Konferansa “Pirsegirekên rêxistinî û perspektifên pêşveçûnî ”

 

Ew kesên ku KIP/DDKD wek aîdiyet qebûl kirin di civîna 2 û 3ê Îlona 2006ê de li Diyarbekirê li ser wê yekê hemfikir bûn ku armanca wan ne reorganîzekirina DDKDê ye armanca wan ew e ku bi wan siysasetmedarên ku berê bi hev re siyaset kiribûn projeyeka siyasî pêşkêşî pêvajoya siyasî ya Kurdistanê bikin û di beyana xwe de jî vê bi awayekî eşkere destnîşankiribûn û gotibûn ku; ew ê di nav civata kurdî de bêyî ku berjewendiyên grûbî bifikirin ew ê hewil bidin di radaya neteweyî û navneteweyî de çareseriyeka reel, temsîliyeka adil û di qada neteweyî de jî di zemîneka vekirî de da ku bibe muhatabek siyasî avayiyek damezirînin.

 

Piştî vê civînê herweha bi munasebeta 29. saliya damezirandina DDKDê de di vekirina buroya Diyarbekirê de jî carek din armanc hatibû diyarkirin ku em wek Demokratên Şoreşger ji bona ku xwebigihînin hemû aliyan û bi wan re bên cem hev me meclîsekê û komsiyonên pêwîst avakiriye.

 

Demokratên Şoreşger piştî du salên zahmet û bi êş di 1ê Mijdara 2008ê de xwe bi deklerasyoneka siyasî û bi navê Tevgera demokratên Şoreşger xwe ji raya giştî re îlan kirin.

 

Divê bête destnişankirin ku di vê pêvajoya derbasbûyî de avahiyeka siyasî ya bi hêz nehat avakirin ji ber vê yekî ev rastî di civîna firehî ya Demokratên Şoreşger ku di 7 û 8 Sibata 2009ê de li dar ket carek din hat rojevê û hem li ser rewşa îroyin a Demokratên Şoreşger hem ji di pêşerojê de riyeka çawa bête taqibkirin hat axaftin û biryar hat wergirtin ku bi navê “Pirsegirêkên rêxistinî û perspektifên pêşveçûnî ” konferansek li dar bixin. Konferans di 25ê Nîsana 2009ê de dê li Diyarbekirê çêbibe. (Programa Konferansê dê pêşerojê de bête çapkirin)

 

Biryara konferansa ku hatiye dayin armanca wê ew e ku yên ku bi bîr û baweriya hêzeka siyasî ya nû li bakurê Kurdistanê re ne û dixwazin tê de cî bigrin xwebigihîne wan kes û hêzan, bi wan re biaxive û munaqeşe bike. Di warê rexistineka yekbûyi ya azadixwaz, welatperwer, wekheviparêz û demokrat de erkên ku bikeve ser milê me wek Tevgera Demokratên Şoreşger bi cî bîne. Yanî bi îfadeyeka din ev konferans di warî xwenûkirin û pêşvebirinê de dê bibe gaveka berbiçav ya tedaxuliya pêvajoya siyasî ya têkoşîna gelê kurd.

 

Bi kurtahî konferansa ku Tevgera Demokratên Şoreşger li dar bixe dê ji bo maf û azadîyên me yên demokratîk û neteweyî de ne wek cûdabar lê wek avahîbar be û di warî mafên me yên neteweyî û demokratîk de dê bibe gaveka berbiçav.

23.02.2009

 

Komisyona amadekar

 

Rıfat Yüksekkaya

Nuran Yılmaz

Vahit Aba

İmam taşçıer

Halim İpek

 


 

 

“Örgütsel Sorunlar ve Gelişim Perspektifleri” Konferansı

KIP/DDKD geleneğini bir aidiyeti olarak kabul edenler 2-3 Eylül 2006'da Diyarbakır da bir araya gelerek yeni bir siyasal süreci başlatırken, daha ilk günden bir araya geliş amaçlarını DDKD'yi yeniden reorganize etmek değil, geçmişte birlikte siyaset yapan siyasal kadroların bir araya gelerek, Kürdistan siyasal sürecine yeni bir siyasal proje sunmak olduğunu ortaya koymuşlardı. Bunun içindir ki yayınladıkları ilk bildiride “Kürt toplumu içerisinde hiçbir dar grup çıkarı kaygısı gütmeyecek, ulusal ve uluslararası düzeyde reel çözüm, adil temsil ve ulusal düzeyde açık zeminde siyasal muhatap olabilecek bir yapı oluşturmak” hedeflenmişti.

 

Anılan toplantı sonrası DDKD' nin 29.kuruluş yıldönümünün kutlandığı Diyarbakır'daki büronun açılışının davet mektubunda ise, çalışmaların hedefi tanımlanmış; Devrimci Demokratlar olarak “ulaşılması ve buluşulması gereken her kesim ile bir araya gelmek üzere bir meclis ve gerekli komisyonlar oluşturulmuştur.” denmekteydi.

 

 

Devrimci Demokratlar iki yıllık sorunlu ve zorlu bir çalışmadan sonra kendilerini 01 Kasım 2008 de DEVRİMCİ DEMOKRAT HAREKET' olarak siyasi bir deklarasyonla kamuoyuna ilan ettiler.

 

Kabul etmek gerekir ki, geçen bu süre zarfında güçlü bir siyasal yapıya ulaşılamamış olma gerçekliğinden hareketle 7-8 şubat 2009 tarihinde Devrimci Demokratların genişletilmiş Meclis toplantısında hem Devrimci Demokratlar Hareketin bu gün içinde bulunduğu durumu hem de geleceğe ilişkin nasıl bir yol haritasına sahip olunması gerektiğinin konuşulup tartışılacağı “ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE GELİŞİM PERSPEKTİFLERİ” adı altında bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Konferans 25 Nîsan 2009 de Diyarbekir de yapılacak(Konfernas programı daha sonra yayınlanacak)

 

Kararlaştırılan Konferansın temel amacı; Biz Devrimci Demokratlar olarak, Kuzey Kürdistan'da birleşik yeni bir siyasal güç odağı yaratma düşüncesinde olan, tüm yurtsever güç odaklarıyla ve şahsiyetlerle buluşabilmenin olanaklarını tartışıp, karara bağlamak, böylece özgürlükçü, yurtsever, demokrat ve eşitlikçi birleşik örgütlü bir güce ulaşmada Devrimci Demokratlar Hareketi olarak, üzerimize düşen rolün gereklerini yerine getirmek olacaktır.

 

Başka bir deyişle adı geçen konferansla kendimizi yenilemenin ve geliştirmenin bir ifadesi olarak Kürd ulusal mücadelesine yeni bir soluk kazandırmaya yönelik sorunlarını açıklıkla tartışıp bir araya gelişlerini canlandırarak, siyasal sürece müdahil olmanın somut adımı olacaktır.

 

Özetle Devrimci Demokrat Hareketimizin yapacağı konferansla; ayırımcı değil, birleştirici yapısıyla ulusal demokratik hak ve özgürlüklerimizin engellenemeyeceğinin somut ifadesi olacaktır.

23.02.2009

 

Konferans Tertip Komisyonu

Rıfat Yüksekkaya

Nuran Yılmaz

Vahit Aba

İmam Taşçıer

Halim İpek