meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">

Kamuoyuna

27. 11. 2005 tarihinde İsviçre'nin Basel şehrinde “Real ve Hayal Edilen-Kürt Kimliği” konu başlığıyla yaptığımız ve Kürt Sosyolog Yaşar Abdülselamoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminer, beklintimizin üzerinde bir katılım ve yoğun ilgi gördü, katılımcıların soru, konuşma ve önerileri semineri oldukça renkli kıldı.

 

Kürt Kimliğinin ilk kez ayrı bir seminerin konusu olarak bu boyutuyla ele alınmasına duyulan ilgi, seminerin akademik çalışmayla Kürt toplumunun içinde bulunduğu güncel siyasal durum ışığında ele alınması konunun çok geniş bir çerçevede tartışılmasına imkan tanımıştır.

 

Kemalist Kürt söyleminin “Türk modernleşmesi projesi” çerçevesinde Kürt kimliğinin ötekileştirilmesinin, Kürtlerin ulusal kimlik edinme süreci içinde yaşadıkları söylem ve güncel sorunların ele alındığı toplantı kürt kamuoyu tarafından tartışılması gereken sorunlar olarak önemsendi. Küreselleşmenin, multikulturalizmin, islamiyet ve universal öteki ideolojik paradigmaların Kürt ulusal kimliği üzerinde bırakmış oldukları etkiler de ele alınmıştır.

 

İnsiyatifimizin ilk kez böylesi bir konuyu seminer konusu olarak kabul etmiş olması isabetli olmuş, konunun ilerde de daha farklı boyutlarda ele alınması gereği hepimizce kabul edilmiştir.

 

Sorulan sorularda; Kürt ulusal kimlik sorularından en önemli öğelerin başında dil sorunu, sömürgeci güçlerin Kürdistanı Kürtsüzleştirme ve zorla yurtlarında sürgün etme politikalarının kimlik parçalanmasında oynadığı rol, Kemalist plan ve politikaların Kürtleri öz kimliklerine yabancılaştırma çabalarının Kürt isnanının ulusal bilincinde yarattığı kırılmalar, Güney Kürdistandaki gelişme ve kurumlaşmaların Kuzeydeki Kürt insanın hem moral hemde ulusal kimlik gelişiminde yararatacağı olumlu etkiler neler olabilir gibi sorular ve bu yönlü konuşmalar, seminerde en çon konuşulan temalar oldu. Yine, Suriye ve İran'ın işgali altında olan parçalarda yaşayan kardeşlerimizin Kimlik sorunları ve tün parçalardaki Kürtlerin bir birlerine yakınlık ve uzaklıkları da merak edilen ve gündeme gelen sorular arasındaydı.

 

Bu seminer bir kez daha göstermiştirki, düşmanlarımızın bilinçlerini dumura uğratıp, kendi kimliğine yabancılaştırdığı Kürt insanının sağlıklı bir kişilik ve ulusal kimlik edinmesinde, Kürt ve Kürdistani bakış açısının paylaşılması ve sorunlarımız hakkında değerli çalışmalarda bulunmuş, Kürt aydınlarımız düşünce ve görüşlerini toplumumuzla paylaşması gerekmektedir. Bu konuda daha çok çalışmamız gerektiği ortadadır. Kürt aydınlanmasında bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da İnsiyatifimiz tamamen sivil Kürdistani bir girişim olarak bu gibi çalışmalarına devam edecektir. Dileğimiz Kürtlerin bulunduğu her alanda bu tür etkinlikleri gerçekleştirmesi ve bu etkinlikleri organize edecek demokratik örgütlenmeleri çoğaltmasıdır.

 

Kamuoyu tarafından da izlenegeldiği gibi, İnsiyatifimiz yaptığı etkinlikleri internet vb yollarla duyurmaktadır. En son seminerimizde de tespit ettiğimiz bir gerçeği Kürt kamuoyu ile paylaşmakta yarar görüyoruz. O da, İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması ve bu tür etkinliklere katılma tevazusu gösteren insanların önemli bir kısmının internet üzeri haber almaları sonucu etkinliklere katılmasıdır. (O bakımdan Kürt internet medyasının bu noktayı daha bir önemsemesi gerektiği kanısındayız.) Bu vesileyle, bu güne kadar ki etkinliklerimizde olduğu gibi bu senimer çalışmamızda da bizden kıymetli desteklerini esirmeyip etkinliğimizin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Kürt medyasına ve etkiliklerimizde kıymetli desteklerini bizden esirmeyen, son derece sınırlı olanaklarını bizimle paylaşan dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletmeyi bir görev sayıyoruz.

28.11.200

KÜRDİSTAN İSVİÇRE HALK İNSİYATİFİ