Ji bona raya giştî

 

PADEK dawî bi hebûna rêxistina xwe anî!

 

Ji bo gelşên xwe yên rêxistinî di zemîneka hevbeş de nikaribû çareser bike di Tîrmeha 1998-an de Partiya Yekîtiya Sosyalîst a Kurdistanê (PYSK) hatibû fesihkirin. Hin endamên PYSKê ku piraniya wan ji tradîsyona YEKBÛNê bûn di 26ê Çileya Pêşîn a 1998-an de PADEK (Platforma Azadî û Demokrasî ya Kurdistanê) avakirin û di têkoşîna siyasî de ciyê xwe girtin û di ronahiya rûdanan de, di 22.01.2000î de biryara partîbûnê wergirtin û xebata xwe di vê çerçeweyê de dom kirin.

 

Pêşveçûnên nû yên ku di radaya neteweyî û navneteweyî de rûdan bû sebeb ku li ser rewşa partiyê munaqeşe vebibe û ev munaqeşe demek dirêj di rojeva me de ma. Em hemû pê dizanin ku di têkoşîna siyasî de partî û rêxistin navgîn in.

 

Ji ber wê jî bêyî ku meriv navgînê fetişîze bike divê meriv bikaribe rewşê binirxîne; ev nirxandin ji bona herkesî ye û ji bo me jî pêwîst e.

Pêşveçûnên siyasî ku li welêt diqewimin û konjuktura siyasî ya navneteweyî rê dide ku em bi navgînên din riya xwe bidomînin.

 

Di pêvajoya siyasî ya welatê me de rê û rêbazên nû ya têkoşîna vekirî û meşrû vebûne û her ku diçe zêdetir dibin. Helbet ev weziyet hem li me û hem jî bi tevayiya tevgera siyasî ya kurd ferz dike ku ew vê rewşa siyasî ya nû binirxînin.

 

Ger di xebata siyasî de rêxistin navgînek têkoşînê be, divê ev navgîn karibe xwe nû jî bike; qabilîyet û maharet nîşan bide ku xwe edabteyê guherandinên welêt û navneteweyî bike. Ya payîdar ne rêxistin ya jî partî ne, ya payîdar ji bona rizgariya gelê me bi azim û bi hedan berdewamiya têkoşîneka bi îstîqrar e.

 

Qonaxa ku têkoşîna neteweyî ya gelê me îro tê de ye gihaştiye asteyeka bilind. Di qada vekirî û yasayî de pirsa kurd bi pirr alî tê axaftin û munaqeşekirin û rê û rêbazên ciddî û cûda ji aliyê tevgera siyasî ya kurd û welatperwerên wê ve tên zimên. Ji bo me cihê kêfxwesiyê ye ku hin nêrînên ku me heta nuha parastinê ji aliyên cuda yên siyasî ve di warên cuda de îro tên parastin.

 

Ji ber van sedeman, şert peyda bûne ku di rewşa nû ya têkoşîna siyasî de navgînên têkoşînê yên bi tesîrtir bên avakirin û pêşvebirin. Ji ber vê yekê PADEK(Partiya Azadî û Demokrasî ya Kurdistanê) ku di 22 Çileya Paşîn (Januari) 2000î de hatibû damezirandin bêtirîn bandirolê li xebat û têkoşîna vekirî û meşrû bike û bêşdarê wê bibe di 11ê Sibata 2009ê de dawî bi hebûna rêxistîna xwe anî.

 

Bijî têkoşîna gelê kurd a bi heq

û rewa!

 

PADEK
(Partiya Azadî û Demokrasî ya Kurdistanê)

11. 02.2009

Kamuoyuna

 

PADEK örgütsel varlığına son verdi !

 

Yaşadığı örgütsel sorunları ortak bir zeminde çözemediğinden dolayı Temmuz 1998 de feshedilen Kürdistan Sosyalist Birlik Partisi (PYSK) üyelerinden çoğunluğunu YEKBÛN kökeninden gelenlerin 26 Aralık 1998 oluşturdukları PADEK (Platforma Azadî û Demokrasî ya Kurdistanê) ile siyasal mücadelede yerini alan hareketimiz, yaşanan gelişmeler ısığında, 22 Ocak 2000 de partileşme kararı aldı ve siyasal calışmalarımız bu eksen etrafında sürdü.

 

Ulusal ve uluslararasi boyutta boy gösteren gelişmeler üzerine, uzun bir dönemden beri, partinin bugünkü halı ile yoluna devam etmesi tartışmaları gündemimize oturdu. Hepimizin kabul ettiği gibi, siyasal mücadelede örgüt ve partiler birer aygıttirler.

 

Dolayısı ile aygıt fetişizmine gitmeden, durum değerlendirmesi yapmak herkes için olduğu gibi bizim için de farzdır. Ülkede meydana gelen siyasal gelişmeler ve uluslararası siyasal konjektör; yolumuza başka araç ve gereçlerle devam etmemiz gerektiğini dayatmaktadir.

 

Ülkemizin yaşadığı siyasal sürecte, daha etkin bir açık ve meşru mücadelenin yol ve yöntemleri artmıştır. Bu durum, elbetteki yeni bir siyasal durum değerlendirmesi olarak hem bize, hem de pekçok Kürt siyasal hareketinin gündemine kendini dayatmaktadır.

 

Şayet siyasal mücadelede, örgüt bir siyasal mücadele aracı ise, bu mücadele aracı kendini yenilemeli, gelişen ülke ve dünya koşullarına kendini adapte etme yeteneğini de gösterebilmelidir. Kalıcı olan örgüt veya partiler değil, halkım ı zın kurtuluşu için, süreklilik arz etmesi gereken istikrarlı bir mücadele geleneğini yaratma azmi ve direngenliğidir.

 

Halkımızın ulusal mücadelesi ve katettiği boyut, bugün çok farklı bir aşamadadır. Açık ve yasal planda, Kürt sorunu, pek çok yönü ile konuşulmakta, tartışılmakta ve bu meselelerde pek çok ciddi öneri ve cözüm yolları, Kürt siyasal hareketi ve yurtseverleri tarafından dillendirilmektedir. Savunduğumuz bazı görüşlerin farklı siyasi çevrelerde farklı alanlarda savunulmasını memnuniyetle m ü şahade ediyoruz.

 

Tüm bu saydıklarımız doğrultusunda, yeni döneme denk düşen mücadele araçlarını yaratma, yaşatma ve siyasal mücadelede daha etkin olma kosulları doğmuştur. Bu nedenlerle 22 Ocak 2000 tarihinde kurulan PADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Partisi) daha etkin bir açık ve meşru mücadeleye katkıda bulunma ve katılmak için 11 Şubat 2009 da örgütsel varlığına son vermiş bulunmaktadır.

 

Yaşasın Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesi !

 

PADEK
(Partiya Azadî û Demokrasî ya Kurdistanê)

11 .02.2009