Arşi

Yeniceoba Belediyespor!

Geçenlerde kimi site ve gazetelerde gözüme çarpan küçük bir haber vardı; o konu üzerinde durup durmama üzerinde epey tereddüt geçirdim ve sonunda pek çok kimsenin dikkatini çekmediğine kanaat getirdikten sonra, küçük bir makale yazma kararını kendi kendime verdim!

Doğrusunu isterseniz,Kürtler’in bunca sorunu arasında bu’ küçük’ haberin veya konunun ne önemi olabilirdi, diye de epey düşünmedim değil. Ama sonunda kendimce önemsediğim için  bu yazıyı kaleme almaya cesaret edebildim!

Yeniceoba, Konya’ya bağlı  küçük bir kasabadır. Nüfusunun tamamı Kürt’tür. Vakti zamanında buraya çeşitli nedenlerle ve daha ziyade, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Kürdistan’da  yapılan zoraki göçler nedeni ile, o zaman ki deyimi ile ‘Konya çölleri’ ne sürgün ettirilmiş Kürtler tarafından kurulmuştur.

Bu kasaba, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş yörelerinden göç ettirilen Kürtler tarafından kurulmuştur. Bu küçük kasabada çeşitli etkinliklerin yanı sıra futbolda önemli bir yer tutmaktadır.

Bu küçük kasabanın futbol takımı, Yeniceoba Belediyespor amatör küme grubunda futbol oynamaktadır.Yeniceoba Belediyespor ile Seydişehir Eti Alüminyum Spor arasında yapılan futbol karşılaşmasında, Yeniceoba Spor’lu futbolcuların kendi aralarında kürtçe koştukları ve hakeme ‘Kürtçe küfrettikleri’ gerekçesi ile  önce ceza aldılar sonradan da amatör kümeden düşürüldüler!

Olayı ilginç kılan, futbolcuların kendi aralarında kürtçe konuşmaları mı, yoksa hakeme kürtçe küfretmeleri midir? Anlaşıldığı kadarı ile hakem Emine Koçak, Kürtçe bilmemektedir, dolayısı ile futbolcuların kendisine Kürtçe küftettiğini nerden anlamıştır? Ama hakem Emine Koçak’ın anladığı birşey vardır; o da futbolcuların kendi aralarında (Türkçe olmayan) Kürtçe anadilleri ile konuşmuş olmalarıdır.

Yeniceoba Belediyespor’lu futbolcular kendi aralarında Kürtçe konuştukları gerekçesi ile önce takımları cezalandırılmış, bu da yetmemiş olacak ki, Yeniceoba Belediyespor, amatör  küme süper grubundan  çıkarılmıştır!

Bir futbol karşılaşmasında dahi, futbolcuların kendi aralarında  Kürtçe konuşmasına tahammül edemeyen,  bir çağ dışı zihniniyetle karşı karşıyayız

Yeniceoba Belediyespor kulubü ve futbolcularının, kendi anadillerine sahip çıkma uğruna gösterdileri  bu örnek davranışnalarını, elbetteki tüm kalbimle kutlatmak isterim!

Hele Yeniceoba Belediyespor basın sözcüsü Sami Doğru’nun,’ biz anadilimizi aramızda hep konuşuruz, kimsenin bize Türkçe konuşun’ demeye hakkı yok, tavrı başka  bu örnek davranıştır.

Yüzyılı aşkın bir süreden beri, ‘Konya çöllerinde’ kimlik savaşı veren ve asimile olmadan Kürtlük kimliğini koruyan, her fırsatta dile getiren ve buna toz kondurmayan, iç Anadolu Kürtleri ile ne kadar  iftihar etsek azdır!

Kürdistan’daki tüm futbol kulublerinin  ve futbolcuların, kıssadan hisse çıkarması dilek ve temenimlerimle!  

14-01-2005