Arşiv

Küçük Kaygılar Büyük ideallerin Önünü Kesmemeli

Lenin'in çok sevdiğim sözlerinden biridir bu. Bu yaklaşıma değer veriyorum, çünkü ne zaman önemli süreçlerle karşılaşıp buna uygun gerekli adımları atmamız gerekse, içimizdeki, kimi kez yerinde bile olsa gelişim süreceyle kıyaslandığında incir çekirdeğini bile doldurmayan kaygılardan ötürü önümüze set çeker, olduğumuz yere çakılı bırakırız kendimizi.

Benzer yaklaşımların seçim sürecinde de yaşandığını görüyorum. Seçimlere abartılı misyonlar yükleyip onu sihirli bir reçete olarak sunma mantığına öteden beri şahsen hep karşı çıkmışımdır. Seçimlerin anlamını ve oynayacağı rolü doğru tespit edip ona göre gerekli adımları atmanın önem arzettiğini düşünüyorum.

Seçimlere DEHAP çatısı altında giren halkımazın bu yolla kısmi de olsa kendi ulusal taleplerine sahip çıkıp yüksek sesle dile getirmesi; egemen güçlerin yıllarca sürdürdüğü baskı ve sindirme politikalarının işlevsizliğini ve sonuçsuzluğunu ortaya çıkartmış olması bakımından anlamlıdır. Adı ve varlığı inkar edilerek yok edilmeye çalışılan bir halkın bu gün yüz binlerle ayağa kalkıp taleplerini dile getiriyor olması, bu uğurda yüz yıllardır sürdürülen haklı mücadelelerin boşuna gitmediğini göstermesi açısından önemlidir diyorum.

Şeyh Saidi ''ibreti Alem'' olsun diye Diyarbakır meydanına asan zalimlerin, bu gün aynı meydanda Şeyh Saidin torunları (Kan bağıyla oluşan torunları kastetmiyorum) tarafından kuşatılması, tarihi haksızlıklar işleyenlerin er ya da geç bunun bedelini ödeyeceğini öğretmesi yönünden değerli buluyorum.

Binlerce devrimci ve yurtseveri zındana atıp, yığınlar üzerinde terör estirerek ülkemizi açık bir ceza evine dönüştüreceğini ve böylelikle Kürdün adını ilel ebet tarihlerden sileceğini sanan çağdışı gerici zihniyetlere inat, halkımızın yüz binlerle ifade edilecek sayılarla yolları, meydanları doldurup bu politikaları iflas ettirmesini umut verici görüyorum..

İşte benim için seçimlerin anlamı bu gelişmelerde saklıdır. İşte bu yüzden oylar DEHAP'a diyorum..Tabi her şeyde olduğu gibi madalyonun bir diğer yüzü daha vardır. Hala sığ, hala benmerkezci, hala kendinden başka bir şeyi görememe dar görüşlülüğü vardır. ittifak deyip kendi ulusal siyasi güçleri hariç herkesle dans etme tutarsızlığı vardır. Hala demokrasi ve çoğulculuk deyip en katı tahamülsüzlükler sergileme yanlışlığı vardır..

Ama dediğim gibi, bunlar ne kadar önemli olsalar da , gelişimin boyutları açısından ayrıntı kalmaktadırlar. Lenin'in ''şeytan ayrıntıda gizli'' lafını da aklımızın bir köşesinde saklı tutarak bu gün için ''küçük kaygılar büyük davaların önünü kesmemeli'' diyorum.

10.10.2002

Jijan jiyîn e..
Tarihten ders çıkartmak.
Medya Rüya Değil
Artık Kurban Vermek istemiyoruz!
Vizyon Eksikliği
Medkom Çevresi
Bu Sefer Farklı Olabilir
Doğrusu neyse o yapılmalı, fazla söze gerek yok