Encamnameya Konferansa “Pirsegirêkên rêxistinî û perspektifên siyasî”

Konferansa Tevgera Demokratên Şoreşger a bi navê “Pirsegirêkên rêxistinî û perspektifên siyasî” di 16ê Gulana 2009ê de li Diyarbekir Class Otelê li dar ket û bi serfirazî encam da.

 

Ji Kurdistanê, ji bajarên Tirkiyeyê û ji Ewrûpayê nêzî 150 kesên mensûbên Tevgera Demokratên Şoreşger û kesên ku aîdiyeta xwe ya berê wek Demokratên Şoreşger dihesibandin bêşdarê konfernasê bûn.

 

Konferansa me, pêvajoya siyasî, rewşa Tevgera Demokratên Şoreşger ya nuha û rewşa hereket û siyasetên din bi pir alî nirxand û li ser rewşa Demokartên Şoreşger û di pêşerojê de bi perspektif û bi programeka çawa xebata xwe bimeşîne munaqeşe kir, tespîtên li jêr qebûl kir û bi raya giştî re parve dike.

 

Tevgera KIP/DDKD di salên 1970î de yek ji tevgereka siyasî ya herî xurt bû û piştî darbeya 12 Ilona 1980ê bi paradigmayên siyasî yên cûda û bi navên rêxistinên cûda ew doza têkoşîna kurd û Kurdistanê dom kirin û heta îro anîn. Lê çi rêxistinên ku piştî 12ê Ilonê wek berdewamiya vê rêxistinê hatin avakirin û çi jî rêxistina îro a Tevgera Demokratên Şoreşger nebûn temsîla tevayiya KIP-DDKD ya rêxistinî û siyasî.

 

Di encama guhertinên şertên civakî û siyasî de, bingeha hereketa me ya salên 1970yî hem siyasî û hem jî civakî hatiye guherandin. Kadro û aktivistên me yên kevin gelek ji wan dev ji siyasetê berdan, gelek ji wan jî tercîha xwe ya siyasî bi aîdîyetên din kirin.

 

Wexta meriv van kesên ku beşdarên vê konferansê bûne binirxîne, meriv nikare bahsa hevbeşiya îdeolojiya berê û bîrûbaweriyên siyasî û rêxistinî bike; muşterekiyên me yên do ku li ser bingeha stratejik a siyasî ya ked-sermayê, sîstema sosyalîst û tayinkeriya wê, komunizm, enternasyonalîzm, antî kapitalzm û antî-emperyalîzm bû, îro ew ne prensibên me yên hevbeş in.

 

Du hevbeşên beşdarên vê konferansa Tevgera Demokratên Şoreşger hene; yek neteweyîbûne; yanî doza kurd û Kurdistanî ye, ya duyem jî; referansên rêxistinî ya hiqûqa me ya berê ye ku me bi hev re siyaset kiriye; li ser vê hevpariyê û nêzikayiyê îro em di lêgerînek de ne ka em dikarin bi riyeka vekirî û legal û li derveyî aîdîyeta me ya berê aîdiyeteka nû avabikin da doza kurd û Kurdistanê bigihije armanca xwe.

 

Rêxistinên kurd yên salên 1970yî hema bigre hemû rewşa wan wek rewşa me ya Demokratên Şoreşger in, di pêvajoya siyasî de hemû di eynî qonaxê de derbas bûne; gelek kadroyên wan bê rêxistin in û ya girîng jî lêgerîna wan jî bi ya me re peralelî nîşan didin.

 

Li gel ku heta nuha avayiyên siyasiyên cûda bêyî ku aîdîyetên xwe yên kevin derxin pêş di zemînên cûda de ketin nav gelek hewildanan ku aîdîyetêka nû avabikin jî, lê ew di hewildanên xwe de bi ser neketin; ji bona wê jî di konjuktura îroyîn de ji bona rizgariya gelê kurd bi aîdîyeteka nû ya siyasî û rêxistinî avakirina tevgereka siyasî ya xurt a yekgirtî wek pirseka girîng hin li ortê ye. Lê yek ji wan aîdîyatên kevin jî bi serê xwe û bi îmkanên xwe yên mahdûtkirî û bi potensiyala xwe ya sînorkirî nikarin bi vê vatiniyê rabin û wexta meriv di şert û mercên îro de muşterekiyên hevbêş ber bi çav digre ev ne rast e jî û Demokratên Şoreşger jî bi vê zanyariyê li vê pêvajoyê dinêrin.

 

Lê divê Tevgera Demokratên Şoreşger jî di nav de hemû aîdîyetên din li derveyî aîdîyeta xwe yên berê li gorê şertên berbiçav politikayên nû biafrînin û bi rê û rêbazan bibînin ku bi avayiyeka nû siyasî û rêxistinî ya yekgirtî ava bibe da ku neteweya kurd bigihîje rizgariya xwe ya rasteqîn. Di vî warî de konferansa me îlan dike ku bi berbirsiyariya xwe rabe û ji bona vê jî:

 

1- Konferansa me selehiyet daye Komîteya Rêvebir a Tevgera Demokratên Şoreşger da ku ew ji bo haziriya kongreyek, komsiyoneka amadekariyê avabike û li hundir û li derveyî welêt bangî wan û nûnerên wan kesên ku heta nuha tradisyona me ya siyasî di bin navê cûda de dewam kirine û ya jî aîdîyeta Demokratên Şoreşgeriyê ji bona rêxistiniya siyasî wate dibîbin, bike.

 

2- Konferensa me, ji alîkî ve ji bona avakirina yekîtiyeka xurt a Demokratên Şoreşger pêwist dibîne ku tedbîran bistîne, ji aliyê din ve jî xebata avakirina muxalefeteka siyasî ya xurt a yekgirtî dixe navanda xebata xwe. Ji bona vê armancê da ku di pêşerojê de konferanseka yekgirtî li dar bixe, avakirina komsiyoneka bi selahiyet pêwîst dibîne.

 

Bi vî hawî Tevgera Demokratên Şoreşger û komsiyonên xebatê, di zemîneka legal û vekirî de bi riyeka aştî, demokratîk û adil çareseriyeka payîdar ji bona pirsa kurd û Kurdistanê re peyde bibe û di warî avakirina rêxistinêka xurt a yekgirtî de berpirsiyarên ku bikeve ser milê wan dê bi cî bîne û herweha bangê wan rêxistin, grub û kadro û şaxsiyetên Kurdistana bakur dike ku ew jî di vê pêvajoyê de berpirsiyarî hilbigrin.

 

Diyarbekir, 16ê Gulana 2009

Konferansa Tevgera Demokratên Şoreşger

 

 

 

“ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE GELİŞİM PERSPEKTİFLERİ” Konfernasi sonuç bildirisi

 

Devrimci Demokratlar Hareketi “ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE GELİŞİM PERSPEKTİFLERİ” konulu ve amacı daha önce açıklanmış olan konferansını büyük bir başarıyla 16 Mayıs 2009 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirmiştir.

 

Konferansımıza, Kürdistan' ın, Türkiye'nin çeşitli illeri ile Avrupa'dan 150'ye yakın Devrimci Demokrat hareket mensubu ve devrimci demokratlığı geçmiş bir siyasal aidiyet olarak kabul edenler katılmıştır.

 

Konferansımız, günümüzdeki siyasal süreci, Devrimci demokrat hareketin bu gün içinde bulunduğu durumu, diğer siyasal aidiyetlerin içinde bulunduğu durumu bir çok boyutlarıyla değerlendirmiş ve Devrimci demokratların bu günden geleceğe nasıl bir perspektifle ve çalışma programıyla yol almaları gerektiği hususlarını konuşup tartıştıktan sonra aşağıdaki tespiteri benimseyerek kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulmuştur.

 

Konferansımız, KİP-DDKD hareketinin 1970'li Yıllardaki örgütsel yapısı baz alındığında, dönemin en kitlesel siyasal  gücü iken, 12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra değişik siyasal paradigmalar ve değişik ardıl örgütlerle Kürt ve Kürdistan Davası için mücadelesini sürdürmeye çalışarak bu günlere geldi. Gerek 12 Eylül sonrasındaki ardıl örgütlenmeler, gerekse şimdiki Devrimci Demokratlar Hareketi de dahil olmak üzere hiçbir örgütlenme,  KİP-DDKD Hareketi'nin ne siyasal ne de örgütsel bütünlüğünü ve karşılığını temsil edemedi, etmiyor.

Değişip farklılaşan toplumsal ve siyasal koşullar sonucu, Hareketimizin 70 li yıllardaki tabanı hem toplumsal  hemde siyasal olarak ayrıştırmış bulunmaktadır. Eski kadro ve aktivistlerimizin önemli bir kesimi politikayı bırakırken, önemli bir kesimi de yeni siyasal tercihlerle yeni aidiyetler edinmiş bulunmaktadır.

 

Konferansımız, bu günkü devrimci demokratlar hareketi konferans katılımcılarını değerlendirdiğinde,  eski  ideolojik ve siyasal anlayış ve örgütsel birliğimizden söz edilemeyeceğini; Dün ortak paydalarımız olan emek sermaye çelişkisi eksenli siyasal ve örgütsel  strateji, sosyalist sistem ve onun belirleyiciliği, komünizm ve enternasyonalizm, anti-kapitalizm ve  anti-emperyalizm  bu gün bir arada oluşumuzun artık ortak ilke ve prensipleri değildirler. Dolayısıyla geçmiş ilke ve prensiplerimizin ortak paydalarımız olmaktan çıkmış bulunduğunu tespit eder.

 

Konferansımız Devrimci Demokratlar Hareketi konferans katılımcılarının iki ortak paydası bulunmaktadır. Bunlarda ilki ulusaldır; yani Kürt ve Kürdistan davasıdır:   İkinci ortak payda ise, geçmişte birlikte siyaset yapmış olmanın verdiği örgütsel hukuk ve siyasal yakınlığı referans alarak, bu anlamda yaşanmış yakınlık ve paylaşılmışlığı değerlendirerek, Kürt ve Kürdistan davasının başarıya ulaştırılması için, açık - legal alanda, dünkü aidiyetimizi de aşan yeni bir ortak siyasal ve örgütsel aidiyet yaratma arayışı içinde olmamızdır.

 

Konferansımız 1970'li yıllardan gelen Kürt  örgütlerinin hemen hepsinin, biz Devrimci Demokratlar ile benzer bir konum arz ettikleri, yaşanılan sürecinde aynılık gösterdiğini ve kadrolarının önemli oranda örgütsüzleştiğini, en önemlisinin de arayışlarının bizimle paralellik gösterdiğini tespit eder.

 

Konferansımız, farklı siyasal yapıların şimdiye kadar farklı zeminlerde birçok girişimde bulunmalarına rağmen eski aidiyetler aşılarak ortak yeni bir aidiyet henüz yaratılamadığı;

Bu günkü siyasal konjüktör değerlendirildiğinde Eski aidiyetler aşılarak Kürt ulusunun gerçek kurtuluşu için yepyeni siyasal ve örgütsel bir aidiyetle güçlü ve birleşik bir siyasal yapı yaratmak günümüzün en önemli sorunu olarak ortada durmakta olduğudur. Bu görevin, tek tek hiçbir eski aidiyetin mevcut kısıtlı imkan ve potansiyeli ile yerine getirebileceği bir görev olmadığı tespitinden hareketle; mevcut siyasal ve toplumsal koşullarda öne çıkmış olan ortak ulusal paydalar göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir siyasal aidiyetin bu görevi kendi başına başaracağını düşünmesi ve bu doğrultuda refleks ortaya koyması doğru ve gerçekçi değildir. Devrimci demokratlar olarak bu günkü sürece bu bilinçle bakmaktadırlar.

 

Konferansımız, Devrimci demokratlar aidiyeti dahil olmak üzere, eski aidiyetlerin aşılarak, günümüz nesnel koşullarına uygun politikalar üretip çağdaş bir kürt toplumuna ulaşmanın yol ve yöntemlerini bulacak, Kürt ulusunun gerçek kurtuluşu için yepyeni siyasal ve örgütsel bir aidiyetle güçlü ve birleşik bir siyasal yapıya ulaşabilmek için kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini bir kez daha ilan eder. Bu amaçla;

 

1- Konferansımız; Siyasal geleneğimizi günümüze değin değişik adlarla devam ettirmeye çalışan örgütlerden herhangi birisinin çalışmalarında yer alıp, hala Devrimci Demokrat aidiyeti, örgütlü siyasal çalışması için anlamlı bulan, ülke içindeki ve ülke dışındaki tüm emektarlarımızı veya onların temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleyen bir kongre Hazırlık Komisyonun kurulmasına ilişkin çalışmalarının şimdiden TDŞ Yürütme kurulunca planlanmasını öngörmüştür.

 

2-Konferansımız, bir yandan Devrimci demokratların daha güçlü birlikteliğini sağlamanın tedbirlerini alırken, diğer yandan güçlü bir siyasal muhalefetin ancak birleşik bir yapıyla mümkün olabileceği inancından hareketle, birleşik yeni bir siyasal güç odağı yaratmayı çalışmalarının merkezine koyar. Bu amaç doğrultusunda gelecekte birleşik bir konferans örgütlemeyi sağlayacak yetkili bir komisyonun oluşmasını gerekli görmüştür.

 

 

Konferansımız böylece Devrimci Demokratlar hareketinin ve çalışma komisyonlarının, açık –legal zeminde Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl demokratik, adil ve kalıcı çözümüne talip birleşik yeni bir siyasal yapıya ulaşmak için kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken, Kuzey Kürdistan'daki siyasal hareket, grup, kanaat önderi ve şahsiyetleri de bu süreçte sorumluluk üstlenmeye davet eder.

 

Diyarbakır: 16 Mayıs 2009

Devrimci Demokratlar Hareketi Konferansı