığı yapacağım diye,yığitlerin ve Kürt gençlerinin kanlarıyla,canlarıyla yarattığı değerlere küfretmek ve o değerlerin yeminli düşmanlığını yapmayı alışkanlık haline getirdiniz."

yukarıdaki yorum bize göre kafası kumda bir kişiliğin olayları yorumlayamayan aşirı subjektif ve o cennahın çevresine topladığı kitlenin tipik ruh ve bilinç halini yansıtan bir veridir..

PKK ve Apo gerçekliğine yaklaşimımız nettir öyle birilerinin sıklıkla vurguladığı Apo düşmanı değiliz öyle bir derdimizde yok..Abdullah Öcalan isimli zat eğer halfetinin falan sokağında yaşayan anası Türk babası Kürd herhangi bir vatandaşimız olsaydı elbette bizim onu anmamız sıklıkla O'nun o çok sevdiğimiz(!) adını yazmamız söz konusu olmazdı.

Abdullah Öcalan ve yandaşları bir halkın son otuz yıllık acılarının , kayıplarının vede sonu hüsranla bitirilmeye çalisilan mücadelesinin içindeki bir numaralı aktörse elbette o halkın bir bireyi olarak bizimde bu aktöre yönelik tavrımız , eleştirilerimiz olacak olmalıdır.

Şimdi yukarıdaki yorumdan hareketele bakış açımızı biraz daha netleştirelim.

Kürdistanı değerlerein yeminli düsmanlığı gibi hamasi içi boş ve aslında yanlış adrese yöneltilen bi iddiayı asıl adresine yönlendirmek bir sorumluluktur.

Hangi Kürdistanı değer..?

-kürd özgürlük mücadelesinde en önemli kalkışmalardan biri olan 1925 Şeyx Said hareketini ingiliz işbirlikçisi ve ajan olarak nitelemek nedir..bumudur Kürdistanı değer..?

-Güney Kürdistanda yükselen Kürd devletleşmesi mücadelesini TC'nin sırtında bir hançerdir şeklinde nitelemekmi Kürdistanı değerdir..?

-Kürdler asla devletleşemez Kürdlerin tek kurtuluşu ekolojik demokratik yapıdir, TC üniter bir yapydir ve mısaki milli sınırları korunmalıdır. Türkiyelileşme ve Türkiye yurtseverliği esastır demekmi Kürdistanı değerdir..?

- Bana devlet verseler bile bunu asla kabul etmem demekmi Kürdistanı değerdir..?

-Devleti(TC) uyarıyorum bana fırsat versinler terörü bitireyim(buradaki vurgu PKK terörist bir harekettir.).Devlet demokratikleşmelidir ..demekmi Kürdistanı değerdir..?

- Kürt kimliğının tanınması ve Türkiyelilik üst kimliğı çatisi altında tüm kimliklerin anayasal güvenceye kavuşturulması, mı Kürdistani değerdir.?

- Kürt dili ve kültürü önündeki engellerin kaldırılması, anadilde eğitim hakkının tanınması ve Kürdistan bölgesinde Türkçe'nın yanında Kürtçe'nin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi, bunun yanında diğer azınlıkların kültürel haklarına saygı gösterilmesi.

- Düşünce, inanç ve ifade özgürlügü temelinde serbest siyaset ve örgütlenme hakkının tanınması, anayasa ve yasalarda başta cins ayrımcılığı olmak üzere tüm toplumsal eşitsizliklerin kaldırılması,

- Bir toplumsal uzlaşma projesiyle iki toplumun karşilıklı birbirini affederek barışı ve özgür birliği tesis etmesi amaçıyla PKK Önderligi dahil tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, siyasal ve toplumsal yaşama katılımlarının engellenmemesi,

- Özel savaş amaçıyla Kürdistan'da bulunan güçlerin çekilmesi, köy koruculuğu sisteminin lağvedilmesi ve köylülerin köylerine geri dönüşü için sosyal ve ekonomik projelerin geliştirilmesi,

- Yeni bir yerel yönetimler yasası ile yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılarak yeniden düzenlenmesi

- Yukarıdaki maddelerin gerçekleşmesine paralel olarak gerillanın her iki tarafın belirleyeceği bir takvim dahilinde kademeli olarak silahlarını bırakıp yasal demokratik toplumsal yaşama katılım sürecinin başlatılması.

bunların hangisinde o çokça sözü edilen ve bize haksızca saldıranların Kürdistani değeri vardır.?

-Kürd gençlerinin yerş gerılladır,Düşmana Askerlik yapmayın derken ,en düst düzeyde sorumlularının Askerlik yapmasının neresinde samimiyet ve kürdistani değer vardır.

-İmralıdaki Neokemalist şahsın kendisinin bile emin olmadığı günleri doğum günü ilan ederek Kürd gençlerinin sömürgeciler tarafından katledilmesini sağlamakmı Kürdıstani değer taşiyor.

Deniyorkı;

"Kürt gençlerinin kanlarıyla,canlarıyla yarattığı değerlere küfretmek ve o değerlerin yeminli düşmanlığını yapmayı alışkanlık haline getirdiniz."

Kürd özgürlesme mücadelesinde yaşamını yitiren , tutsak alınan hangi Kürd genci yukarıda satır başlarını yazdığımız olgular için bu bedeli ödedi.

Federasyonu savunanlar,misaki demokrasiyi, otonomiyi, demokratik cumhuriyeti savunanlar, kemalizmi savunanlar.siz kaç Kürd gencini bu düşünceleriniz için dağa çikarip şehit edebilirsiniz? Hiçbir Kürd genci bu saydıklarım için dağa çikmadi, çikmaz da! Şehit olmadı. Hepsi özgür bir toprak parçaşi için topraklarının bağrına gül gibi düştüler. hiç bir Kürd köylüsüne demokratik cumhürriyet , kemalist milliyetçilik , mısaki milli ve üniter devleti anlatamazsınız.

Hepimiz çok iyi biliyoruzki Apo ve ?ürekasi dışında kalan her yurtsever Kürd bireyinin istemi nettir.bize yukarıdaki yorum benzeri eleştirileri yönelten kimselerinde büyük çogunlugunun duruşu nettir.her yurtsever Kürd bireyi yukarıda vurguladığımız PKK (KCK) ve Apo nun vurguladıklarını kabul etmez , etmiyor.istemimiz nettir.

Ben Özgür bir Kürdistan istiyorum.

Ben kendi topraklarımda özgürce yaşamak istiyorum.

Ben Kürdlerin devlet olarak ortaya çikmasini istiyorum.

Ben kendi topraklarımda çikan yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını Kürdlerin kullanmasını istiyorum.

Ben özgür, bağımsız, birleşik Demokratik Kürdistan istiyorum.

Hal böyleyken teslimiyeti esas alanlara , TC nin payandası olanlara karşi çikis neden değerlere saldırı oluyor.

Komutan Egitin 15 Ağustosta sıktığı kurşunun adresi sizce net değilmidir.?

bizce nettir.

Kemal ve Hayrinin zından direnisinde duruşu net değilmidir..?

bizce nettir ve biz o kurşunun gittiği adresin tam karşisındayız ,

ya siz neredesiniz..?

Peki sayın Bayanlar ve Baylar kim bu net duruşun tam karşisında duruyor onu red ediyor.?

Bu noktada objektif duruşumuz da nettir PKK ve Apo tayfasının bize kazandırdığı (!)

Kemalizmin keşfi!.

Uniter devletin sınırlarının muhafaza edilmesi!.

Kürd özgürlesme mücadelesinin sonuçsuz kalacağı!..

Kürdistanın reddi!.

Kürd başkaldırılarının ajan , işbirlikçi hareketler olduğu.!

Statükocu Ergenekoncu Kemalizmin korunması!..

Özgür Kürd topraklarında "medya savunma alanları" adı altında Kürdlere karşi kurtarılmış bölge oluşturulması.

530.000 kilometre kare yüzölcümü olan kuzey Kürdistanın sömürgeci güçlerin postalları altında kan gölüne çevirilmesi..

11977 olan köy sayısının boşaltılıp yok edilmesi sonucu 8549 indirilmesi.

200.000 bin nüfüsu olan Amed in 1.500.000 çikmasi.köyünden yurdundan edilen

3.800.000 Kürdün Avrupa ve Türk metropollerinde insanlık dışı bir yaşama mahkum edilmesi.

30.000 kürd insanının yaşamını yitirmesi

Apo `nun belirlemesine göre 15.000 iç infaz sonucu bizzat parti içinde yiten Kürd gençleri.

her köyde , mahallede , camide konuşulan Kürd dilinin büyük oranda bu göçler sonucu sömürgecilerin asimilesi dışında Türk metropollerinde doğal asimilasyona uğraması.

faili meçhul cinayetlerde yığınla kürd aydın ve politikacısının yaşamını yitirmesi.on binlerce tutsak..

koruculaştırılan 80.000 kürd insani.

1984 verilerine göre 14.369.752 olan bölge nüfüsunun 10.000.000 lar civarına düşmesi.

işte otuz yıllık savaş sonucu kazanımlarımız..

evet Kürdlerin ben Türkiye yurtseveriyim diyen bir önderi(!) var .

Türk dili bizim ortak dilimiz , Türk kimliği üst kimliğimiz diyen politikacıları var..

15.000 civarındayken bu gün neye hizmet ettiğini bilmeyen 3.000 civarında savaşçısı var.

kendisi dışında bütün Kürd birey ve kurumlarını ajan olarak itham eden bir öncü ve O'nun taraftarı olan Kürdlerimiz var..

düne kadar sadece sömürgeci güçlerden korkan çekinen bu gün ise O'nun payandası olan Apo'cu çeteden korkan Kürdlerin olduğu bir korku dağımız var.

işte PKK ve Apo'nun kazandırdıkları ve iste Kürd civanlarının canları pahasına yarattığı değerlere düşman(!) olan bizler...

selam ve saygılar

26-04-2009