HAK-PAR GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ AÇIKLAMASI

 

SAYIN EDİTÖR

 

Sitenizde yayımlanan “Hak-Par'da İstifalar Başladı” başlıklı açıklamada ve daha sonra yayımlanan “Ortak Açıklamada” Parti Meclisi Üyemiz Mustafa Rençber'in ismi de yazılmıştır.

Parti Meclisi Üyemiz Mustafa Rençber Partimizden istifa etmemiş olup 28.05.2007 tarihinde Diyarbakır'da yapılan ve Erken Genel Seçim Siyasetinin tespit edildiği Parti Meclisi Toplantısına katılmıştır.

  Kendisinin beyanına göre; istifa dilekçesi imzalamadığı ve kendi bilgisi dışında isminin yazıldığı, iki kez istifa etmediğini açıklamış olmasına rağmen bu açıklamalarının yayımlanmadığı ve bu nedenle Parti Yetkili Organlarının bu durumu bildirmesini talep etmiştir.

  Belirtilen nedenlerle Parti Meclisi Üyemiz Mustafa Rençber ile ilgili kamuoyunda spekülasyonun yapılmasının önüne geçmek için iş bu açıklamanın yayımlanmasını rica ederim.

28.05.2007

  Av. Semir Güzel

  HAK-PAR GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 

Hak-Par'dan istifa edenlerin ortak açıklaması

21/05/2007 tarihinde Hak-Par'dan topluca istifaların ardından yapılan kimi açıklamalar, olayın boyutunu değişik göstermeyi ve buna olumsuz anlamlar yükleyerek kafa karıştrırmaya yönelik olduğu için zorunlu olarak bu açıklamayı yapıyoruz.

 

Her şeyden önce bilinmelidir ki, Hak-Par'la ilgili bir sorunumuz yok ve bunu gündemleştirmeye çalışmak da başka hezeyanlardan kaynaklanmakta. Bilinmesi gereken başka bir husus; Hak-Par'dan istifa edenler, bir gurup değil, değişik görüş ve aidiyetlerde olanların, Hak-Par'la değil, Hak-Par'da bulunan kimi şahıslarla uzun zamandır yaşadıkları uyumsuzluğa tahammül etmeyen; ve kendi alanlarında görev ve sorumluluklarını daha aktif bir şekilde yerine getirmek isteyen devrimci, yurtsever ve demokrat kimselerdir. Bunların tümü istifa tarihinden önce Hak-Par üyesiydiler ve kimileri parti organlarında görevliydiler.

 

İstifaların nedenleri bellidir. Buna neden olanların meseleyi üstlerinden atmak için yaratmak istedikleri şaibelerin, kimseye yarar getirmeyeceği açıktır. İstifalardan bizzat sorumlu olanların gereksiz ve yakışıksız polemiklerle kusurlarını kapatarak başta Hak-Par'a fayda sağlamayacakları ve zarar vermeye devam edecekleri ayrıca hepimizin ortak kanısıdır.

 

İstifaları kişi düzeyinde ele almak, durumu anlamak istememektir. İstifa edenler içinde bulunan bir arkadaşımızın daha önce Mersin'den Parti Genel Merkezi'ne sunduğu istifanın ilgili organlarca kabul edilmediği, ve bu parti üyeliğinin devam ettiği belgelidir.Bununla birlikte, istifa metninde adı geçen hiçbir arkadaşımızın özgür beyanı ve onayı olmadan, hiçbir dilekçe ilgili parti organlarına sunulmamıştır.Metinde görülen istifa sayısı 25 olmakla da sınırlı değil,bugüne kadar 60'a yakın istifa gerçekleşmiştir.

 

Özetle şunu söylemek istiyoruz.HAK-Par demokrat, yurtsever, ulusal hakların elde edilmesi için çaba harcayan önemli bir Kürd dinamiğidir ve onu bu yönüyle önemsemekteyiz. Kimi şahısların meseleyi daraltarak başka yönlere çekmesine başta Hak-Par yöneticileri izin vermemeli ve bu yönde tedbir almalıdırlar.

 

Saygılarımızla….

 

26/05/2007

 

1)Nuran Yılmaz / İl Sekreteri

2)Cevdet Ayaz İl / Yönetim Kurulu Üyesi

3)Ahmet Kaymak /Parti Genel Meclis Üyesi

4)Tarık Ekmekçi/ Üye

5)Hatip seyyitoğlu/ Üye

6)Abdulhay Okumuş /Merkez Disiplin Kurul Üyesi

7)Ramazan Gülerce /Eski Başkanlık Kurul Üyesi

8)A Macit Ayaz/ Üye

9)Ahmet Ayaz/ Üye

10)Metin Aydın/ İl Yönetim Kurulu Üyesi

11)İshak Irmak/ Üye

12)Necdet Özbey /Meclis Yedek Üyesi

13)Habib Baran/ Üye

14)A Kadir/ Öksöz Üye

15)Hasan Çen/ İl Disiplin Kurulu Üyesi

16)Fatime Çem/ Üye

17)Ramazan Bulut /Üye/Kurucu Üye

18)Şehmuz Gül /Üye

19)Seyithan Diş /Üye

20)Mustafa Rençber /Meclis Üyesi

21)Ömer Dündar /Üye

22)Veysel Sever /Gençlik Komisyon Üyesi

23)Nursel Arca /Üye

24)Müjdat Arca/ Üye

25)Hatip Yapıştıran/ Mardin İl Başkanı

 

Devrimci Demokratlar'ın
Hak-Par´dan istifalarla ilgili açıklaması

 

Bazı Internet grubların da ve sitelerinde yayınlanan 'HAK-PAR'dan istifalar başladı', DEVRIMCI DEMOKRATLAR'ın grup veya meclis kararıymış ve HAK-PAR' ın iç işleyişi ile ilgili bir tavırmış gibi algılandığı anlaşılmaktadır.

 

Istifaların DEVRIMCI DEMOKRAT ların herhangi bir kurulunda alınan grup kararı olmadığı gibi HAK-PAR'ın iç işleyişi ile ilgili bir tavır sonucu da gelişmemiştir. Konu önceki meclis tolantılarında gündeme gelmiş ve arkadaşlarımızın HAK-PAR içinde çalışmalara devam etmesi veya bu çalışmalarına son verme iradelerini kullanabilecekleri doğrultusunda hemfikir olunmuştu.

 

DEVRIMCI DEMOKRATların çalışmalarının yoğunlaşması ve gittikçe kurumsallaşma faaliyetlerinin ilerlemesi sonucu, siyasi çalışmalarımızın kendi hedeflerimize odaklanmamızın gerekliliği ve eforumuzun HAK-PAR içinde değil de kendi örgütlenme çalışmalarına odaklanmasını sağlama eğilimi görülmüş olup bu konuda bazı tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalar sonucunda bir grup arkadaşamızın HAK- PAR dan istifa edip çalışmalarını DEVRIMCI DEMOKRAT ların çalışmalarına yoğunlaşma eğilimi ağır basmış ve tamamen kendi iradelerini kullanarak HAK-PAR dan istifa etmişlerdir.

 

Bu istifalar tamamen biz DEVRIMCI DEMOKRATLAR'ın kendi tartışmaları sonucu geliştiğinden istifalar, ne HAK-PAR ın iç işleyişi ile ilgili bir tavır, ne de HAK-PAR a karşı geliştirilen bir tavır olmadığının bilinmesinde yarar görmekteyiz.

 

24.05.2007

DEVRIMCI DEMOKRATLAR

Sekreteryasi

 

Bir istifacidan açıklama

Hak-Par dan istifalar başlıklı yayınlanan yazıda Hak-Par bileşenlerinin uyumsuz

çalıştığı belirtilmiştir. İstifa edenlerden biriside benim. Hak-Par

bileşenlerinin uyumsuzluklarından dolayı istifa etmediğimi, bileşenlerin uyumlu

çalıştığını belirtmek isterim.

 

Istifamın nedeni; Devrimci Demokratların toparlanma sürecinde olduğu bu süreçte enerjilerini, emeklerini Devrimci Demokratları bir araya getirmek için harcamaları gerektiğiaynı anda iki ayrı yerde çalışmanın bu aşamada bize yarar getirmeyeceğidir.

Saygılarımla

Imam Taşçıer

24.05.2007

 

 

Hak Par'dan İstifalar Başladı

 

Ramazan Gülerce/Amed

 

21/05/2007 GÜNÜ HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanlığına verilen dilekçelerde, Hak- Par bileşenlerinin ortak bir uyum içinde hareket etme kabiliyetini yitirdiğini gerekçe gösteren 25 kişi istifa etti. Edinilen bilgiye göre istifaların yarından sonra da artarak devam edeceği ve bu durumun Hak-Par'ı epey zorlayacağını gösteriyor.Konuyla ilgili olarak Parti yetkilileri henüz bir açıklama yapmazken, istifalar sonucu ortaya çıkan tablonun dengeleri bozmaması için yoğun bir telefon trafiğinin yaşanmakta olduğu gelen bilgiler arasında.

 

1)Nuran Yılmaz / İl Sekreteri

2)Cevdet Ayaz İl / Yönetim Kurulu Üyesi

3)Ahmet Kaymak /Parti Genel Meclis Üyesi

4)Tarık Ekmekçi/ Üye

5)İmam Taşçıer/ Üye

6)Abdulhay Okumuş /Merkez Disiplin Kurul Üyesi

7)Ramazan Gülerce /Eski Başkanlık Kurul Üyesi

8)A Macit Ayaz/ Üye

9)Ahmet Ayaz/ Üye

10)Metin Aydın/ İl Yönetim Kurulu Üyesi

11)İshak Irmak/ Üye

12)Necdet Özbey /Meclis Yedek Üyesi

13)Habib Baran/ Üye

14)A Kadir/ Öksöz Üye

15)Hasan Çen/ İl Disiplin Kurulu Üyesi

16)Fatime Çem/ Üye

17)Ramazan Bulut /Üye/Kurucu Üye

18)Şehmuz Gül /Üye

19)Seyithan Diş /Üye

20)Mustafa Rençber /Meclis Üyesi

21)Ömer Dündar /Üye

22)Veysel Sever /Genlik Komisyon Üyesi

23)Nursel Arca /Üye

24)Müjdat Arca/ Üye

25)Hatip Yapıştıran/ Mardin İl Başkanı