Arşi

Irak Kürdistan’ındaki Kürtler, Türkiye Kürdistan’ındaki Kürtlerin nesi olur?

Kimi kavramalar, sanki zaman dilimi içinde önemini yitirmiş gibi gelir insana. Kullanılan kavramı üzerinde uzun boylu düşünmeyiz ve bu nedenle de çoğu kez beklenilen tepkiyi göstermemiş oluruz.O kadar çok alışığız ki böylesi kavramlara, bunu da onlardan biri olarak  kabul  ederek geçeriz!

Oysa kullanılan her kavramın, bir içeriği ve bir mesajı olduğunu hepimiz bildiğimiz halde neden, böyle yaparız? Sanırım, nedeni şu basit gerçekte yatmakta: Bizleri bu tür şeylere o kadar alıştırdılar ki artık hiç bir şeyi yadırgamaz olduk! O kadar uysallaştık ve alıştık  ki, tepki koyacak ne gücümüz ne  takatımız ne de refleksimiz kaldı!

Genel Kurmay ikinci Başkanı İlker Baştuğ, Irak seçimleri ve Kerkük’ün geleceği ve statüsü hakkında verdiği demeci, her Kürt’ün yüzünde patlayan bir tokat gibiydi! Irak’taki seçimlere ve Irak’ın iç işlerine müdahale olarak görülebilecek kısımları bir tarafa bıraksak bile, söyledikleri yenilir yutulur cinsten değildi.

Genel Kurmay ikinci Başkanı, İlker Baştuğ ’Türkmenlerin bu gruplar içinde kendini savunmak için en az organize olabilen, en az donanımlı grup olduğuna belirterek, "O zaman ne olacak? Onlar soydaşlarımız, ne yapacaksınız?" diye sorarak da Türkiye'nin kayıtsız kalamayacağı mesajını verdi.’

Türk siyasetçileri, sivil ve askeri bürokrasisi, dünyanın neresinde olursa olsun, hatta çoğu kez Türk olsun veya olmasın ama, yeter ki  onlar Türk kabul etsin, vuku bulan her anlaşmazlık ve sorunda hep ’soydaşlarının’ çıkarlarını bahane göstererek, bir çeşit olaylara müdahale zemini hazırlamaya çalışmaktadırkar.

Bunun örnekleri pek çoktur.. Kıbrıs’taki Türk ve Rum sorunu veya Azerbeycan ile Ermenistan arasında peyda olan Karabağ sorunu bu örneklerin başlıcalarındandır.Türk devlet yetkilileri bu anlaşmazlık konularında tutum ve davranışlarını ve politikalarını belirlerken , kullandıkları motıf  ve argumanlar nedir? Şüphesiz ki’soydaşlar’ motifi ve argumanıdır!

Peki,Türkiye vatandaşı bir Ermeni, Türkiye’nin soydaşlık gerekçeleri ile Azerbeycandan yana tavır almasını nasıl karşılamalıdır?  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni, kan bağı , soy sop ve soydaşlık  bağı ile Türkiye Cumhuriyet’ine  bağlı olmadığına göre, şunu düşünür:

 ’Bu devlet, soy sop ve ve soydaşlık bağı üzerine kurulu olduğuna göre, bu devlet ırk temelleri üzerine  kurulmuştur,  Soydaşlık gerekçeleri ile herhangi bir sorunda sadece o neden ve argumanla taraf olmak,ırkçılık  yapmak demektir!’ demesi veya düşünmesi, yerinde değil midir?

Şimdi Genel Kurmay ikinci Başkanı İlker Başbuğ, aynı argumanı Irak Kürdistan’ına karşı kullanmaktadır. Irak’takiTürkmen, soydaşlarının en donanımsız güç olduğunu ve Kerkük’ün demografik yapısının, Kekük’e göç eden Kürtler nedeni ile de  yapılacak seçimlerde  değişebileceğini, bunun da kabul edilemez olduğunu söylemektedir.  

Türk devlet’inin egemen çevreleri, askeri ve sivil bürokrasinin taşıdiği zihniyet bu’soydaş’ sözcüğünde düğümlenmektedir! Yani sıradan ’vatandaş’ gibi görülenler  olduğu gibi, bir de soy sop ve kan bağı ile Türk devlet’ine bağlı olan, yani soydaş olanlar vardır! Kürtler,Türklerle soydaş olmadığına göre; Türkiye Kürdistan’ında tüm ulusal demokratik haklarından yoksundurlar, Irak Kürdistan’ında ise elde ettikleri kazanımlarından ötürü düşman statüsündedirler!  

Elbette ki, bu norm ve kıstasları ölçü kabul edenlerin,  ırkçı oldukları ve ırkçılık yaptıkları tartışma götürmez bir gerçektir.

Bir devletin dokusuna,hak, hukuk ve adalet kavramlarının yerine soydaşlık kavramı geçtiği zaman, o devlet besbelli ki ırkçılık kıstaslarını temel almakta, ve soydaşlık güdüsü ile politika yapmaktadır.

Burdan da anlaşılacağı üzere, Irak’taki Türkmenler, soydaş oldukları için, Türk devleti, onları korumak ve kollamak bahanesi için Irak Kürdistan’ındaki güçlere karşı, savaşmayı  bile düşünebilmektedir!

Peki Irak Kürdistan’ındaki Kürtler, Türkiye Kürdistan’ındaki Kürtlerin nesi olur? 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal,’ onların akrabalarımız olduğunu demişti!’ Bundan da anlaşılacağı üzere, Irak Kürdistan’ındaki Kürtler,biz Türkiye Kürdıstan’ındaki,Kürtler’in  soydaşları oluyor, demektir! Bundan da ne demek istediğim anlaşılıyor demektir.

27 Ocak 2005