Erdinc Karatas

Arşiv

karataserdinc@hotmail.com

Şemdinli olayı yada artık ayrılmanın vakti geldi..

Tarih nelere şahit oldu bu kanlı coğrafya mezopotamyada ...Insanlığın var

olduğu günden bugünümüze kim bilir nice krallar imparatorlar ,

kavimler, zalimler, zulümler geldi geçti.Kürtler bu coğrafyada hertürlü

tufana, zulüme, zalime rağmen dimdik ayakta kalabilen mezopotamyanın kadim

halkı olarak anayurdunu terk etmedi.

 

Ülkeleri dört parçaya dört esarete mahkum edildi.Ama tarih şimdi bu esareti

kırmak için dünya halklar ailesinin kadim halkına binyıllardan sonra göz

kırpıyor. Dörtlü esaret sırayla zincirlerini kırıyor, kıracak.Tarihin şahit

olduğu zalimler gelip geçti Kürtler dimdik ayakta.Kürtler en son Saddamı

kuyuda tarihin çöplüğüne attılar ve yeniden varoldular böylece bir zalim

daha gelip geçmiş Kürtler varlıklarına güç katmış olarak tarihin sahnesine

çıkmayı yeniden başarmışlardır.

 

Tarih durmadan akıyor yeniye ve yeniliklere gebe, aynı yerde durmuyor aynı

şeylere zulüm getirmiyor her zaman.Tarihin bazı halklara hep eziklik

getireceğine hep zulüm olacağına inananlara bugünlerde tarih pek hak

vermiyor vermeyecek.

 

90'lardan buyana devam eden devletin baskıları , faili meçhullerine artık

halkın dayanacak sabrı kalmamıştır. Şemdinli olayından sonra halkın

ayaklanması gelecekteki ayaklanmaların habercisidir bunu ne PKK nin Kemalist

Türkleştirme çabaları, ne de generallerin F-16 ları durduracaktır.Kürtler ne

Türkiyelileşme, ne Kemalist söylemlerle, ne yamanmanın demokratik

cumhuriyet alt kimlik üst kimlik safsataları ile ne F-16 larla ne korkak

generallerin yakarız yıkarız edebiyatıyla artık kandırılamayacaklardır,korkutulamıyacaklardır.

 

Yanan ateş tarümar edilen esaret zincirinin ilk halkasının özgürlük

ateşidir, bu ateş Kürtlerin yüreklerini yakıp kavuruyor ,yaklaşan özgürlüğün

habercisi oluyor.

 

Halka reva görülen zulüm artık beraber yaşama fikrini kökünden

kazımıştır. Şemdinli olayıyla devlet devlet terörünü kollamıştır bu durum en

yüksek kuvvet komutanının ağzı ile teyit edilmiştir. Devlet Kürt halkının

gözünün içine baka baka, üstünde F-16 ları uçurarak bir daha bunu tereddüt

etmeden daha kötüsüyle yaparım mesajını çok net vermiştir. Kürt halkının

cevabı da şudur; artık ben de seninle yaşamak istemiyorum, bu gücü ve

isteği kendimde göremiyorum yeter artık yüzyıllardır uyguladığın inkar ve

imha. Bunu şimdi söylemenin tam zamanı , çünkü Kürt halkı sahipsiz değil

artık,özgrülüğe bu kadar yakınlaşmış durumda iken artık acılar çekmenin

hiçbir akıllıca yanı,izahı bulunamaz.

 

Güney Kürdistan; Kürtlerin neler yapabileceğinin en güzel

örneğidir, Kürtlerin nasıl kendi kendini 85 yıllık TC den daha modern ve

demokratik olarak yönetebileceğinin en güzel örneğidir,özgürlüğün ne kadar

güzel bir şey olduğunun en güzel örneğidir, herşeyin Kürdice nasıl mutluluk

ve huzur verdiğinin en güzel örneğidir.

Yine Güney Kürdistan da halkın refah düzeyinin ve demokratik yaşayışın

Türkiye'den ne kadar kat be kat üstünde olduğunun göstergesidir.Kuzey

Kürdistanlılar Güneyli kardeşlerini gördükçe burada zulüm altında acı

çekmenin kader olmadığının bilince çıkmasıyla karşı karşıya kalmışlardır bu

bilinç ateşe dönüşmektedir.

 

Türklerle zulüm görerek yaşamaktansa Kürtlerle yokluk çekerek(ki güneyli

Kürtler Kuzeyli Kürtlerden daha mereffeh yaşamaktadırlar) özgürlük için acı

çekmeyi tercih etmektedirler.

 

Bu ateş şemdinli ile fitillenmiştir şemdinli olayı beraber yaşama fikrinin,

sabrının dinamitlendiği bir andır. Bu fikri belediye başkanları, DTP veya

PKK yeniden yutturmaya çalışmamalıdır , Tayyibin iradesizce sözlerine

kanılmamalıdır. Kuvvet Komutanlarının sözleri herşeyi açıkça belirtmektedir o

sözleri Kürtler kulaklarına küpe yapmalıdırlar vicdanlarıyla başbaşa

kalmalıdırlar.

 

Artık Kürtler Dünyaya yön veren ülkelerde kırmızı halılarda karşılanan bir

halktırlar bu ağırlığın farkında olmanın tam zamanıdır yoksa yeniden

Trükiyelileşme, demokratik cumhuriyet, Üst Kimlik safsataları ile kendimizi

rezil etmemeliyiz.1999 dan bu yana yeterince rezil ettik ve itibarımızı

kaybettik zaten. Düşündükçe boşa geçirilen zamana mı,1999 a kadar dağlarda

ölen gençlere mi, allak bullak edilen bilince, kazanımlara mı yansak

bilemiyoruz bazen. Bunları Kürt halkı kendi temsilcilerinin elinden görmeyi

hak etmemelidir diye düşünüyorum.

 

Gelinen nokta eskilerin “ak ile kara belli olmuştur” tabiriyle

özetlenmiştir. Devlet bizimle biz olarak yani Kürt olarak yaşamak

istememektedir bize bu şekilde bu yaşamı yüzyıldır zehir etmektedir.Böyle

gidilirse zehir etmeye devam edeceğinin de işaretlerini F-16 larla ,

komutanlarının söylemleriyle belirtmiştir. Kürtler artık neyin ak neyin kara

olduğunu görmüş ve yaşamışlardır. Bir halkın bazı gerçekleri görmesi için bu

kadar deneyim, acı yetmelidir diye düşünüyorum. Daha ne kadar deneyim ,acı

zulüm görmeli ki bizim önderlerimiz bize doğru şeyleri söylemeleri için

onuda bilemiyorum?Sanırım Kürt halkı önderleri görmeden bu gerçekliğin

farkına kendileri daha önce varacaklardır.

 

Evet şemdinli olayı artık bize bunu gösterdi...

 

Şemdinli olayı yada artık ayrılmanın vakti geldi..

28.11.2005