Ahmet Kaymak

Arşiv

araratyan1@hotmail.com

"Dört Yanim Puşt Zulasi"

Geçenlerde bir dosya elime geçti.420 sayfa.Hizbullah'a ait istihbarat

raporlarını içeriyor.Her sayfası mühürlü.Yani resmi nitelikte.Bölgemizde ve

ağırlıkta Diyarbakır'da Hizbullah'ın yaptığı istihbarat bilgilerini

içeriyor.Kişiler,işadamları,daire başkanları;tanıdık tanımadık binlerce isim

ve yığınla bilgi var.Devlet ve MIT'le çalışan oldukça ürkütücü bir

sayı!Doğrusu bu bilgileri incelerken temkinli yaklaştım.Çünkü bu dosyanın el

altından dolaştırılması ister istemez bir kuşku yaratıyor.Öyle ya,devlet

kendisi için çalışanları neden deşifre etsin!

 

Gerçi dikkatle incelendiğinde bu dosyanın Hizbullah'a ait olduğu

anlaşılıyor.Hizbullah arşivinden ele geçirilen bilgiler olduğu da

söylenebilir.Bana dosyayı veren de böyle söyledi.Bir ara Gündem gazetesinde

bu dosyaya ilişkin kısa bir haber yer almıştı.Orada adı verilen kişi ve

işyeri geçtiğine göre o dosyadan bir bilgi aktarıldığı anlaşılıyor.Sanırım

Özgür Gündem gazetesinin bu haberinden sonra adam kenti ailesiyle birlikte

terketti.Demek ki,doğru bilgilerdir.Kişiler,Işyerleri,işadamları;öğrenciler,öğretim

görevlileri,daire başkanları,siyasiler tek tek geçiyor bu dosyada...Bunların

çoğunun MIT'le olan bağlantıları belirtiliyor,emniyet içindeki rollerine

işaret ediliyor.

 

Dosyada haklarında bilgi verilenler kategorilendirilmiş:Mollalar, MIT, MIT

şüphelisi, Münafıklar, PKKliler, Tekfirciler gibi...

Söz konusu bilgi raporunda,uzaktan da olsa tanıyıp sevdiğim biri MIT

şüphelisi olarak kaydedilmiş.Umarım öyle değil.Zaten şüpheli denmiş.Bir kanı

sadece.Belki de yıpratmak amacıyladır,bilemiyorum.Ama bazıları; yaşam

tarzlarıyla,duruşlarıyla buna uyuyor.Çok ilginç! Nice tanıdık isim...

 

Yukarda da belirttim.Resmi bilgi dosyası niteliğinde olan bu belgelerin bu

süreçte niçin ve neden el altından dolaştırıldığını henüz kestirebilmiş

değilim.Devlet kendisi için çalışan kişileri neden deşifre etsin?Düzmece

bilgiler olmadığı da açık.Kimileri biliniyor.MIT

bağlantılı.Işadamları,Öğretim görevlileri, doktorlar, Avukatlar, Mühendisler, halktan insanlar ve işyeri sahipleri..

 

Bilgiler doğruysa,ürkütücüdür.Her yanımız sarılıp kuşatılmış

durumda.Toplumda çok az temiz insan kalmış demektir.Hiç umulmayan kimi

isimlarin altında bir çapanoğlu çıkıyor!Vahim,gerçekten çok vahim!

"Dört yanım puşt zulası..." Başka ne denebilir ki?

26.08.2006