Imam Taşçier

Arşiv

 

Tıkanıklığımızı aşmak zorundayız

 

Gelî hevalén héja û bi rûmet

Hûn tev bi xêr hatın û ser çavan hatin.

 

Ji bo beşdariya we ya vé konferansé gelek sipas dikim.

 

Daxwaziya me ev e ku kurd jî wek temamé netewé cihané serbilind bijîn.

 

Ev konferansa me ji bo serbilind û azadiya Kurda bibe réber û astengiya tevî ji holé rake, barê ku ketiye ser milé me bi layiqî bine cih.

Ji we ozré xwe dixwazim ez é axaftina xwê bi tirki dom bikim.

 

 

Konferans katılımcılarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum, arkadaşlar hoş geldiniz.

 

Devrimci Demokratlar Hareketi, 2005 yılında DDKD (Devrimci Demokratik Kültür Derneği) ve KIP'lileri (Kürdistan İşçi Partisi) bir araya getirme girişimleri ile başlayan ve o zamana kadar bu aidiyetle çalışmalarını değişik biçimlerde sürdüren kadroların katılımıyla süren bir örgütlenme sürecinin sonucudur.

Yapılan bir dizi toplantılar sonucunda birlikte örgütlü siyaset yapma iradesi ortaya çıktı Fakat Devrimci Demokratlar Hareketi bu aşamadan sonra kendini bir gelenek ile sınırlamıyor ve Kürtlerin ulusal demokratik hakları için yapılan direniş ve başkaldırılara, 1970'li yılların öncesinde ve sonrasında elde edilen ulusal ve demokratik kazanımlara yapılan yanlışlık ve eksikliklerden ders çıkararak sahip çıkıyor ve kendini onların devamı olarak kabul ediyor. Devrimci Demokratlar Hareketi, bu inançla yeni süreçteki rolünü oynarken, insanların aidiyetlerine bakmaksızın ve yeni bir aidiyetle siyasal çalışmalarını sürdürüyor.

 

Evet, ilk toplantımızı yine bu salonda yapmıştık yıl 2006 ekim ayıydı. Ilk genel toplantımıza katılım çok iyiydi, katılımcı arkadaşlar heyecanlı ve hemen hemen her ilden katılımcılar mevcuttu.

 

Elbetteki Katılımcı arkadaşlar DDKD den bu yana 2006 yılındaki toplantıyla ilk olarak bir araya gelmiyorlardı. 12 Eylül 80 darbesinden günümüze kadar legal, yarı legal ve illegal olarak bir çok süreç yaşayarak farklı zeminlerde bir çok kez bir araya gelmiştir.

 

Bu salonda yaptığımız ilk toplantı devrimci demokratlar 60 kişilik bir meclis 15 kişilik yürütme kurulu ve 3 kişiden oluşan bir sekretarya oluşturarak. Bir toplantı sonuç bildirisiyle çalışmalarının devamında karar kıldık.

Yayınlanan ilk genel toplantı sonuç bildirgesinin bir bölümünde şöyle demiştik.

 

“Toplantımız; uluslararası hukuku, meşruluğu, açıklığı, çoğulculuğu, demokratlığı ve diyalogu çalışmalarının merkezine koyan bir sivil, siyasal toplum hareketi yaratmanın ilk adımı olarak tanımlandı.”

 

Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl yollarla, demokratik, adil, kalıcı ve kabul edilebilir çözümünü öngören bir siyasal vizyon ve uzun vadeli siyasal mücadelenin gerekliliğinden hareket edilmesi benimsendi

 

Kürt toplumu içerisinde hiçbir dar grup çıkarı kaygı gütmeyecek, ulusal ve uluslararası düzeyde reel çözüm, adil temsil ve ulusal düzeyde muhatap olabilecek bir yapı oluşturmak için, gereken her kesime ulaşmak ve buluşmak üzere bir meclis ve gerekli komisyonlar oluşturuldu.

 

Evet arkadaşlarım, İlk toplantımız, DDKD ve Devrimci Demokrat geleneğin kuruluşundan, günümüze kadar yaşamış olduğu acılı ve sancılı süreçlerin etkilerini ortadan kaldırmak ve Kürt ulusunun kurtuluşu için tarihi sorumluluğunu yerine getirmek üzere, “Devrimci Demokratlığı” bir aidiyet kabul eden her Kürdistan'lıyı bulunduğu yerde görev ve sorumluluk almaya davet etti.

 

Toplantı sonrası ilk yıl çok hareketli geçti görev alan arkadaşlar tüm enerjileri harcayarak hatırı sayılır çalışmalar sergiledi.

 

Devrimci demokratların irtibat bürosu oluşturdu. Böylece bir adresimiz oldu. Büroda sürekli çalışıldı yeni projeler geliştirildi. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda içinde “kürt” sözcüğü bulunan kurumlar oluşturma çalışmaları başlatıldı.

Medya Güneşi'nden bu yana Roja Kurd ismi ile yeniden aylık dergi çıkarıldı. Gençlik, kadın ve genel projeleri kapsayacak en az 3 dernek kurmak için kararlar alındı. Bu karar doğrultusunda Kürt Demokratik Gençlik Derneği –CIWAN KURD- ismi ile dernek açıldı. Dernek hatırı sayılır çalışmalar sergiledi sayıları azımsanmayacak gençler derneğe gelip gitmeye başladı ve dernek faaliyetlerine katıldı.

 

Uzun yıllar sonra çok iyi organize edilmiş geniş katılımlı Newroz Bayramı kutlandı.

 

Ayrıca sürece uygun, çağdaş, modern, Kürdistan ve Kürt sorununu çözecek mükemmel bir program hazırlanarak kongremizce kabul edildi. Kitapçık haline getirilerek dağıtıldı.

 

Tüm bu olumlu çalışmalara rağmen istediğimiz hedefte ve istenilen yerde değiliz.

 

İlk toplantımızdan bu yana aradan 3 yıla yakın bir süre geçti. İlk yıl yapılan çalışmaların gerisine düştük de denilebilir. Roja Kurd dergisini daha çok geliştireceğimize hatta haftalık gazete veya dergi yapmamız gerekirken artık çıkaramıyoruz, dergiye orjinal yazı yazacak kişi bulmakta güçlük çekiyoruz.

 

Derneğimizi, Büromuzu hep açık tutuk ama bu yeterli değil. Çekim merkezi olamadık.

 

Eğer biz Devrimci Demokratlar Hareketi olarak ciddi bir yol haritası, çalışma planlaması ve bu doğrultuda örgütlenme çalışmasına gidebilsek, çekim merkezi olmamamız için de herhangi bir neden yok. Toplumda kısa sürede dikkat çeken bir güç durumuna gelebiliriz.

 

Bu konferansımız da böyle bir ihtiyaçtan doğdu, bu toplantımızın amacı da neden olmamız gereken yerde olmadığımızı, hedeflerimize ulaşmada yaşadığımız sıkıntıları tartışmak ve sorgulamak için bir araya gelme gereğini hissettik. Özellikle örgütsel ve kadrosal sorunlarımızın çözümü konusundaki yol ve yöntemleri hep beraber belirlemektir. Siyasi bildirgemizin temel prensiplerinden hareketle, günün koşullarına denk yeni siyasi yaklaşım ve açılımları belirlemede ortak irade ve düşüncelerinizle tespit etmeyi hedefledik.

 

40 yıldır bu mücadele içinde yoğrulmuş, bedeller vermiş, gençlik yıllarını hapishanelerde veya sürgünlerde geçirmiş Kürtlerin kendi toprakları üzerine ismi ne olursa olsun –özerklik, federasyon, bağımsızlık -gibi kendi kendini yönetmekten başka amacı olmayan, kader birliği yapan bu kitle bu gelenekten gelen kadrolar siyaset yapmak isteyenler, neden bir arada değiller veya kendilerine görev bilmiş mücadeleleri uğrunda bir arada hareket etmiyorlar.

 

Tüm bu nedenlerimizi gün boyunca tartışmak, yapacağımız yapıcı ve geliştirici tartışmalardan olumlu sonuçlar çıkarmak, atılması gereken adımlara ilişkin kararlar alma ve alacağımız kararların gereğini yapma gibi bir görevle karşı karşıyayız.

 

Soruları, sorunları ve tespitleri çoğaltmak mümkündür. son üç yıllık çalışmalarımızın istenen düzeyde olmayışının nedenini ve çözüm yol ve yöntemini bulmak zorundayız. Gerek devrimci demokratlar yürütmesi olarak gerekse konferans tertip komisyonu olarak devrimci demokratların gerçekten reel bir siyasal projeyle, Kuzey Kürdistan siyasetinde yer almak hedefi olduğundan hiçbir arkadaşımızın kuşkusu olmamalıdır. Bu anlamda da konferansımıza ışık tutması bakımından bu günkü tıkanıklığımızın nedenlerine ilişkin iki temel tespitte bulunmak ve bu günden geleceğe nasıl bir siyasal projeyle yürümemiz gerektiğine ilişkin özlü bir tanımlamada bulunmak istiyorum.

 

Bu salonda yaptığımız ilk toplantı sonuç bildirisinde şöyle demiştik; Kürt toplumu içerisinde hiçbir dar grup çıkarı kaygı gütmeyecek, ulusal ve uluslararası düzeyde reel çözüm, adil temsil ve ulusal düzeyde muhatap olabilecek bir yapı oluşturmak için, gereken her kesime ulaşmak ve buluşmak üzere bir meclis ve gerekli komisyonlar oluşturuldu.

 

Kabul etmek gerekir ki ilk ilgi ve heyecana neden olan bir tanımlamaydı. Söz konusu tanımlamaya pratik bir işlerlik kazandıramadık. Nedenine ilişkin çok şey söylenebilir, ancak gerek içimizden kaynaklanan nedenlerle gerekse dışımızdan kaynaklanan nedenlerle çalışmalarımız izole oldu ve sadece devrimci demokrat gelenekten gelen sınırlı sayıdaki kadrolar topluluğuna dönüştük. Ancak sonuç olarak bu belirlemenin gereğini yerine getirmek de gecikmiş sayılmayız..

 

Yıllar sonra yeniden bir araya gelirken yaşadığımız süreçlerin, bizleri kırılgan bir hale getirdiği, çok ciddi kırgınlıkların yaşandığını, ve bu kırgınlıkların bir kısmının halen korunduğunu bilerek bu sürece giriyorduk. Birbirimizi kırmadan dökmeden mümkün olduğunca yaralarımızı sararak, birbirlerimizin refleksini yeniden yakalayabilmek, düşünsel bütünlük veya farklılıklarımızın anlaşılır bir biçimde ortaya çıkmasını sağlamak, yaşadığımız süreçlerden doğru dersler çıkarmak durumunda olmamız gerekirken, pratiğimiz hiçte böyle olmadı. Bir çırpıda yılların çözemediği sorunları kucağımızda bulduk, gelişmek örgütlenmek yeni projeler geliştirmek yerine yaşanan süreçlerin kırgınlıklarının girdabında çırpındık durduk. Ve yine iç ve dış etmenlerle sürecimizin dar grup zihniyetiyle manipüle edilmesinin önüne geçemedik.

 

Devrimci demokrat hareket bu gün bir yol ayırımındadır. Bundan sonraki çalışmalarını ya şimdiye kadar devam ettirdiği gibi salt devrimci demokratlar örgütlenmesi biçiminde sürdürecek yada DDKD lilikte ifadesini bulan grupsal aidiyetini aşan bir tarzda, kişilerin geçmiş siyasal geleneğinin ne olduğuna bakılmaksızın Kuzey Kürdistan'da yeni bir siyasal güç odağı oluşturmanın çalışmasını başlatacaktır.

 

Bu konferansımızda hep birlikte bunun tercihini yapacağız. Yapacağımız tercihe göre de bir çalışma stratejisi belirleyeceğiz. Unutmamamız gereken bir yön ise burada yapacağımız tercih bundan sonraki çalışmalarımızın rotasını belirlemekle ilişkilidir. Ebetteki nihai karar devrimci demokratların düşünce ve eğilimlerinin açılımlıyla netlik kazanacaktır.

 

Konferans düzenleme komisyonu olarak yayınladığımız ve her birinize gönderdiğimiz davetiyede de belirttiğimiz gibi, bu konferansta devrimci demokratlar olarak tercihimizi yeni bir siyasal güç odağı oluşturmaktan yana koymamız gerektiğidir.

 

Devrimci demokratlar olarak niçin tercihimizi bu yönde yapmamızın önemli temel birkaç nedeni vardır

Bunlar:

1-Bir dönemin en güçlü siyasal organizasyonu yasadığı karmaşık süreçler sonucu zayıflayarak önemli oranda etkisizleşmiş bulunuyor.

 

2-KİP-DDKD nin geliştiği dönemdeki ulusal ve uluslararası koşullar artık çok değişmiş durumda. O günkü ideolojik ve sınıfsal konumlanışımız da bu gün ya geçerli değil yada oldukça marjinalleşmiştir

3- 12 Eylül sonrası bu geleneğin sürdürücüleri olan siyasal organizasyonların hiçbiri geleneğimizi bir bütünsellikle temsil edemedi. Bu anlamda da bizler de bütünüyle ediyor sayılmayız.. Elbette ki bunun nedenleri vardır. Geçen süreç sonunda gerek siyasal gerek toplumsal olarak, yaşanan süreçte meydana gelen farklılık ve ayrışmaları, günün koşullarına denk düşen ortak bir irade ve paydada bir araya gelemediğimizden kaynaklandığı kuşkusuzdur.

4-Bu konferansa katılanlarımızın belli başlı iki ortak paydası bulunmaktadır. Biri ulusaldır; yani Kürt ve Kürdistan davasıdır, diğeri geçmişte birlikte siyaset yapmış olma hukuku ve bunun vermiş olduğu yakınlıktır.

5-70 li yılların Kürt örgütlerinin hemen hepsi de bizimle benzer özellik göstermektedirler. Benzer bir süreç yaşamaktadırlar.

6- Bir çok girişim ve çabaya rağmen eski örgütsel ve grupsal aidiyetler aşılarak ortak bir aidiyet henüz yaratılabilmiş değildir. Ancak yaşanan süreçler bunu günümüzde mümkün kılmaktadır.

 

7-Halkımızın özgürlük mücadelesi, T.C Devletiyle PKK'nın savaşımında, adeta tek kale biçiminde, bu anlamada çözümsüzlüğün çözüm kabul edildiği tarzda toplumumuzu bir girdaba sokmuştur.

 

8-Kürt ulusunun gerçek kurtuluşu için yeni siyasal ve örgütsel bir aidiyetle güçlü ve birleşik bir hareket yaratmak günümüzün en önemli ve acil sorunudur. Bu görev, tek tek hiçbir eski aidiyetin mevcut kısıtlı imkân ve potansiyeli ile yerine getirebileceği bir görev değildir.

 

9-Onun içindir ki Kürt ve Kürdistan sorunu yalnız devrimci demokratların sorunu değil, geçmiş siyasal aidiyeti ne olursa olsun her Kürt yurtseverin sorunudur. Bu sorunu sahipleriyle birlikte aşmamız bir gerekliliktir.

 

Evet arkadaşlar

 

Eğer tercihimiz gelecekte yeni bir siyasal güç odağı yaratmak ise bunun gereği olarak önümüzde bu amaca hizmet edecek ortak bir konferans örgütlememiz gerekmektedir. Ve yine yeni bir yapının temel dinamiği olarak devrimci demokratların kendini hazırlayacağı devrimci demokratların kongresi bu perspektif doğrultusunda toplama hazırlığını şimdiden başlatmamız gerekmektedir.

 

Bu anlamda Konferans hazırlık komisyonunun hazırladığı karar tasarılarını görüşerek karara bağlamak bu günkü çalışmalarımızın bir gündemini oluşturmaktadır.

  

Umuyor ve diliyorum ki toplantımız gelecekte yeni bir aidiyetle, konjoktörel koşullara denk düşen yeni bir siyasal güç odağı olabilecek bir siyasal yapının başlangıç toplantısı olur.

 

Tüm katılımcılara tekrardan hoş geldin diyor, hepimiz için başarılı bir toplantı diliyorum.

 

İmam TAŞÇIER

TDŞ Sözcüsü

16-05-2009