Ramazan Bulut

Arşiv

Nerden başlamali?


Kuzey Kurdistan siyaset anlayışına egemen kılınmak istenen düşünce, çözümü
Türk devlet sistemi içinde, Ankara merkezli bir rotaya bağlama ve
odaklaştırma yönünde.Konfederasyon gibi istemler ve demokratik cumhuriyet
gibi söylemler burdan gelmektedir. Kitleler bunları anlamış değil ve zaten bu
görüş sahiplerinin kitlelere bunu anlatacak gerekçeleri de yoktur. Demokratik
Cumhuriyet, Süleyman Demirel'in ortaya attığı bir görüş olup anayasal
vatandaşlık ötesinde Kürtlere başkaca herhangi bir şey
öngörmemektedir. Kürtler bunu daha baştan reddetmişlerdi.Şimdi buna sarılıp
sığınanalrın bundan ne beklediklerini de kitleler anlamış değil.

Konfederasyonsa; tamamen bir egemenlik sorunudur.Ayrı,iki veya daha fazla
örgütlü yapının birleşmesinden oluşur.Kendini yöneten,bağımsız olguların üst
düzeyde birleşmesi..

Kürtler, kendi kendilerini yöneten bağımsız kurumlara sahip bir egemenlik
durumundalar mı? Yaratılan kafa karışıklığı nedeniyle kitleler bunu da
anlamış değildir.

Egemen kılınmak istenen siyaset özü ve sözü gereği sisteme teslim olmak
iken, bu tür savsatalarla kitlelerin bilinci bulandırılıyor.

Bunun kitlelere anlatılması ve aşılması gerekir. Kürt siyasetini tıkayan bu
anlayış etkisiz hale getirilmeden kürtlerin asıl olarak ne istedikleri de
anlaşılamaz.Bu anlayış, açıkça görülüyor ki, kürtleri birleştirmeyi esas
almayı değil; onları sisteme çekip köleliği meşrulaştırmaya
dayanıyor. Söylemin özünde, komplo var. Örgütsüzlüğü  dayatıyor.UKM'yi
gereksizleştiriyor.Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına
saldırıyor.Kürtlerin devletleşme ve kürdistaniliği tasfiye edilmek
isteniyor.Amaç, bugüne kadar kürtlerin kendi haklarına ve özgürlüklerine
kavuşmak için verdikleri meşru mücadelelerini mahküm etmektir.Bu çok
açıktır.Bu anlayış, TC'nin şimdiye kadar uyguladığı baskı ve terörü,yol
açtığı toplumsal ve ekonomik yıkımı meşrulaştırmayı öngörüyor.Kitleler bunu
da anlamış değil.

Kimdir /kimlerdir bunu yapan ve Kürt siyasetine dayatan? Kuşkusuz Öcalan ve
bu anlayıştan şimdilik beslenenlerdir.

PKK de böyle mi düşünüyor? Ben PKK'nin böyle düşündüğünü sanmıyorum.Ama
onlar bu anlayışa karşı susutukça kitlelerdeki kafa karışıklığı
sürecektir.Siyaset tıkanmaya devam edecektir.Bu da PKK'ye yedirilmiş ulusal
özü dumura uğratacaktır.Onların da anlamadığı budur.

Bununla birlikte sisteme entegre olmayı arzulayıp da bunu gizleyen başka
eğilimler de yok değil.Kurdistani politika anlayışı karşısında
gelişen/gelişecek bu sinsi eğilimlerin de deşifre edilerek gösterilmeleri
gerekmekte.Bunların amacı,bu karışıklıktan istifade edip parlementoya
girme, belediye başkanı olma, kapağı sistemin bir yerine atmadır kısaca.40
yıllık bir süredir bu beslemelerin yaptığı hep bu olmuştur.Kürtlerin yapması
gereken şey, bunları siyasetten atmak olmalı.Halkın bunları ve amaçlarını
anlamaları gerekiyor.Ortaya gelen yanlış ve tehlikeli siyaset tarzlarına
karşı mücadelenin yanı sıra  bu eğilimlere karşı da açık bir mücadele
geliştirilmeli.Kürdistan siyasetinin içini oyanlar bunlardır.

Kürdistan kurumlarının oluşmasında bu anlayışlar ve eğilimler
engeldirler.Buna rağmen Kürtler ulusal kurumlarını yaratmakta ısrarcı
olmalılar.Kimi mesleksel kurumların oluşturmanın olanakları da var:Kürd
Doktorlar Birliği,Sanatçılar Birliği, Kürt İşçiler ve Emekliler Birliği,Kürt
Öğrenciler Birliği,Kürt Kadınlar Birliği,Kürt Mühendisler Birliği,Kürt
İşadamları Birliği gibi...

Bu gibi kurumların oluşması meşrudur.Meşruluk ve yasallık birbirine
karıştırılmamalı.Biri haktır, öteki egemen hukuk sisteminin hakları
sınırladığı bir zorlama alanıdır. Kürtler bu tarz yasaları
tanımayacaktır. Meşru olan bütün haklarını kullanacaktır. En azından Devrimci
Demokratlar bu hakların kullanılmasında kitlelere  yol göstermelidir.

Bütün bunlar yapılırken bir önemli noktaya daha dikkat edilmeli.O da
siyaseti bu yönüyle dinamize edecek taze kan ve enerjiye olan ihtiyacı
gidermektir. Deneyimli kadroların bilgi ve deneylerinden yararlanarak
siyaseti,deyim yerindeyse,gençleştirmek lazım.Gençlik bu mücadelenin ve
siyaseti etkin alanlarına kazandırılmalı.Bunun için öncelikle gençliğin
ihtiyaç duyduğu kurumlardan işe başlamak,bu özlem için daha gerçekçidir diye
düşünüyorum.

14.07.2006
Amed