Serhad B. RÊNAS

 

Kürdistan Federe Devleti'ne Genel Bir Bakış

 

 

 

KÜRT TARİHİNE KABACA BİR BAKIŞ

Kürt Halkı milattan önce on binli yıllardaki etnik oluşumu ve milletleşme evrimini geçiren Dünya'nın en eski halklarından biridir.Kürtler zengin ve kadim bir geçmişe sahip bir halktır.Kürdistan Uygarlığı tarihin derinliklerinden günümüze ağır mücadeleler ve önemli başarılarla günümüze kadar kendini korumuş ve geliştirmiştir.Tarihteki bilinen ilk Kürt Hükümdarı “Tosa”(Diyakos) dır.Kürt Ulusu tarihte Medya adında bir imparatorluk kurmuş ve Medlerin yıkılışının ardından ise bir daha bu denli güçlü ve etkili büyük bir devlet kuramamışlardır.

 

Medler yüzyıllarca egemenliklerini sürdürdüler ve tüm Kürt aşiretleri ile sonradan Persleri oluşturacak olan aşiretleri Med İmparatorluğu çatısı altında barış içerisinde yaşadılar.Med İmparatorluğunun Kürtlerin hataları nedeni ile yıkılmasının ardından Kürtler “ Kardûk” ismiyle tarih sahnesine çıktılar.

 

Kürdistan'da milattan sonra 200'lü yıllarda işgal dönemi başlamış ve sırasıyla Makedonyalılar,Romalılar,Partlar,Sasaniler,Araplar,Selçuklularr,Akkoyunlular û Safeviler , Osmanlılar Kürdistan'ı işgal ettiler.İstilalardan ötürü doğal olarak Kürtler büyük bir devlet kuramadılar ama yinede bir çok Kürt Devleti kürdi standa hem hüküm sürdüler hem de işgalleri bertaraf etmeye çalıştılar.Bu Kürt Devletlerinden bazıları (923-1055), Dostkî (957), Rewadî (900), Zend , Hesenwey (1107), Hemdanî (833-991), Eyyûbî (1100-1300), Şeddadî , Lor , Merwanî (985-1085) ve daha bir çok Kürt devleti ile 16. yüzyıldan itibaren ise onlarca Kürt beylik ve prensliği kurulmuş ve bunlar sayesinde Kürdistan Uygarlığı varlığını bugünlere taşımayı başarmıştır.

 

Kürdistan'ın son işgalcisi imparatorluğu Osmanlıların dağılması ardından birçok halk gibi Kürtlerde bağımsız bir devlet kurmak için çaba gösterdiler.Yunanlılar gibi tarihte çok büyük rol oynayan uluslar siyasi otoritelerini oluşturmayı başarıp bağımsızlıklarını elde ettiler.Bazı halklarında varlıkları sona erdi.

 

Kürdistan'ın jeopolitik konumu,Kürt toplumunun geri bırakılmışlığı,Kürt Toplumu içerisinde yeterince aydın bir kitlenin oluşamamış olması,Kürdistan'ın yüzyıllar içersinde uğradığı tahribat,Kürt tarihini iyi bilen Dünya Devletlerinin bağımsız bir Kürt Devletine karşı olmaları gibi bir dizi neden yüzünden Kürtler bağımsızlıklarını elde edemdiler.

 

Birinci Dünya Savaşı ardından imzalanan Sevr anlaşması ile Kürt Haklı önemli bir fırsat elde etti.Sevr anlaşmasında Kürdistan'ın bir kısmına bağımsızlık öngörülüyordu.

Fakat Sevr'de de Kürt Halkını rahatsız eden maddelerde vardı.Sonuç olarak ne Kürtler ne diğer devletler Sevr'i sahiplenmediler.Ama Kürtler Sevr'den sonra binlerce kat daha kötü bir anlaşmanın imzalanacağını bilmiyorlardı.Ve öyle oldu Lozan anlaşmasıyla birlikte Kürdistan bir kez daha dört(Türkiye,Irak,İran,Suriye) ülke arasında paylaştırıldı

 

20.yy'da Şêx Saîd,Dersim,Çiyayê Agirî,Serhildana,Şêx Mehmûd,Bedîxanîyan,Mistefa Barzanî ve daha birçok Kürt isyanı Kürdistan'ı özgürleştirmek için gerçekleşti ama hiçbiri sonuca ulaşamadı.1946 yılında Kürt Halkında büyük umutlar yaratan Doğu Kürdistan'ın Mahabad şehrinde kurulan Kürdistan Cumhuriyeti 1 sene içerisinde yıkıldı.Ve en sonunda Kürt Ulusunun uzun soluklu ve bedelleri ağır mücadelesi sonucunda 1992 yılında Kürdistan Federe Devleti ilan edildi ve tüm Kürt Halkının gözü ve kalbi buraya yöneldi.

 

Ancak bir kitap içerisinde anlatılabilecek ve bir yazı-incelemeye sığmayacak bu uzun tarihi geçiyor ve yazının asıl konusuna dönüyorum.Kısaca Kürdistan Federe Devleti kurulmadan önceki genel duruma bir göz atalım.

 

Lozan antlaşmasının ardından İngilizlerin yönetimine geçen Irak'ta İngilizler Kürtlere karşı sürekli çift yönlü bir denge politikası izlediler.Ne tam olarak Kürtlerin üstüne gidiyorlardı nede Kürtlerin haklarına tam tahammül gösteriyorlardı.1922 yılında Şêx Mehmud tarafından Kürdistan Prensliği ve Şêx Mehmud'ta Kürdistan Prensi olarak ilan edildi.Bu Kürt Hükümeti kendi adına para bastırarak tam bağımsızlık yolunda olduğunu gösterdi.Fakat çok geçmeden bu Kürt Yönetimi İngilizler tarafından yıkıldı.Çok geçmeden Şêx Ahmed Barzanî (1931-1932) isyanı baş gösterdi ve bu isyanda kanlı bir biçimde bastırıldı.Aynı dönemde Şêx Mehmud Berzencî bir kez daha ayaklandı ise de bu ayaklanma da İngilizlerce bozguna uğratıldı.Tabi bu bastırmalar çokta kolay gerçekleşmemişti.Kürtler İngilizler karşındı uzun süre olağan üstü bir biçimde direnmişlerdi.

 

1940'lı yıllarda Mistefa Barzanî Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinde boy gösterdi.

 

1945 yılında Mistefa Barzanî tarafından Azadî adında bir Kürt örgütü kuruldu.1946 yılında Kürdistan Cumhuriyetinin kuruluşunda Barzanî çok önemli bir rol üstlendi ve ardında da Kürt Cumhuriyetinin Genel Kurmay Başkanı oldu.16 Temmuz 1946 yılında ise Kürdistan Demokratik Partisi- Partîya Demokrata Kurdistanê (Başûr-Iraq) PDK

kuruldu. Mahabad Kürdistan Cumhuriyetinin yıkılması ardından Mistefa Barzanî ve Kürt Peşmergeler ünlü büyük yürüyüşle birlikte Sovyet Rûsya'ya sığındılar.

 

7 Ekim 1958 yılında Mistefa Barzanî Rûsya'da Kürdistan'a geri döndü bu dönemde Irak'ta iktidarın değişmesi Kürlerde büyük umutlar doğurduysa da Irak rejimi gerek yüzünü gösterdi ve Kürtler ile Irak rejimi arasında büyük bir savaş patlak verdi.11 Ekim 1961 yılında Güney Kürdistan'da yeni bir kanun kabul edilerek Kürdistan'a geniş çaplı bir otonomi tanındı.Bir süre sonra Irak'ın bu konuda samimi olmadığı ortaya çıktı ve Kürtler bir kez daha rejime karşı ayaklandılar.8 Mart 1975 yılında İran ve Irak arasında imzalanan Cezayir anlaşmasıyla Kürtlere karşı ortak hareket etme kararı alındı ve İran Kürtlere ihanet ederek tüm desteğini çekti.

 

Mistefa Barzanî hareketinin yenilgisi ardından PDK'den birçok kopuş yaşandı.1975 yılında ayrılan guruplarla birlikte Celal Talabanî önderliğinde Kürdistan Yurtseverler Birliği- Yekîtîya Niştimanê Kurdistan (YNK) kuruldu.

 

1976 yılında PDK önderliğinde bir kez daha yeni bir başkaldırı gerçekleştirildi fakat bu direnişte bir süre sonra Irak Rejimi tarafından bastırıldı.

 

1 Mart 1979'da Ulusal Kürt Önderi Mistefa Barzanî ABD'de yaşamını yitirdi. Mistefa Barzani önderliğindeki onlarca yıllık mücadele kahramanlık,fedakarlık,acı,başarı ve önemli kazanımlarla dolu bir mücade idi.

 

Kürt Peşmergeler yıllarca kış,yaz,sıcak,soğuk demeden en ağır şartlar altında uykusuz,aç sürekli Kürdistan için Kürdistan dağlarında savaştılar.Tüm imkansızlıklara rağmen dağlarda radyo yayını yaptılar gazete çıkardırlar halkın moralini yüksek tutmaya çalıştılar..

 

1976-1984 yıllarında Kürtlerce “ birakujî” olarak adlandırılan iç çatışma yani kardeş savaşı başladı.Bu iç çatışma Kürt Hareketine ve Kürt Halkının moraline büyük bir darbe vurdu.

 

1980'de ki Irak-İran savaşında Kürdistan çok büyük zarar gördü.Ayrıca Irak rejiminin baskı,işkence,terör ve zulmü her geçen gün artıyordu binlerce günahsız Kürt katlediliyordu.akıl ve insanlık dışı bir terör uygulanıyordu Kürt Halkına karşı.Mesela Barzanî aşiretinden 8 bin kişi öldürülmüştü.Enfal adlı vahşi operasyonda yüz binlerce Kürt yaşamını yitirmişti.Kürt köyleri yakılmış yıkılmıştı Kürtlere ait olan her şey ortadan kaldırılıyordu.Kürt Halkı Güney Kürdistan'da var olup olmama savaşı veriyordu.

 

1988 yılında Kürtler arasındaki iç çatışma sona erdi ve 8 Kürt partisinin katılımıyla “Kürdistan Ulusal Cephesi” kuruldu.

 

 

KÜRDİSTAN FEDERE DEVLETİ 'NİN KURULUŞU(1992)

 

16 Mart 1988 yılında vahşette sınır tanımayan Irak rejimi Kürt kenti Halapçe üzerine kimyasal bomba atarak 5000'den fazla Kürt'ün hayatını kaybetmesine neden oldu.Bu olay insanlık tarihinin en acı katliamlarından biri idi.Fakat dünya komu oyu bu olayı görmezden geldi hatta haberlerde bile birkaç gün sonra verildi.Çünkü Saddam Hüseyin Batı sayesinde bu güce erişmişti.Bu saldırının ardından yüz binlerce Kürt yeni bir kimyasal saldırı korkusuyla güney Kürdistan'dan kaçma durumunda kaldılar.Bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı da İran'a gitmişlerdi.Bu dönemde Birleşmiş Milletler Kürt sorununu hiçbir şekilde gündeme getirmedi.Çünkü BM patronları ABD,İngiltere ve Rusya buna karşıydılar.

 

Kuveyt'in Irak tarafından işgalinin ardından ABD Irak'a saldırdı.Bu dönemde Kürtler Amerika destek verdiler fakat ABD çekildikten sonra Irak Kürtler ve Saddam tekrara karşı karşıya kaldı ve ABD verdiği sözleri tutmadı.Bu arada Kürtler kendi imkanları ile sırasıyla 7 Mart 1991'de Silêmanî' yi 11 Marta Hewlêr ve Xaneqîn'i 14 Marta Dihok ve Amêdî yi büyük bir başkaldırı ardından Irak Rejiminden kurtardılar.Fakat ABD ihanet etmişti ve Kürtlere yardım etmemişti.Dünya Medyası'nın kimi önde gelen kanalları sayesinde Seddamın Kürtlere yeniden uygulamaya başladığı vahşeti ve Amerikanın Kürtlere yaptığı ihaneti Dünya kamuoyuna duyurarak Sedam ve Amerika karşı büyük bir tepkinin oluşmasını sağladılar.Bu durum üzerine İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri Kürt Halkının korunması için kimi çareler aramaya başladılar.15 Nisana kadar İran'a kaçan Kürtlerin sayısı bir milyonu aşmıştı.Kürt Sorunu haftalarca Dünya gündeminden çıkmadı.Sonunda George Bush tepkiler karşısında mecbur kalarak ırak'ı Kürtler konusunda uyardı.Yine'de Kürtler ve Dünya kamuoyu Amerikanın söylemlerine inanmıyorlardı. George Bush Avrupa ve kamuoyunun baslısından kurtulmaya çalışıyordu.En sonunda ihanete karşı dünya'da takınılan tutum üzerine Britanya,Almanya,İtalya,Fransa 16 Nisan 1991 yılında 36 paralelden yukarısını Kürtler için “özgür bölge” olarak ilan ettiler.Kerkük vb. petrolün olduğu Kürt şehirleri bu bölgeye dahil edilmemişti

 

Bir süre sonra Kürdistan'ı yapılandırma çalışmaları başladı ve Kürtler bu eşsiz tarihi fırsatı kullanmak için kolları sıvadılar.19 Mayıs 1992'de Güney Kürdistan'da ilk genel Kürdistan Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi.Kürdistan Parlamentosu için 6 liste seçime katılmıştı. 1-Partiya Demokrata Kurdistanê,2-Yekîtîya Niştimanê Kurdistan-Partiya Zehmetkêşên Kurdistan,3-Partî Sosyalistî Kurdistan-Partî Demokratî Serxwebûnî Kurdistan,4-Partiya Demokratik a Gelê Kurdistan,5-Partiya Kominîst,6-Tevgera Islamîya Kurdistanê Kürdistan seçimlerinde %7 barajı uygulandığı için parlementoya yalnızca 2 liste girebilmişti.Bunlar PDK ve PZK listeleriydi.PDK listesi %45.26,YNK listesi ise %43.82 oranında oy almışlardı.PDK ve YNK 100 sandalyeyi aralarında fifti-fifti ismini verdikleri sistem gereğinde 50-50 paylaştılar.Fakat bu sistem gelecekte birçok sorunun çıkmasına neden olmuştu.

 

Seçimler tüm eksik yanlarına rağmen Kürt Ulusu için hem büyük umutların oluşmasına neden olmuş hem de Dünya komu oyuna Kürdistan'da ilerleme için iyi bir zemin olduğunu gösterilmişti.4 Haziran 1992'de Kürdistan Parlamentosu açıldı ve Kürt Milletvekilleri yemin ettiler.Kürdistan Hükümet ve Parlamentosu iyi bir tempoyla çalışmaya başlamışlardı.Güney Kürdistan'da ki gelişmeler tüm Kürdistanlılar için özgür bir geleceğin habercisi olarak görülüyordu. 4 Ekim 1992 yılında Kürdistan ulusal Parlamentosu tarihi bir karar alarak “Kürdistan Federe Devletini ” ilan etti.

 

 

1992'DEN SONRA KÜRDİSTAN FEDERE DEVLETİ

 

Kürdistan Federe Devletinin ilanının ardından devletin temelleri;Kürdistan Hükümeti bakanlıkları,yönetim ve hukuki otorite,ulusal ordu,güvenlik güçleri,kültürel toplumsal kurumlar,eğitim kurumlar,iletişim kurumları kurulmaya başlandı.Kısa bir süre sonra PKK Kürdistan'ı egemenlikleri altında tutan Türkiye,Irak,İran ve Suriye'yi oldukça rahatsız eden Kürdistan Federe Devleti' ne karşı savaş açtı.Kürt düşmanları Özgür Kürdistan'ın iç düzenini karıştırmak ve bu oluşumun gelişmeden yıkılmasını istiyorlardı.Türkiye'de PKK'yi bahane ederek sınır ötesi operasyonlarla Özgür Kürdistan'a saldırıyordu.

 

Kürdistan Federe Devleti henüz tam olarak oturmamışken,halk henüz tam olarak yaraları sarmamışken 1994 yılında olabilecek en kötü şey oldu ve PDK ile YNK yönetim yetkisi için birbirilerine karşı savaşmaya başladırlar ve yeniden Kürdistan'da kardeşkanı dökülmeye başladı.Kürt partileri bir kez daha kendi çıkarları için Kürdistan'ı parçalamışlardı.PDK ve YNK savaşı en çokta PKK ve Türkiye'nin işine geliyordu.PKK Güney Kürdistan'a iyice yerleşmiş Güneyli Kürtleri PDK ve YNK' ye karşı örgütlemeye başlamıştı.Kardeş kavgası 1995'in başlarında daha da yoğunlaştı ve Kürdistan'ın daimi düşmanları bu durumdan çok büyük keyif alıyorlardı çünkü yapmak istedikleri kendiliğinde oluvermişti.Kardeş kavgasında yüzlerce Kürt birbirini öldürdü.Dublin (11 Temmuz 1995) PDK ve YNK arasındaki çatışmaya son vermek için gerçekleştirilen uluslararası girişimde sonuçsuz kalmıştı.Yine bu dönemde Kürtler arasındaki çatışmayı engellemek adı altında bölgeye yerleştirilen ve Türk ordusunun da yer aldığı güç daha sonraları Kürtlerin başına bela olacaktı.

 

PKK 1995'lerin başlarında Barzani ailesi aleyhte yayınlara başladı ve yoğun propaganda ve PDK' yi hain ilan etmesi ardından PDK' ye saldırdı. PKK ve YNK Kürdistan'ın son 50 yılına Kürdistan'ı işgalcilerine karşı verdiği mücadele ile damgasını vurmuş olan 50 yıllık PDK' yi ortadan kaldırmak istiyorlardı. Türkiye 19 Mart 1995 yılında çok büyük bir askeri güçle Güney Kürdistan'a girdi ve PDK' de bu arada az da olsa rahatladı ve kendini yeniden toparlamayı başardı.

 

PDK, YNK ve PKK savaşı 1998 yılına kadar devam etti.1998 yılında yapılan Washington anlaşması ile PDK ve YNK arasındaki anlaşmazlık sona erdirildi ve Kürt Halkın22ında bu konudaki duyarlılığı birkaç ufak sürtüşme dışında PDK ve YNK arasındaki silahlı çatışmanın tümüyle sona ermesini sağlamıştı.

 

Her şeye rağmen kısıtlıda olsa Özgür Kürdistan gelişmeye devam ediyordu. PDK ve YNK ayrı hükümetler kurmuşlardı ve bunlar Kürdistan'ın gelişimi için çaba sarf ediyorlardı.

 

PKK 2001 yılında YNK' ye saldırdı.PKK bu kez YNK' yi hain olarak ilan etmişti.Fakat artık Dünya'da oluşan yeni konjonktür PKK'ya kimsenin sahip çıkmamasına neden olmuştu ve PKK gücünü yitiriyordu.PKK' de kendi kendine barış ilan ediyor,savaş ilan ediyor,kurtarılmış bölgeler ilan ediyordu.Bu şekilde elinde kalan kitleyi tutmaya çalışıyordu ve kısmen başarılıda oluyordu.

 

PKK her zaman güney Kürdistan'ı,orada ki siyasi güçleri feodal ve geri kalmışlıkla suçluyordu.PKK Kürtler için bir şey elde etmemişti ve Güney Kürdistan'da ki gelişmeleri de hazım edemiyordu ve bu gelişmeleri Kürtlerin gözünde küçük düşürmeye çalışıyordu.Bu söylemlere Kuzey Kürdistanlı Kürtlerin büyük bir kısmı da kanmıştı ne yazık ki.PKK Türk faşistleri gibi Kürdistan Parlamentosuna aşiret parlamentosu Kürdistan Federe Devletine de “Kukla Devlet” diyordu.

 

Güney Kürdistan'da hükümet'ler ayrı da olsa Kürdistan Federe Devleti yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyordu. Artık Güney Kürdistan halkı özgürlüğün tadını almıştı.13 yılda Özgür Kürdistan'da yen bir nesil yetişmişti ve bu nesil gelecek onlarca yeni nesillerin de habercisiydi.Bu yeni nesil Özgür bir Kürdistan'da yetişmişlerdi.Dilleri Kürtçe,kültürleri öz Kürt Kültürü,bayrakları Kürdistan Bayrağı,marşları Kürt Ulusal Marşı “Ey Reqib” ülkeleri ise resmi olarak Kürdistan'dı.Gerçektende Kürdistan Federe Devleti resmi olarak federe'de olsa pratikte bağımsıza yakın olduğu da bilinen bir gerçektir.

 

11 Eylül 2001'de ABD'de yaşananlar Dünya'da ekonomik,askeri,siyasi konularda bir dizi değişikliğe yol açtı.Bu olayın bir sonucu olarak 9 ABD Irak'a saldırdı ve Kürt Halkı geçmişten aldıkları derslerle ihtiyatlı ve temkinli bir şekilde bu operasyona destek verdiler. Nisan 2003'te Irak rejimi yıkıldı. Doğrudur Kürt halkı ABD'ye göreceli bir destek verdi veriyor.Ve ABD'nin kendi çıkarlarının peşinde olduğu da bir gerçektir.Ama Kürt Halkı artık Dünya gerçeklerine göre hareket ediyorlar.Eğer bu birliktelik Kürdistan'ın geleceği açısından önemli ise ve BAD ile savaşma gibi bir ihtimal şu an söz konusu değilse ve Irak rejimi Kürtlerin en büyük düşmanı ise bu birliktelikte yanlış olan hiç bir şey yoktur.Artık Kürt Halı ideolojik kalplara girerek,eski Sovyet dönemi düşünce ve sloganlarla,boş laflarla değil reel politikalarla hareket ediyor ve etmelidirler d.Buna karşı çıkanlar kendi sonları hazırlıyorlar.Ama Kürdistan'ın sonunu getirmek için geç kaldılar.

 

4 Ekim 2002'de Kürdistan Parlamentosu yeniden birleşti ve açıldı.Böylelikle Kürdistan Federe Devleti yönetimi birleşmiş oldu.Artık sadece Kerkük ve hükümetlerin birleştirilmesi sorunları kalmıştı Kürdistan'ın özgürlüğünün ve Kürt Ulusun gelişim ve refahı önünde.Güney Kürdistan'da son yıllarda büyük bir ulusal uyanış gerçekleşti ve artık halkın tamamı Kürdistan'ın Bağımsızlaşmasından yana ve bağımsızlığın önemi herkes tarafından kavranıyor.

 

Irak savaşı başlamadan önce Türkiye ABD'ye yardım edip gelişmeleri önlemek için Güney Kürdistan'a girmeyi planlıyordu.Türkiye'nin bu işgalci tutumuna karşı 3 Mart 2003 'te federal Kürdistan'da milyonların bir araya geldiği Türkiye karşıtı kitlesel gösteriler düzenlendi.Zaten Türkiye tezkereyi geçiremediği için emellerine ulaşamadı.

 

Kürt düşmanları boş durmadılar ve 1 Şubat 2004'te bazı hain ve insanlıktan çıkmış Kürtlerin eliyle Hewlêr'de PDK ve YNK binalarına terörist saldırı düzenleyerek bayramlaşmakta olan 140 Kürdü katlettiler.Bu olayın ardından Kürdistan'ın tamamında ve Dünya'da yaşayan Kürtler bu hain olaya karşı kitlesel olarak ayaklandılar ve büyük bir ulusal bilinç eşliğinde protesto gösterileri düzenlediler.Kürt Düşmanları hesaplarını yanlış yapmışlardı.Amaçlarının aksine Kürt Halkı her saldırıdan daha da güçlenerek ve birleşerek çıkıyordu.

 

2005 Şubatında Özgür Kürdistan ve Irak'ta genel seçimler gerçekleştirildi.Bu seçimde Kürt Halkı tarihi bir başarı elde etti.Kürdistan Ulusal İttifakı listesi Irak'ın genelinde %30 oy alarak Irak meclisine 70 temsilci gönderdi.Bu seçimlerle birlikte Kürdistan Parlamentosu seçimleri de yapılmıştı.PDK ve YNK'nin içinde bulunduğu ortak liste Kürdistan'da oyların %90'ını aldı.Ayrıca Kürtler Kerkük'te de büyük bir zafer elde etti.Böylelikle Kerkük'ün bir kez daha Kürdistani bir şehir olduğu da kanıtlanmış oldu.Tüm Dünya Türkiye'nin iddialarının safsatadan öte birleş olmadığına da görmüş oldu.

 

Seçimin ardından gecikmeli olarak ta olsa toplanan Kürdistan Parlamentosu Mesûd Barzanî' yi Kürdistan Federe Devleti Başkanı olarak seçti ve birleşik Kürt hükümeti kuruldu.Ayrıca Celal Talabanî'de Irak Devlet Başkanı idi artık.

 

Şu an Özgür Kürdistan kısa tarihinin en kritik dönemecine girmiş bulunuyor.2007 sonunda Kerkük'ün geleceğini tayin etmek için referandum yapılacak.Başta Türk devleti olmak üzere tüm Kürt karşıtları Kürtlerin yenilgisini sağlamak için devrede.Referandum engellenmeye çalışılıyor.Çünkü referandum sonucunda Kürtlerin zaferle çıkacağını biliyorlar.Ve Kerkük ile birlikte daha büyük atılım yapacak olan Kürdistan'ın kendi Kürtleri için daha büyük “tehlike” arz edeceğini korkusu ve genel olarak Kürt ulusunun yükseliş ve güçlenilişinin tüm uğraşlara karşın önlenememiş olması bu güçlerin çaresizliği saldırganlığa dönüştürmeleri ihtimalini de artırıyor.

 

Kürt halkının bu kiriktik dönemeci ancak ve ancak birlikte hareket ederek aşabileceği aşikâr.

 

 

ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN SORUNLAR

 

Şüphesiz ki Özgür Kürdistan'da her şey güllük gülistanlık değildir.Pek çok derin ve ağır sorun mevcut durumda.Zaten bir devletin kuruluyor olması tüm sorunların çözüleceği manasına gelmez.Ancak devlet yapısının kurulması bir halkın geleceğinin inşası ve devamlılığı adına temel bir adımdır.

 

Özgür Kürdistan'da sorunların başında hala hizipçilik gelmektedir.Bununla bağlantılı olan “brakujî”'nin yaraları da henüz tam olarak sarılmamış.Kardeş kavgası filli olarak bitmişse de hizipçilik kaynaklı dar bir siyaset anlayışı halen hakim durumda.bundan ötürüde tam profesyonel bir yönetim kurulmuş değil.Özgür Kürdistan'da ki bazı temel sorunları şu başlıklar altında toplayabiliriz.

 

•  Kürdistan Parlamentosu başta olmak üzere hükümet organlarının tam olarak aktif çalışmamaları.

•  Hizipçiliğin devlet dairlerinde yarattığı aksaklıklar.

•  Özgür Kürdistan merkezli Kürt Medyasının tarafsızlık sorunu ve ulusal bilinç geliştirme konusundaki zayıflıkları.

•  Kürdistanlılık duygusu algılayışındaki eksiklikler.

•  Eğitim sistemindeki boşluklar,sıkıntılar.

•  Kürt dilinin layığı ile sahiplenmemesi ve yabancı kültürlere olan özenti.

•  Alfabe sorunu

•  Kürt kültürel üretiminde ki(albüm,kitap,tiyatro,sinema) kalite eksikliği ve standartsızlık

•  Modern izim sorunu

•  Şehirleşmedeki gerilik

•  Özellikle gençler de ki yozlaşma

•  Türk ve yabancı şirketlerin Kürdistan ekonomisinde ki dengesiz ve kontrolsüz hâkimiyetleri

•  Kaçakçılık, vergi adaletsizliği, yolsuzluk gibi sorunlar.

 

Kürtler bu sorunları konuşmaktan kaçınmamalıdır.Zaten günümüzde tüm sorunlardan arınmış bir yönetimden yada coğrafyadan bahsetmek mümkün değil. Özgür Kürdistan tüm Kürt ulusuna aittir. Eksiklikler irdelenmeli ve yönetim gerektiğinde eleştirilmelidir. Aksi söz konusu olursa Kürt halkının mücadele verdiği zihniyetler ile arasında fark kalmaz. Ama bu eleştiriler küçümse veya kavga etme noktasında olmamalıdır. Özgür, bağımsız, gelişmiş, ileri, demokratik, modern ve Kürdistani bir temelde Kürdistan için tüm sorular derinleşip kemikleşmeden en kısa zamanda çözülebilmelidir.

 

Kendisi düşman esaretinden kurtarmak için yüzyıllardır her zorlukla birlikte mücadele eden bir halkın kendi iç dönüşüm ve gelişimini sağlayacak iradeyi göstermesi çokta zor olmayacaktır.

 

 

 

KÜRDİSTAN FEDERE DEVLETİ'NİN ANA HATLARI

 

Kürdistan Ulusal Parlamentosu

Kürdistan Ulusal Parlamentosu Kürdistan'ın yasama otoritesidir. Halkın gizli veya açık oyu ile temsilciler seçilir. Bugünkü Kürdistan Parlamentosu 105 sandalyeden meydana gelmektedir. Kürdistan Parlamentosunun yasama dönem 1. oturumdan itibaren 5 senedir.

 

Kürdistan Hükümeti

Kürdistan Hükümetinin başbakanı Neçîrvan Barzani'dir.

 

Kürdistan Hükümeti Bakanlıkları

Kürdistan Hükümeti İçişleri, eğitim, Sağlık, İskân, İnsan Hakları, Adalet, Pêşmerge ve Askeri Güç, Şehircilik ve Turizm, Kültür, Din İşleri, İletişim, Yapılandırma ve Kalkınma, Sanat, Tarım ve Ekonomi bakanlılarından meydana gelmektedir. Bakanlar parlamento tarafında belirlenmektedirler.

 

Kürdistan Askeri Gücü

Özgür Kürdistan'da Pêşmerge Gücü yaklaşık 100 Bin civarındadır. Ayrıca 1997 yılında kurulan Kürdistan Özel Ordusu(Zawite Özel Ordusu) modern tekniklerle eğitilen Kürdistan'da ki önemli bir askeri güçtür. Bazı çevreler Kürtler hakkında olumsuz yargılar ileri sürerek onları dünya halklarına geri kalmış, aşiretçi bir halk olarak lanse etmiş ve Kürt askerileşmesi de bu tür anti propagandalardan fazla miktarda nasibini almıştır. Kürdistan Özel Ordusu(Zawite Özel Ordusu) çok kısa bir zaman zarfında bu tür çarpık zihniyet ve yaklaşım sahiplerinin maskesini düşürmüş, Kürtlerin büyük bir güven ve inanç sahibi olarak modern askeri güce sahip olabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu anlamda hem Kürdistan hem de yurt dışında yaşayan Kürtler için büyük bir moral – manevi güç olurken, düşmanın art niyetli planlarını boşa çıkararak ülkemize ve halkımıza yönelik hesaplarında daha temkinli olmaya mecbur etmiştir.

 

Genel olarak Kürdistan Federe Devletinde askeri alandaki en büyük sorun sayıca yeterli olan ordunun ağır silahlarla yeterince donatılmamış olmasıdır. Eğer Kürdistan askeri Gücü ağır, modern ev güçlü silahlarla donatılırsa Kürdistan'ın karar alma-uygulama, etki ve Dünya'da pazarlık yapma gücü artar ve artık hiçbir güç Kürtleri piyon olarak göremez.

 

Günlük Yaşam ve Şehirleşme

Kürdistan Federe Devleti'nin kurulamasının ardından yıkılan yüzlerce Kürt köyü yeniden inşa edildi. Halkın günlük yaşamının zenginleşmesi için gerekli adımlar atıldı. Piknik, eğlence yerleri açıldı, kültürel faaliyetler arttırıldı, yeni park ve bahçeler kuruldu, modern alışveriş merkezleri kafe vs. kuruldu. Festivaller, sergiler periyodik bir hale getirilirdi. Kürdistan ekonomisi yeterince gelişmediği için Özgür Kürdistan'da ki şehirlerin çehreleri henüz yeterince modernleştirilememiştir. Alt yapı sorunları da tam anlamıyla giderilmiş değil.

 

Referandum Hareketi

Özgür Kürdistan'da kurulan Kürdistan Referandum hareketi Kürt Halkının kendi kaderini tayin hakkını elde edebilmesi için çalışmalar yürütmektedir.2004 yılında 2 milyona yakın kürdün referandum yapılması yönünde imza attığı başvuruları Referandum Hareketi tarafından BM'ye iletildi.200'te Kürdistan Parlamento seçimlerinde seçim sandıklarının yanına Referandum Hareketinin sandıkları da konularak gayri resmi bir referandum yapıldı.Bu referandumun sonucuna göre Kürt Halkının %98'i bağımsızlık istiyordu. Referandum Hareketinin Avrupa'da da şubeleri bulunmaktadır. Federal Kürdistan'ın ileride ancak BM tarafından düzenlenecek bir referandum ile bağımsız olabileceğini düşünürsek bir baskı unsuru olması bakımından bu hareketin çalışmaları oldukça önemlidir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin

http://www.referendumkurdistan.com

 

 

Özgür Kürdistan'da Eğitim

Özgür Kürdistan'da ilkokuldan üniversite,resmi dairelerde,resmi yazışmalarda,tüm devlet kurumlarda Kürtçe kullanılmaktadır.Bugün Özgür Kürdistan'a Zankoya Selahhaddîn-Hewlêr(Selahhaddîn Üniversitesi-Erbil),Zankoya Silêmanî(Silêmanî Üniversitesi),Zankoya Duhok(Duhok Üniversitesi),Zankoya Koyê(Koyê Üniversitesi) ve Zankoya Kerkûk(Kerkük Üniversitesi) olmak üzere 5 tane ağırlıklı Kürtçe eğitim yapan üniversite bulunmaktadır.Doğu Kürdistan'da ise Zankoya Kermanşah(Kirmanşah Üniversitesi) ve Zankoya Kurdistan(Kürdistan Üniversitesi) bulunmaktadır. Özgür Kürdistan'da Korî Zanyarî Kurdistan(Kürdistan Bilimler Akademisi) isminde çok önemli bir kurumun yanı sıra AKADEMÎYA KURDÎ YA KAWA vb bir çok akademik kurum,birlik ve örgütlenme mevcuttur.

 

Kürdistan'da şu anda okulu olmayan köy yok. Öğrenci sayısı 15i bulan bütün köylere okul yapılması hükümetçe kararlaştırılmış ve bu başarılmış. Her sene onlarca yeni okul açılıyor. Okula başladıktan üniversiteyi bitirene kadar öğrencilerin kalem, defter, kitap vb, giderleri hükümetçe karşılanıyor. Değişik yerlerden üniversitelerin bulunduğu kentlere okumak üzere gelen öğrenciler için yurtlar inşa edilmiş. Bunlara burs veriliyor. Özgür Kürdistan'da ulusal azınlıklar kendi dillerinde eğitim görme hakkına sahipler. Sınırları içerisinde yaşayan 20 milyon Kürde özel kurslar açmayı bile fazla gören Türk devlet yöneticilerinin sözde sahip çıktıkları Türkmenler de dâhil buna.

 

Özgür Kürdistan'da eğitim sistemi henüz tam olarak oturmuş değil.Bunu doğal karşılayabiliriz.Fakat Özgür kürdistan'da ki eğitim sisteminde çok garip bir biçimde İngilizce haddinden fazla almaktadır.İngilizcenin öğretilmesinde sakınca yok ama Özgür Kürdistan'da ki örnek Türkiye ve birkaç tane 3.sınıf ülke hariç kendi resmi dili dışında başka bir dilin bu denli ağırlıkla okutulduğu nadir ülkelerden biridir. Bilhassa ilokuldan ağılıkla İngilizce öğretime yer verilmesi Kürtçe müfredat bile henüz tam oturmamışken 7 yaşındaki çocukların önüne başka bir dilin çıkartılması tehlikeli bir durum oluşturuyor.Böyle göreceli bir gelişme elde edilebilir ama Pakistan,Hindistan tarzı bir gelişmenin Kürt Kültürünün temel kodlarını sarsacağı da kesindir.Kürt dilinin bilim dili olarak görülmememsi ve kullanılmaması Kürt dilinin bu alanda gelişmesini tamamen engelleyecektir.Bir dil ancak kullanılarak geliştirilebilir.hiç bir dil uzaydan bilim dili olarak düşmüyor.

 

Özgür Kürdistan'da Kürt Medyası

Bugün çoğunluğu Özgür Kürdistan'da olmak üzere 400 civarında dergi,50 civarında gazete yayın yapmaktadır.Bunlarda Özgür Kürdistan'da yayın yapan 3 Kürtçe gazete günlük yayın yapıyor.Onlarca haftalık gazete mevcut.Özgür Kürdistan'da 4'ü uydudan yayın yapmak üzere 25'nin üstünde TV bulunmaktadır.Bir o kadar da Kürtçe radyosu Özgür Kürdistan'da yayınlarını sürdürmektedirler. (Özgür Kürdistan'da ki Kürt Medyası Hakkında Daha Fazla Bilgi almak İçin Bakınız.-Rojnamegerîya Kurdî û Rewşa Niha ya Medyaya Kurdî-Serhad B.RÊNAS)

 

Kürt edebiyatı ve Yayıncılığı

Modern Kürt edebiyatı her ne kadar Güney Kürdistan'da 1930'lardan beri eser veriyor idiyse de asıl şahlanış dönemi 1980'lerden itibarendir.Güney Kürdistan'ın 1991 de özgürleşmesi ve diğer parçalarda da ulusal bilincin yükselmesi ile birlikte Kürt Edebiyatındaki gelişme büyük ivme kazandı.

Özgür Kürdistan'da ve Kürdistan'ın diğer parçalarında onlarca Kürtçe kitap basan yayın evi mevcuttur.Kitap basılma oranı Dünya dilleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür.Toplam başta Özgür Kürdistan da olmak üzere 4 parçada sene de 1500 civarında Kürtçe kitap basılmaktadır.Bu sayı yılda 30.000 lerin üstüne çıktığında ancak tehlikenin ortadan kalktığını söyleyebiliriz.Şu anda en büyük eksiklik bilimsel ve teknoloji konulu eserlerin ve tercümelerin azlığıdır.

 

Kürt Kültür,Müzik ve Sanatı

Ne yazık ki birçok alanda öncü rolü üstlenen Özgür Kürdistan bu konuda misyonunu yerine getirememiş görünüyor.Kuzey Kürdistan'da birçok kaliteli çalışmanın olduğunu görüyoruz ama bununla birlikte bugün Türkiye'de geçmişte %20'lerde olan Kürt Müziği Pazar payının %5 lere düştüğünü görüyoruz.Buna birde kalitesiz ve özensiz üretimlerin yoğunluğu eklenirse durumun vahamiyeti daha da ortaya çıkıyor.Tabi Kürt dinleyicisini diğer dillerdeki müziğe yönelten ulusal bilinçsizlik ve duyarsızlığın yanı sıra Kürt Müzisyen ve Kürt Müzik Üreticilerinin de sağlam alternatifler sunmadığı da göz önüne alınmalıdır.Özgür Kürdistan'da ise nadir müzikalitesi yüksek çalışmaları saymazsak üretim ve tüketimin Kuzeye oranla çok ileri seviyede olmasına rağmen kalite yönünden içler acısı bir durumun yaşandığını söylemek gerekir.Aynı zamanda bu kalitesizlik,özensizlik ve basitlik kendini Özgür Kürdistan'da çekilen kliplerde de yansıtmaktadır.

 

Doğu ve Güney Kürdistan'da her sene çekilen film sayısı gittikçe artıyor.Özellikle Doğu Kürdistan'da her yıl onlarca kısa metrajlı Kürt filmleri çekilmektedir.Güney Kürdistan'da Kürdistan Hükümetinin de sunduğu destekle yapılan çalışma ve festivaller güney Kürdistan'da her yıl çekilen film sayısı arttırmıştır.Bu filmlerin çoğu Dünya standartlarında olmasa da aralarından “mesele çok film çekmek değil,iyi film çekmektir” dedirten Bahman Qubadî,Hinêr Salim gibi Kürt yönetmenleri Kürt Halkının bu alanda 80 yıllık sinema geçmişine sahip “komşularını” dahi arkada bırakacaklarına dair en güzel deliller olarak karşımıza çıkıyor.Avrupa'da yapılan festivallerinde önemli rol oynadıklarını belirtmek gerekir.Tabii daha çok festival yapmaktansa daha çok film çekmek daha yerinde olur.

 

Kürt Dili

Günümüzde Kürtçe Federal Irakta 2.resmi dil ve Özgür(güney) Kürdistan'da 1.resmi dil durumundadır. Özgür Kürdistan'da ilkokuldan üniversite,resmi dairelerde,resmi yazışmalarda,tüm devlet kurumlarda Kürtçe kullanılmaktadır.Ayrıca yüzlerce gazete ve dergi Kürtçe olarak yayınlanmakta hatta son dönemlerde bilimsel yayınlar da Kürt dilinde hazırlanmaktadır.Son dönemlerde Kürt bilim adamları buluşlarını Kürtçe isimlerle literatürlere sokmaktadırlar.İleri teknoloji araçları,resmi,hukuki vb. alanlarda da Kürdistan Federe Devletinde Kürtçe ağırlığını arttırmaktadır.

 

Siyasi Durum ve Kürt Partileri

Siyasi alanda PDK ve YNK'nin ağırlığı sürmekle birlikte Özgür Kürdistan'da 30'un üzerinde siyasi parti ve partilere ait gazete vs. mevcut.Kürdistan ulusunun genel çıkarlarına aykırı davranmayan herkes siyaset yapabilme özgürlüğüne sahip Özgür Kürdistan'da.

 

Bazı Partilerin Ad ve İnternet Adresleri:

PDK Partîya Demokrata Kurdistanê www.kdp.pp.se

YNK Yekîtî Niştimanî Kurdistan http://www.puk.org

YÎK Yekgirtu Îslamî Kurdistan http://www.kurdiu.org/

Partî Zehmetkeşanî Kurdistan http://www.ktp.

PKSK Partî Karî Serxwebunî Kurdistan

KCP Partîya Kominîsta Kurdistan

PRK Partî Rizgarî Kurdistan

BMK Bizutnewey Millî Kurdistan

PSK-BAŞUR Partîya Sosyalîsta Kurdistan-Başûr

PSDK Partîya Sosyalîsta Demokrata Kurdistanê

 

 

Özgür Kürdistan'ın Ekonomisi

Kürdistan ekonomisinde tarım öenmli bir yer tutuyor.Kerkük sorununda halledilmesi ile birlikde Kürdistan'ın yer altı kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılması Kürdistan ekonomisinin gelişmesinde büyük bir atılıma yol açacaktır.Kürdistan ekonomisinde tarım,hayvancılık,vergi gelirleri,sınır kapıları gelirleri,hibeler,diğer sektörlerdeki yatırımlar,özellikle inşaat sektöründeki istihdamın gelişmesi Kürdistan ekonomisin temelini oluşturmaktadırlar.İhracatın oluşturulması ulusal çıkarlar temelinde dengeli açık pazarın oluşturulması gerekmektedir.son yıllarda bankacılık sektöründe de olumlu gelişmeler kaydediliyor.

 

 

Tarım ve Hayvancılık

Kürdistan ekonomisinde, tarımın büyük ağırlığı var. Buğday, nohut, mercimek, meyve çeşitleri bakımından son derece zengindir. Kuzey ve orta bölgelerde, vadilere kurulu köylerin önemlice bir kısmı meyve bahçelerine gömülüdür. Kürdistan, meyve bakımından hayli zengin sayılır.

 

Hayvancılık ürünleri yönünden de herhangi bir sıkıntı yok. Et, süt, yoğurt, yağ ve peynir yönünden Kürdistan oldukça rahat. Duhok'da bulunan tavuk işleme fabrikası, halkın ihtiyacını karşılamaktan öte, önemli ölçüde ihracat yapabilecek kapasiteye sahip. Aslında Kürdistan'ın birçok tahıl ve hayvancılık ürününü ihraç edebilecek potansiyeli var iken bunu sınırlı düzeyde gerçekleştirebiliyor.Bu potansiyelin yeterince kullanılması gerekiyor.

 

Sağlık

Rızgari Hastanesini Özgür Kürdistan'da sağlık konusunda önde gelen kuruluşlardan biridir.Özgür Kürdistan'da artık her türlü ameliyat ve operasyon yapılabilmektedir.Sorunların başında ödenek yetersizliği,tıbbi cihazların ithalatı ve ilaç sorunu bulunuyor.Kürdistan Hükümetinin ve Kürt İşadamlarının bu konuda daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor.

 

Din

Güney Kürdistan halkının büyük çoğunluğu Müslüman olmakla birilikte başta Kürt Dini Yezidilik ile Hristiyan ve Yahudi Kürt vatandaşları da bulunmaktadır.Özgür Kürdistan'da dinler kendilerini özgürce ifade edebilmektedirler.Ezdi Kürtlerin merkezi Laleş'te Özgür Kürdistan'da dır.

 

Spor

Kürdistan'da spora ilgi giderek artıyor. Spor kolejleri var Spor Koleji'nde okuyan kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerinkinden hayli fazla,buda sevindirici bir durum.Spora karşı olan ilgi artıyor.Spor kolejlerinin sayısı artmakta.Futbol sendikası ve Kürdistan Olimpiya kurumu Kürdistan'da ki sporun gelişmesinde rol oynayan kimi kurumlardır.

 

Özgür Kürdistan'da bazı ki Kürt Örgütlenmeleri ve Birlik ve Sendikalar

Yekîtya Rojnamevanî Kurdistan

Sendikaya Dadî(edelet) Kurdistan

Sendîkaya Parêzgaranî Kurdistan

Navendî Rewşenbirî Parêzgeran

Yekitiya Jinên(Afretakanî) Kurdistan

Yekîtiya Ciwanên Kurdistan

Yekîtiya Ciwanên Kurdistan

Yekîtiya Qutabîyên Kurdistan

Navenda Tendirustîya Kurdistan

Yekîtîya Nivîskarên Kurdistan

Yekîtî Mamostayanî Kurdistan

Sendîkay Kîmyageranî Kurdistan

Sendîkaya Endezyarên Kurdistan

Sendîkaya Bizişkanî Kurdistan

Sendîkaya Karkeranî Kurdistan

Sendîka Topîpê(Fitbol) Kurdistan

 

Kürdistan Hava Yolları

Özgür Kürdistan'da Hewlêr ve Silêmanî şehirlerinde 2 uluslar arası havaalanı mevcut.Kürdistan Hükümetine bağlı anons ve tüm hizmetlerin Kürtçe yapıldığı Kurdistan Airlines adında bir havayolu şirketi bulunuyor.Gelecekte Kürdistan Pasaportu uygulamasının başlaması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

 

Kürdistan Posta Kurumu

1992den bu yana Kürdistan Federe Devleti'nde Kurdistan Posta Kurumu bulunuyor ve yıllardır mektuplara Kürt Pulları yapıştırılıyor.

 

 

KÜRDİSTAN FEDERE DEVLETİ'NİN GELECEĞİ,BAĞIMSIZLIĞIN ÖNEMİ

 

Kürt uygarlığının devamlılığı ve gelişimi, Kürt halkı için iyi ve güvenli bir yaşam, Kürtlerin edebiyat,müzik,mimari,sanat,bilim,teknoloji vb alanlarda gelişmeleri,Kültür,Kürt ekonomisi ve Kürt Dili'nin gelişimi,toplumsal modernizasyon ve gelişim,Kürt insanın yaşam standartlarının yükselmesi,sağlıklı,sorunsuz,Dünya uygarlığını olumlu katkıda bulunabilen eğitimli ve mutlu bireylerin oluşması,çevresine ve Dünyaya istikrar getiren bir Kürt toplumunun oluşması,Kürt bireyinin özgür ve refah bir geleceğe kavuşması ancak "BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN'DA" mümkündür.

 

 

KÜRDİSTAN FEDERE DEVLETİ'NİN GELECEĞİ VE KÜRDİSTANLILARIN TEMEL GÖREVLERİ

 

Özgür Kürdistan'da bağımsız olmasa da bir devlet var,onlarca Kürt medya organı ile Kürdistan Hükümeti,Kürdistan Parlamentosu,Kürdistan Bakanlıkları,onlarca ulusal kurum,kuruluş,merkez,dernek ve örgütlenmeler(kültürel,siyasal,eğitimsel ve resmi) mevcut.Kürt Halkı tüm parçalarda yüz binlerce şehid verdi,kan döktü,kanı döküldü,mücadele etti ve direndi fakat birçok konjonktürel,siyasi ve tarihsel nedenlerden ötürü bağımsızlığını elde edemedi.Fakat bugün Kürt Halkını tüm sorunlarının çözümü ve Kürt kültür,dil,edebiyat,müzik,mimari,sanat,bilim,teknolojisinin alanlarında gelişimin tek kapısı ÖZGÜR KÜRDİSTAN da dır.Kürtler tek bir milletse tüm gelişme ve kazanımlarda tüm Kürt halkına aittir.Bugün Kürt vatanının bir parçası özgürdür ve bağımsızlığa doğru gitmektedir.Özgür Kürdistan'ın savunulması da şüphesiz ki tüm Kürt Halkının temel görevidir

 

Kerkük'ü Kürtsüzleştirme uğruna inanılmaz çabalar gösterilmiştir. Ve hala yapılan tahribatın %50 si giderilmiş değil..Buna rağmen 2005'te yapılan seçimlerde Kürt listesi oyların %80'ni aldı.Bu da Kürt Halkı'nın kendine has mucizesi olsa gerek.Kerkük Kürdistani bir şehirdir ve Kürt Ulusu bu gerçek çerçevesinde hareket etmelidir..Dibe .Özgüvenli ve sakin bir biçimde kısa,orta ve uzun vadeli stratejik planlar doğrultusunda ilerlenmelidir.Kültürel,tarihsel,coğrafik,demografik vb… birçok veri gösteriyor ki. Kerkük bir Kürt şehridir.Bu gerçek bir şekilde herkese gösterilmelidir.Kerkük meselesi sadece Güney Kürdistanlı Kürtlerin meselesi değildir.Onların olduğu kadar Kuzey Kürdistan,Doğu ve Batı Kürdistan'dı Kürtlerinde meselesidir..Yeni hatalar için ne zaman ne de bu hataları gidermek için yeni şanlar mevcut.Yakın gelecekte ilan edilecek Bağımsız Kürdistan sadece Güney Kürdistan'dı Kürtlerin değil tüm Kürtlerin bağımsız,ileri,modern,refah çocukların kendi dillerinde eğitilip,Dünya uygarlığına katkı sunup mutlu bireylerin yetişeceği cehalet ve çöküntünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığı Bağımsız Kürdistan Devleti olacaktır.Bunun için Kürt Ulusal Mücadelesi reel yöntemlerle yeniden değerlendirilmeli ve Kürdistan için ulusal bir program oluşturulmalıdır.

 

Bağımsız Kürdistan istemi yâda Kürt dilinin,müziğinin,edebiyatının,ekonomisinin,kültür-sanatının vs… gelişimi için çaba gösterilmesi,Kerkük'e sahip çıkılması,Kürt Halkının Dünya üzerindeki genel konum ve durumunun geliştirilmeye çalışılması veya başka bir çok konu da Kürt Halkının tavrı milliyetçilik olarak lanse edilip eleştiriliyor,hatta Kürtlerin kendi içinden bile bu konuları “İlkel Milliyetçilik” gibi tanımlamalar yapılıyor.Devletsiz bir halk en meşru haklarını istiyor,kimsenin hakkına,yerine göz dikmiyor,yüzyıllarca her türlü baskı ve zulme maruz kalıyor,tüm hakları elinden alınıyor,bu halkın önündeki her türlü insani çözüm yolu kapatılıyor…Nasıl olurda bu halkın en doğal ve masum istekleri milliyetçilik hele “ilkel milliyetçilik” olarak tanımlanabilir.Ayrıca makul,kimsenin hakkına el uzatmayan,zararsız,faşizm içermeyen gelişime dayalı bir milliyetçilik tüm halkların olduğu gibi Kürt Halkının da hakkıdır.Türk Devleti Kerkük'ün bir Kürt şehri olmadığını iddia ediyor ve apaçık belli ki Türk Devleti'nin bu iddiası onların milliyetçiliğinin temeli oluşturan faşizm kaynaklı yapılarının sonucudur.

 

Kerkük bir Kürt şehridir ve bu Kürtlük asılsız temellere değil tarihi ve Kerkük halkının bugünkü tavrına da dayanan bir Kürtlüktür.Kürt Halkının derdi petrol değildir.Petrol tüm Güney Kürdistan'da bulunuyor.Hatta başka madenlerden de bol bol var Kürdistan'da…Bugün Güney Kürdistan'ın Kürdistan Federe Devleti kontrolünde olan topraklar Dünya sanayi yağı üretiminde 5.sıradadır.Hewlêr Dünya sülfat rezervleri arasında 1. sıradadır.

 

Kürt insanı unutmamalı ki "Artık bağımsız ulus-devletler dönemi kapandı,Dünya globalleşti artık bir bağımsız devlete ihtiyaç yok" diyenler ulus-devletlerine ve bunun devamlılığına en çok bağlı olan güçlerdir.Kim bağımsız devletinden vazgeçmiş ki yada geçecektir ki!

Kürt Ulusal Bilincinin oluşturulması,Kürt Toplumunun modernize edilmesi,Kürtlerde tarihsel bilincin geliştirilmesinden, Kürt Toplumunun acil sorunlarının çözülmesi gibi birçok konunun yükü Kürt yönetici,aydın,yazar,medya sorumluları,siyaset uzmanları,Dünya toplu durum ünü ve perde arkasındaki olayları kavrayabilen donanımlı,bilinçli Kürt entelektüellerine omuzlarındadır.Şunu tekrar belirtmeliyim ki Kürt varlığının devamlılığı sağlayacak birçok önemli konu ve sorun ancak ve ancak Kürdistan'ın bağımsızlığı ile çözülebilirler.Kürdistan'ın özgürleştirilmesi için Ulusal Kürt Kurtuluş Hareketinin Kurdistani bir siyasete sahip olmaları gerekir.Gelecekteki tehlikelerin iyi analizi,yorumlanması ve Kürt varlığının devamı için akılcı bir yaklaşım gerekmektedir.Ya bu bilinç Kürt Halkında oluşur yada Kürt Halkı kendini kapkaranlık günlerin içinde pişmanlıklarla bulur.

 

Kerkük'ün Özgürleştirilmesi ve Federe Kürdistan Devleti'nin sınırlarına katılmasıdır.

 

Kürt ekonomisinin,askeri ve diplomatik gücünün,lobilerinin,kültürel kaynaklarının(dil,edebiyat,müzik vs.) Kürt Medyasının geliştirilmesi,güçlendirilmesi ve modernize edilmesidir.

Her parçada Kürt Ulusal birliğinin oluşturulması ve Kuzey Kürdistan'ın kitlesel potansiyelinin T.C güdümlü politikalardan kurtarılıp Kuzey Kürdistan'ın kitlesel olarak Özgür Kürdistan'a destek vermesidir.

 

Güçlü bir diplomasi ve iyi bir çalışma ile Dünya kamuoyu ile politik merkezlerin desteğini kazanmaktır.Kürt Ulusunun geleceğini özgürce belirleyebilmesi için resmi ve uluslararası geçerliliği olan bir referandum gerçekleştirilebilmelidir.Bağımsız Kürdistan'ın ilanı ve bu devletin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.

 

 

Çavkanîyên Giştî
Dîroka Kurdistanê - Etem XEMGÎN
Barzanî û Tevgera Neteweyîya Azadîyê ya Kurd -Mesûd BARZANÎ(Weşanên Doz)
Kurdistana Bi fiftî Fiftî - Osman AYTAR(Weşanên Jîna Nû)
Nêrînêk Li Dîroka Kurdistanê -Zekî BOZARSLAN (Weşanên Doz)

 

Girêdan

Kürdistan Ulusal Parlamentosu

http://www.kurdistan-parliament.org/

Kürdistan Hükümeti

http://www.krg.org/

Daha Fazla Bilgi ve Bağlantı İçin

http://www.dewletakurdistan.com