DESTPÊK | DAXUYANI| DOSYA| FORUM| ANONS|PRENSIP | E MAIL | ARŞÎV | WEBMAIL

“Zimanê Medeniyetê” Û Tezahura Fikira KolonyalîstanKurdinfo:20:01 - 11/2/2012

“Medeniyet Dili” ve Sömürgecilik Düşüncesinin Dışavurumu


“Zimanê Medeniyetê” Û Tezahura Fikira Kolonyalîstan

Roşnbîr û sîyasetmedarên kurdan, heke hûn di fiîliyatê de ne bi gotinên cîgirê serokwezîrê tirkan re ne, kurdî hîn bibin, kurdî biaxifin û binivîsin!

Cîgirê serokwezîrê Turkiyeyê (Bülent Arınç) di axaftineke xwe de asasê fikir û siyaseta Komara Turkiyeyê ya li hemberî miletê kurd, bi awayekî gelekî “medenî” diyar kir û da zanîn ku zimanê kurdî ne ew ziman e ku bibe zimanê perwerdeyê ji ber ku ew ne “zimanekî medeniyetê” ye.

Niyeta cîgirê serokwezîrê Turkîyeyê çi dibe bila bibe, ev nijadperestî ye.

Niyeta cîgirê serokwezîrê Turkiyeyê çi dibe bile bibe ev tezahura fikira kolonyalîzmê ye.

Niyeta cîgirê serokwezîrê Turkiyeyê çi dibe bila bibe ev diyarkirina fikira efendîtî û koletî ye.

Tiştê ku van gotinan bi rêveberekî Tirkiyeyê dide gotin her ew zihniyet û medeniyeta efendî û dagirkeran e.

Baş e, çima payeberzên rêveberên Tirkiyeyê dikarin bi awayekî gelek hêsanî gotinên weha bibêjin.

Bi qenaeta me sebebê vê helwesta bêperwa du tiştên bingehîn in.

1.Zihniyet, fikir û siyaseta dagirkeran ya li hember miletê kurd e ku me bi kurtî li jor da zanîn.

2.Xemsarî û bêîstiqrariya roşinbîr û sîyasetmedarên kurdan ya ji bo ziman û çanda kurdî ye ku rê li ber bêperwatiya rêveberên Tirkiyeyê xweş dike. Bi gotineke din, gava kurd bi giştî û roşinbîrên wan bi taybetî xwedî li ziman û kultura xwe dernekevin û bi îstîqrar ji bo ziman û çanda xwe pê nedin erdê, rêveberên Tirkiyeyê wek ku heta niha bêdudilî dane zanîn, dê timî bikaribin weha bi zimanê efendîyan biaxifin û miameleya koleyan bi me re bikin.

Eger em nexwazin gotinên weha ji devê kolonyalîstan bibihîzin divê em bi awayekî bi îstiqrar û yekgirtî ji bo ziman û çanda xwe pê bidin erdê û bi rêveberên nijadperest bidin zanîn ku “medeniyeta” wan ji bo me hîç û pûç e!

Kurdino, heke hûn dixwazin nîrê dagirkeran li ser ziman û çanda xwe rabikin:

Li her derê bi hev re bi kurdî biaxifin!

Bi kurdî bifikirin, bixwînin û binivîsin!

Roşnbîr û sîyasetmedarên kurdan, heke hûn di fiîliyatê de ne bi gotinên cîgirê serokwezîrê tirkan re ne, kurdî hîn bibin, kurdî biaxifin û binivîsin!

Di warê zimanî de miletên din xwedî çi heq bin, kurd jî divê xwedî wan heqan bin. Wek miletekî, tayînkerê çarenûsa xwe û zimanê xwe miletê kurd bi xwe ye!

Em bi dengekî bilind dibêjin: Bila her kes vê yekê bizane!

 

“Medeniyet Dili” ve Sömürgecilik Düşüncesinin Dışavurumu

 

Başbakan yardımcısı Bülent Arnç'ın "Kürtçe bir medeniyet dili değildir" açıklamasına tepkiler yükselerek devam ediyor. Bir grup aydın Kürtçe ve Türkçe yaptıkları yazılı açıklamayla Arınç'ı protesto etti. Aydınların yayınlandıkları açıklama şöyle:

Türkiye başbakanı yardımcısı (Bülent Arınç), bir konuşmasında "Kürtçe bir medeniyet dili olmadığından, eğitim yapılacak bir dil değildir" diyerek TC'nin Kürtlere yönelik düşünce ve siyasetinin temelini çok "medeni" bir şekilde açıkladı.

Türkiye başbakanı yardımcısının niyeti ne olursa olsun, bu ırkçılıktır.

Türkiye başbakanı yardımcısının niyeti ne olursa olsun, bu sömürgeci düşüncenin dışavurumudur.

Türkiye başbakanı yardımcısının niyeti ne olursa olsun, bu, efendi-köle düşüncesidir.

Türkiye başbakanı yardımcısına bu sözleri söylettiren şey, sömürgeci efendinin zihniyet ve "medeniyet"idir.

Peki, Türk devletinin üst düzey yetkilileri nasıl bu kadar rahat bir şekilde bu tür sözleri kullanabiliyorlar?

Bizce bu pervasız tavrın iki temel nedeni vardır:

1.Yukarıda andığımız Kürt milletine yönelik işgalci düşünce ve siyasettir.

2.Kürt siyasetçi ve aydınlarının Kürt dili ve Kültürüne yönelik duyarsız ve istikrarsızlıkları Türkiye yöneticilerinin bu tür pervasızlıklarını kolaylaştırıyor. Diğer bir deyimle, genel olarak Kürtler, özellikle de aydın ve siyasetçileri dil ve kültürlerine istikrarlı bir şekilde sahip çıkmadıkça, Türkiye yöneticilerinin öteden beri tereddütsüz bir şekilde yaptıkları gibi bundan sonra da her zaman "efendi" diliyle konuşarak bize "köle" muamelesinde bulunacakları açıktır.

Eğer sömürgecilerin ağzından bu tür sözleri bir daha duymak istemiyorsak, istikrarlı bir şekilde ve beraberce dil ve kültürümüze sahip çıkarak ırkçı yöneticilere "medeniyet"lerinin bizim için bir şey ifade etmediğini göstermeliyiz.

Kürtler! Eğer dil ve kültürünüz üzerindeki sömürgeci boyunduruğu kırmak istiyorsanız:

Bir birinizle her yerde Kürtçe konuşunuz!

Kürtçe düşünün, okuyun ve yazınız!

Kürt aydın ve siyasetçileri! Eğer siz fiiliyatta Türkiye başbakanı yardımcısının bu sözlerine karşıysanız Kürtçe öğreniniz, Kürtçe okuyunuz ve yazınız!

Dil konusunda diğer milletler hangi haklara sahip ise Kürtler de aynı haklara sahip olmalıdır. Bir millet olarak, kendilerinin ve dillerinin kaderini tayin edecek olanlar bizzat Kürtlerdir!

Yüksek bir sesle söylüyoruz: Her kes bunu böyle bilsin!

10.02.2012

 

 

 

“Ziwanê Medenîyetî” û Kolonyalîzm

Roşnvîr û sîyasetkarê kurdan, kurdkî bimusîn, kurdkî qisey bikîn û binusîn!

Cagirewtoxê serwezîrê Tirkîya (Bulend Arinç) qiseykerdişêkê xo de esasê fikr û sîyasetê Komara Tirkîya yê vera miletê kurdî bi hawayêko gelek “medenî” dîyar kerd û da zanayîş ke ziwanê kurdkî o ziwan nîyo ke bibo ziwanê perwerdeyî, çunke “ziwanêko medenî” nîyo.

Nîyetê cagirewtoxê serwezîrê Tirkîya çi beno wa bibo, na nîjadperestî ya.

Nîyetê cagirewtoxê serwezîrê Tirkîya çi beno wa bibo, no tezahurê fikrê kolonyalîzmî (sömürgecilik) yo.

Nîyetê cagirewtoxê serwezîrê Tirkîya çi beno wa bibo, no dîyarkerdişê fikrê efendîtî û koletî yo.

Çîyo ke nê vateyan bi îdarekarekî Tirkîya dano vatiş, o zihnîyet û medenîyetê efendî û dagîrkeran (işgalcı) o.

Baş o, îdarekarê payeberzî yê Tirkîya senî şênê bi hawayêko gelek asan vateyanê winasîyan vajê?

Bi qenaetê ma sedemê na helwêsta bêperwa di çîyê bingehîn ê.

1.Zihnîyet, fikr û sîyasetê dagîrkeran yê vera miletê kurdî yo ke bi kilmîye cor de dîya zanayîş.

2.Derheqê ziwan û kulturê kurdan de xemsarî û bêîstîqrarîya roşinvîr û sîyasetkaranê kurdan o ke bêperwayîya îdarekaranê tirkan rê rayîr akeno. Bi vateyêko bîn, gama ke kurdî bi pêroyî û roşinvîrê înan, bitaybetî wayîrê ziwan û kulturê xo nêvejîyê û bi îstîqarar seba ziwan û kulturê xo linge nêdê erd, îdarekarê Tirkîya seke hetanî ewro bêdudilî dayo zanayîş, do tim bişênê wina bi ziwanê efendîyan qisey bikê û muameleyê koleyan bi ma bikê.

Eke ma nêwazenê vateyanê winasîyan fekê kolonyalîstan ra bieşnawîn ganî ma bi hawayêko bi îstîqrar û yewgirewte seba ziwan û kulturê xo linge bidîn erd û bi îdarekaranê nijadperestan bidîn zanayîş ke “medenîyet”ê înan seba ma hîç û pûç o!

Kurdêno, eke şima wazenê nîreyê dagîrkeran ziwan û kulturê xo ser ra wedarîn:

Her ca de yewbînan de kurdkî qisey bikîn!

Bi kurdkî bifikirîn, biwanîn û binusîn!

Roşnvîr û sîyasetkarê kurdan, eke şima fiîlîyat de bi vateyanê cagirewtoxê serwezîrê tirkan reyde nîyê, kurdkî bimusîn, kurdkî qisey bikîn û binusîn!

Warê ziwanî de miletê bînî wayîrê çi heqî bîn, kurdî zî ganî wayîrê ê heqan bîn. Sey miletêk, tayînkerdoxê qederê xo û ziwanê xo, miletê kurdî bi xo yo!

Ma bi vengêko berz vanê: Wa her kes naye bizano!

11.02.2012

 

 

 

Abdurrahman Önen

Adem Karakoç

Adnan Özbingöl

Amed Çeko Jiyan

Amed Tîgrîs

Aydin Bingöl

Azad Zal

Bîlal Zîlan

Brusk Solduk

Can Êzîdxelo

Cuma Boynukara

Deniz Gündüz

Dilo Balîn

Dogan Munzuroglu

Ekrem Önen

Emîn Narozî

Ezîz Aliş

Firat Kaya

Haluk Ozturk

Haydar Işık

Hesen Çakir

Hülya Yetişen

Îrfan Kaya

İsmail Beşikçi

J. Îhsan Espar

Kerem Sevinç

M. Alî Kut

Malmîsanij

Mazlum Doğan

Mehmed Dehsiwar

Mehmed S. Uzun

Mehmet Tanriverdi

Mehmûd Al

Mehmûd Kalak

Mehmûd Kîper

Merdan Newayî

Metîn Telek

Mistefa Gomayij

Nadîre G. Aldatmaz

Nedîm Özbingöl

Nezîr Akat

Orhan Zuexpayic

Osman Aytar

Özeyir Al

Paşa Brodrêj

Receb Dildar

Roşan Lezgîn

Saîd Muhlîs Erdem

Sait Aydoğmuş

Salih Agir Qoserî

Saqib Brodrêj

Selim Temo

Serdar Bedirxan

Serdar Roşan

Serhad Bapîr

Seyda Goyan

Seyîdxan Kurij

Sidqî Hirorî

Sidqî Zîlan

Silêmanê Norşînî

Şeyda Asmîn

Şukrî Urgun

Tahîr Balsatan

Tahsin Sever

Têmûrê Xelîl

Wehdet Sîwanij

Weysel Hanyildiz

Wusênê Gestemerde

Xelîl Dihokî

Xurşîd Mîrzengî

Yavuz Maç

Zeyneb Yaş

Zinar Soran

Omer Dilsoz

Mehmed S. Kaya
 0     MESAJLARINIZ ( Mesajên we)


 


 NÛÇEYÊN DAWÎ

Gazeteler Öcalan´ın tüm Türkiye´ye yaptığı çağrıyı menşetlerine taşıdı
08:53   22/3/2013
 Diyarbakır´daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan´ın "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" çağrısı gazetelerde geniş yer buldu
Newroz Pîroz be!
21:04   21/3/2013
 Siverek Newroz Nostaljisi
Öcalan: "Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz"
20:27   21/3/2013
 PKK lideri Öcalan’ın BDP tarafından 21.03.2013 te Diayrbekir’de düzenlenen Newroz mitinginde okunan mesajının tam metni
Li Navenda Kurdî ya Siwêregê pîrozbahîya 8ê Adarê...
17:01   10/3/2013
 8ê Adarê roja jinên kedkar û jinên kurd
Sene 1921: Koçgiri isyanı, Alişer ve Zarife
11:49   10/3/2013
 Hareketin fikri önderi ise KTC üyesi olan Baytar Nuri Dersimi’ydi.
Mir Bedirxan Üzerine Düşünceler
11:46   10/3/2013
 1839 da, Nizip’de meydana gelen, İbrahim Paşa-Osmanlı-Savaşı çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.
´Petrol Kürtlere bağımsızlık getirecek´
17:31   8/3/2013
 İngiliz Independent Gazetesi, petrolün Iraklı Kürtlere bağımsızlık vereceğini savundu
DTK dan DDKD ye Ziyaret
16:25   7/3/2013
 DTK Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, DTK Daimi Meclis üyesi Seydi Fırat, Amed´de bulunan DDKD, KADEP, ÖSP, Azadi İnisiyatifi ve HAK-PAR´a sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak ve sürece katkılarını istemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.
Çaycidan al haberi
14:36   7/3/2013
 Çay ocağını ona bıraktığımda elinde kalın bi dosya vardı, okuyup gülüyordu.
”Kosova için işleyen mekanizmalar, ne Filistinliler ne Kürtler için işliyor”
14:34   6/3/2013
 Ortadoğu´da işler hak ve sorumluluklar üzerinden değil, hibe ve sadakat üzerinden yürüyor
´Kürdistan bugün Türk milliyetçiliğinin işgali altındadır´
20:54   4/3/2013
 Kürt sorunu, Kürdistan’nın Kemalizm tarafından sömürgeleştirilmesi sorunudur