Arşiv

Devrimci Demokrat Hareketi Destekliyoruz

Uzun süredir DDKD/Devrimci Demokratların çalışmalarını ilgiyle
izliyoruz.Onların samimi ve cesur olduklarına yürekten inanıyoruz.Kürdistan
halkının içinden geçtiği ulusal ve siyasal sürecin çok kritik olduğu evrede
Devrimci Demokratların geliştirdiği kurdistani söylem heyecan verici.Rejime
karşı açık mücadele,konulan anti demokratik  yasakları ve yasaları
tanımama, onları meşru  yöntemlerle zorlayarak aşma, yürütülen mücadelede
siyaset mantığına uygundur.

Bizce önemli başka farklı bir nokta;devrimci demokratların bütün ulusal
güçlere ve hareketlere verdiği önemdir.Mücadele gücü verilen bu önemle
büyür.Şimdiye kadar gündemimizde bulunan egemen siyasi anlayış ne yazık ki
buna gereken önemi vermedi.Hep güvensizlik yarattı.Ulusal güçleri yok
saydı.Biz de öyle biliyorduk çoğunlukla.Olanlar da zaten karalanmış,TC
işbirlikçileri olarak empoze edilmişti.

Devrimci Demokratların köklü bir siyasal geçmişe ve şimdiye kadar 
anlatılanların tersine, daha cesur ve rejime ödün vermez özelliklere sahip 
bir hareket olduğunu da bilmiyorduk.Yapılan çalışmalarla birlikte bu
hareketin ulusal demokratik ve devrimci özünü de öğrenmiş olduk.Umuyoruz
ki,bu çalışmalar daha da açılacak ve kitleler de bunu çok kısa sürede görüp
öğreneceklerdir.

Biz Ergani'den bir gurup genç olarak Devrimci Demokratların yürüttükleri bu
çalışmalara katılmak istediğimizi ve bundan sonraki iş ve çalışmaları
omuzlayacağımızı belirtiyoruz.

16.07.2006

Devrimci Demokrat Gençlik Ergani Gurubu adına

Şeref ÖNCÜ