Kürt Demokratik Birlik Platformunun

Kamuoyuna Açıklaması

Kürt Demokratik Birlik Platformu, 3-4 Kasım 2001 tarihinde Mersin’de yaptığı toplantıda, daha önce yayınlanan ”Kürt Demokratik Birlik Platformu Deklarasyonu” kitapçığında tespit edilen belirlemelerle ilgili olarak aşağıdaki ek açıklamaları yapma gereği duymuştur.

Bugün Türkiye’de yürütülen ve uygulanmak istenen politika, Kürtleri temsilcisiz bırakmayı amaçlamaktadır. Kürt siyasi parti ve örgütlerinin de dağınıklığı üzücüdür. Sorunun çözümünde Kürt halkı muhatapsız bırakılmamalı ve Kürt sorununun çözümünde toplumsal mutabakat esas alınmalıdır.

Kürt Demokratik Birlik Platformu, ”Demokratik Cumhuriyet” teziyle öne çıkarılan ve Kürt sorununun üniter devlet yapısı içerisinde çözülebileceği belirlemesini rededer.

Kürt Demokratik Birlik Platformu, Kürt sorununun çözümünde Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ilkesini esas alır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalarda; ulus, ulusal azınlık ve bireysel hakların benimsenmesi hususunu iç hukukuna yansıtması için mücadele eder.

Kürt Demokratik Birlik Platformu, Kürt sorununun çözümü konusunda meşru mücadele tarzını esas alır.

Kürt Demokratik Birlik Platformu, Kürtlerin kendi kimliği ile özgürce örgütlenmesi hakkını savunur.

3-4 Kasım 2001/Mersin

Kürt Demokratik Birlik Platformu