DESTPÊK | DAXUYANI| DOSYA| FORUM| ANONS|PRENSIP | E MAIL | ARŞÎV | WEBMAIL

Siverek Devrimci Demokratik Kültür Derneği’nin (DDKD) kısa tarihçesiKurdinfo:22:51 - 24/4/2012

1978’in Şubat ayında Adnan ÖZBİNGÖL’ ün başkanlığında Merkezi DDKD nin ilk Şubesi olan Siverek DDKD kuruldu.


 
Siverek Devrimci Demokratik Kültür Derneği’nin (DDKD) kısa tarihçesi

28 Nisan 2012 Turan Seyfioğlu’nun 1. ölüm yıldönümü anısına

Siverek DDKD hareketinin oluşum sürecini üç aşamada değerlendirebiliriz.

1-1974 te kısmi “af”dan yararlanarak cezaevinden çıkan yurtsever devrimcilerin, öğrenci gençlikle ilgilenerek, gerek teorik ve gerekse eğitsel anlamda çalışmaların yapılması;

2-Teorik ve eğitsel çalışmalar sonucu, gençliğin eylemsel birliğini oluşturup demokratik bir kitle örğütünün gerekliliğinin hissedilmesi sonucu; Siverek'te mevcut olan KSD (Kültür Sevenler Derneği) yapısı  içerisinde yapılanması;

3-KSD içerisinde ideolojik yapılanmalar sonucu DDKD  hareketinin oluşması.

Siverek'teki devrimci, solcu, sosyalist ve Kürdi hareketin temelleri 1960'lı yılların geleneğine dayandığını bilen ve 1972 yıllının son dönemlerinde TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) adına İbrahim Kaypakkaya ve Muzaffer Oruçoğlu'nun Siverek'e gelerek, öğrenci gençlik, memur ve esnaf kesiminin bir kısmının içerisinde örgütlenerek, bir gecede tüm sokak ve caddelerin duvarlarında “Kahrolsun Faşizim”, “Yaşasın Bağımsız Türkiye”, “Kahrolsun Emperyalizm”, “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun Ağalık” v.s gibi sloganlar yazıldı. Bu eylem halkın üzerinde olumlu bir etki yaratmasına rağmen ertesi gün 26 kişi emniyetçe göz altına alınarak her türlü insanlık dışı işkenceler uygulanarak önce Diyarbakır’a daha sonra da  Ankara Sıkıyönetim Cezaevine götürüp tutukladılar.

O dönemde de İstanbul, Ankara ve Diyarbakır DDKO (Doğu Devrimci Kültür Ocakları) yönetici ve üyeleri “Türkiye topraklarını bölüp bir kısmı üzerinde Bağımsız bir Kürdistan Devleti kurmak için propaganda ve örgütlenme çalışmaları yapmak amacı” ile tutuklu bulunmaktaydılar. Siverek'ten gelen yurtsever devrimcileri DDKO yöneticileri ilgi ve alaka göstererek yanlarına almışlardı. Bunlara Türkiye’de bir Kürt sorununun var olduğu Kürdistan’ın dört parçaya bölünerek ayrı ayrı sömürgeleştirildiğini, Kürtlerin kendi Ulusal Demokratik haklarını elde edebilmesi için mutlaka ayrı örgütlenmesi gerekliliğini anlatarak onları politize etmeyi başarmışlardı. Bu devrimci, yurtsever arkadaşlar Ecevit’in çıkartmış olduğu 1974teki kısmi aftan yararlanarak tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilenlerin içerisinde başta Mahmut Kiper ve Mehmet Uzun olmak üzere hiç zaman kaybetmeden Siverek’teki öğrenci gençlik ile ilişkiler kurarak cezaevinde öğrendiklerini aktararak mutlaka kitap okunmasının gerekliliği propagandasını yapıp öğrenci gençliği etkilediler. Etkilenen öğrenci gençlik okullarda (Sanat Okulu ve lise) çalışmalara başlayarak okullarda komiteler kurarak, devrimci eğitim, devrimci ahlak ve devrimci disiplin konularında eğitim çalışmaları ve seminerlerle propaganda yaparak yurtsever devrimci gençlik ile aralarında sıcak bağ oluşturdular.

Bu arada emniyet güçleri boş durmayarak lisedeki yurtsever devrimci arkadaşlardan bir kaçını “Kürtçülük ve Komunizm propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldılar. Akabinde okul komiteleri bir araya gelerek tüm örenci gençliği yürüyerek karakolun önünde oturma eylemini gerçekleştirdi. Arkadaşlarımızın bizlere verilinceye kadar otuma eylemimizin devam edeceği emniyete iletildi. Bu davranışımız sloganlarla dile getirildi. Sonuçta emniyet güçleri öğrenci gençliğin oluşturmuş olduğu bu güç karşısında fazla direnemeyip, yurtsever, devrimci arkadaşlarımızı bize teslim ederek gençlik hareketinin ilk eylemi olarak başarı ile sonuçlandı.

1975 yıllında jandarmalar tarafından Viranşehir sınır boyunda 9 Kürt köylüsünün kurşunlanarak katledilmesi üzerine Ankara, İstanbul DDKD lileri bu olayı protesto etmek amacıyla büyük bir miting düzenleyerek, her türlü baskı ve engellemelere rağmen 10.000’lere ulaşan, Viranşehir merkezinde toplanarak ilk kez “Kurdara Azadi” sloganı atılarak katliam protesto edildi.

Siverek’te adım adım gelişen devrimci hareket karşısında sömürgeci-faşist güçler provokatif ortam oluşturmak ve ülkücü-milliyetçi güçlerin örgütlenmesini sağlamak için Adana ve ilçelerinden Siverek Erkek Sanat okuluna öğrenci gönderip kayıt için her türlü imkân ve olanak sağlandı. Bu durumu gören devrimci ve yurtsever öğrenci gençlik, gelen ülkücü-faşist gençleri ilk etapta ikna yöntemleri, daha sonra da baskı yöntemleri uygulayarak tek tek okulu terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Bu anlamda sömürgeci faşist güçlerin hesaplarını, örgütlenmelerini ve provokatif eylemlerini boşa çıkarmıştır.

Yine aynı tarihlerde dışarıdan gelen devrimci yurtsever gençlerin Siverek Sanat Okulu civarlarında yapmış olduğu afişlemede (Kahrolsun Faşizm, Faşizmi ezeceğiz. v.s) Okul Müdürünün ülkücü ve faşist öğrencilere asılan afişlerin koparılması için talimat verdiği, bu eylemi gören devrimci, yurtsever bir öğrenci arkadaşımız, buna müdahale ederek o anda okul müdürü ve emniyet güçleri bu arkadaşı linç etmek üzere karakola aldılar. Okuldaki yurtsever, devrimci gençlik sloganlarla olayı protesto ederek okulda süresiz boykot eylemini gerçekleştirdi. Yapılan bu boykot eylemi üzerine, okulda bulunan öğrencilerden 15 kişiye yakın öğrencinin Türkiye’de okul okuma hakkı elinden alınarak, 45 veya 50 ye yakın kişinin de il ve ilçelere sürgün edilmesi kararı verildi. Bu olaya müdahale eden TÖB-DER,  olayı Yargıtay’a taşıdı. Dava olumlu yönde sonuçlandı.

Yurtsever devrimci gençlik olarak, Siverek’teki dağınıklık ve gelişi güzel mücadeleyi demokratik düzeyde örgütsel bir yapıya dönüştürmek için; daha önceden 1930’lu yıllarda eşraf, okumuş ve aydınlar tarafından kurulan, metropollerde okuyan öğrenci gençlere ekonomik, kültürel, sosyal imkân ve barınma sorunlarını kısmi de olsa kendi imkânları dâhilinde çözümü amaçlamakta olan Siverek Kültür Sevenler Derneğinin eski yöneticilerinin çalışmalarını dondurduğunu; bu vesile ile 1976 yıllında olağan üstü kongresini yaparak yönetimini yurtsever gençliğe bıraktı. Derneğin bir yardım kuruluşu olmaktan çıkarılıp, ulusal ve toplumsal görevlerini bilen yeni bir yaklaşımla seminerler, eğitim çalışmaları, bildiri, afişleme ve duvarlara yazı yazma eylemlerini kendine görev bildi. Ankara ve İstanbul DDKO’ ların devamı olarak kurulan DDKD (Devrimci Demokratik Kültür Derneği) lerin bastırdığı küçük el pulları Siverek’de duvarlara yapıştırıldı.

Kürt  halk hareketinin Faşist-Irkçı Baas Partisine karşı yürütülen Molla Mustafa Barzani önderliğinde Kürtlerin ulusal taleplerini dile getiren, Komal yayın evinin çıkarmış olduğu Dr.Şivan’ın (Sait Kırmızıtoprak) Kürt Halk Hareketi ve Baas Irkçılığı ve DDKO Dava dosyası Siverek halkına dağıtıldı.

Siverek Kültür Sevenler Derneği olarak 21 Mart Newroz Bayramını, Kürtlerin Zalim Demirci Kawa’nın öncülüğünde Zalim Dahak’ı yok ederek dağlarda özgürlük ve yeni bir günün ateşini ve halkların kardeşliği çağrısını yaparak Newroz kutlamasını, zulme karşı özgürlük ve direnişin günü olarak bilen Kültür Sevenlerin yöneticileri, Siverek Kalesinde ilk defa Newroz Ateşini yaktılar. Kahvehanelerde Şeker ve Bildiri dağıtarak Newroz’un anlam ve önemi halka anlatıldı.

Siverek Kültür Sevenler Derneği belirli aralıklarla iki büyük seminer verdi. 1-Güney Kürdistan’daki hareketin anti Emperyalist olduğunu, Kürt halkının kendi ulusal demokratik haklarını elde edebilmesi için haklı mücadele ettiklerini ve desteklenmesi gereken bir hareket olduğu, 2-Sovyetler Birliğinin Sosyalist bir Devlet olduğunu.. Bu süreçte farklı ideolojik yapılanmaların doğmasına sebep oldu. Oluşan ideolojik ayrışmalar sonucunda her yapı kendi demokratik kitle örgütlerini kurdular.

DEV-DER Devrimci Gençlik Derneği, KÖY-DER Köylülerle Dayanışma Derneği, ASK-DER Anti Sömürgeci Kültür Derneği, HALK-DER Halkla Dayanışma Derneği, TÜM-DER ve TÖB-DER olarak mesleki ve Demokratik Kitle kuruluşları kuruldu. Bu anlamda Kültür Sevenler Derneği tarihsel süreçteki sorumluluğunu tamamlamış oldu. Yerine 1978’in Şubat ayında Adnan ÖZBİNGÖL’ ün başkanlığında Merkezi DDKD nin ilk Şubesi olan Siverek DDKD kuruldu.

DDKD 28 Eylül 1977 tarihinde Paşa UZUN başkanlığında Genel Merkez Diyarbakır’da kuruldu. Derneğin amacı Kürt gençliğinin örgütsel ve hareket birliğini sağlamak doğrultusunda gençliğin sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm getirmek ve bunlar için olanak sağlamaktı. DDKD’nin oluşmasında ve çalışmalarının yürütülmesinde Mahmut Çıkman’ın rolü yadsınamaz; O hem fiili hem de fikri olarak buna öncülük etti.

DDKD şimdiye kadar alışagelen, bir bakıma koşullanmışlığın sonucu olan, Dernekleri sadece öğrencilerin kuruluşu gibi algılamaya karşılık yalnızca öğrenci gençliğin değil, bununla birlikte işçi, köylü gençliğinin de demokratik kitle örgütü oldu. Bu düşünce ve anlayış doğrultusunda Siverek biriminde daha bilinçli ve kadro hareketi oluşturmak için üyelerimizin iki yönlü gelişmelerini sağlamak amacıyla bir iç tüzük programı hazırlandı.1- Eğitimsel anlamda kadro yetiştirmek 2-Kitleleri örgütlemeye ve eğitmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Eğitim alanında; kolektif eğitim çalışmalarını 3 temel anlayış üzerine inşa ederek, ezbercilik mantığından uzak, araştırmacı ve Kürt kültürünü geliştirmek için; Felsefe alanında Diyalektik ve Tarihsel materyalizmle ilgili kitapların araştırılması ve okunması, ekonomi-politikle ilgili kitapların okunması ve araştırılması, Siyaset (Devlet ve Devrim) Kürt tarihinin, edebiyatının, dilinin, mimari yapısını ve müziğini, folklorunu, tarihsel gelişimini ortaya koymak için gruplar halinde, evlerde gece eğitim çalışmalarının yapılması ve gençliğimizin politize olması sağlandı. Bu çalışmalarımız olumlu sonuçlar vererek kitlesel örgütlemenin nasıl sağlanması gerektiğini; Kitlelere ulaşabilmek için güncel akademik ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak amacıyla, hafta sonları dernek içi seminerler, dersler ev ve kahvehane toplantıları periyodik olarak yapılmaya başlandı. Dernek bünyesinde Kürtçe müzik grubu, folklor ve tiyatro çalışmalarına yoğunlaşarak kitlelerin örgütlemesini sağlamak için: Suçlular ve Suçsuzlar Çağı ve 72.Koğuş adlı tiyatro oyunlarını sahneledi.

-1978 yıllında mercimek hasadı mevsimlik işçileri komisyoncular tarafından toprak sahiplerine ucuz işgücü sağlamak amacıyla gündelikçi, yaş farkı gözetmeksizin tan vaktinden gece karanlığına kadar karın tokluğuna çalıştırılmaktaydılar. Buna müdahale edilerek, tan vaktinde işçilerin toplandığı meydanlarda işçilerle diyalog sağlanarak günlük ücretlerinin artırılması için direnişe geçerek ücretlerinin artırılması sağlandı. Söz konusu eyleme “Pale direnişi” adı verildi.

-Siverek’teki su şebekesi için kanal kazımında çalışan geçici işçilerin düşük ve farklı ücret uygulamasına ve ücretlerin zamanında ödenmemesini protesto eden işçiler derneğimize gelerek kısa bir ön hazırlıktan sonra iş bırakma ve şantiye merkezine bir protesto yürüyüşü yapılması kararı alınıp bu protesto eylemini organize ettik.

-Mazot yokluğu nedeniyle şoförler, 7.05.1979 tarihinde derneğimize gelerek, Şoförler Derneği olarak bu olayı protesto etmek için bizden destek istediler. Siverek nakliyecileri olarak kontak kapama eylemi gerçekleştirilip, bu eylem tüm Siverek halkı üzerinde olumlu etki yaratarak emekçi şoförler ile DDKD arasında sıcak ilişkilerin oluşmasına neden oldu.

- Siverek Belediye Zabıtaları tarafından kovulmakta olan at arabacılarını şehir içerisinde belli bir yerin ayrılması amacıyla şehir merkezinde kendilerine bir yerin tahsis edilmesi için Belediye ile DDKD olarak bir protokol düzenlenmiş olup at arabacılarının sorunu çözüldü.

- Siverek’teki tüm meslek gruplarından Lokantacılar, Terziler, Marangozlar, İnşaatçılar ve diğer esnaf kesimini örgütleyip yönetimlerde söz sahibi olup birlikte hareket birliği sağlandı. Şêxê Mehmed Cibran bu kesimlerin örgütlenmesinde belirleyeici rol oynadı.

-Sevinç İşcanlı Başkanlığında Genel Merkezi Diyarbakır olmak üzere DDKD’ ye bağlı olarak kadın örgütlenmesi olan DDKAD Örgütü Haziran 1978 yıllında kurularak ilk şubesini Siverek’te açtı.

-Siverek DDKAD ‘ın kendilerinin yazıp ve sahneye koydukları Oyunun içeriği Toplumumuzda Kadınlarımızın bir meta olarak satılmasına karşı kadınlarında demokratik haklarının olduğunu ifade eden Başlık parası adlı bir oyun sergilendi. İkinci gece valilik kararı ile oynatılmasına izin verilmedi. Urfa’ dan gelen emniyet takviye güçleri okulun çevresi ve içerisinde güvenlik önlemleri alarak halkın salona girmesini engellediler. Bu durumu protesto etmek için DDKAD Siverek şubesi hükümet binası önüne, üzerinde” DDKAD ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON” yazılı bir siyah çelenk bırakmışlardı.

-Aynı tarihlerde kermesler düzenledi.

-Kadınların el emeği ile ördükleri örgüleri v.s halka açık olarak sergilenmiş olup, yardıma muhtaç olanlara ekonomik imkânlar sağladı.

- 13 Mayıs 1974‘te Leyla Kasım ve 4 arkadaşının Irakta Irkçı-faşist Baas yönetimi tarafından idam edilmesi üzerine, 13 Mayıs 1979’da Siverek DDKAD tarafından düzenlenen anma gecesi düzenlendi.

- “Canan’ın Tüfekleri” adlı tiyatro eserini kız meslek Lisesinde kız üyelerimiz tarafından sahnelendi.

-Derin devlete dayanan paramiliter güçler tarafından Siverek’te bir takım karanlık oyunlar oynanmak istendiğinden dolayı soygunculuk ve fidye istenmekteydi. Fidye, soygun yapan şahıslara karşı evleri fiilen koruyarak ve gerekli tüm yerlerde nöbet tutma işini gerçekleştirdik.

-Alparslan Türkeş’in Siverek’e gelip konuşma yapacağı söylentileri karşısında Siverek’in tüm giriş ve çıkışları ve merkez içinde komiteler oluşturularak gelişi engellendi.

- 16 Mart 1978 tarihinde İstanbul DDKD Yönetiminde yer alan Hamit AKIL İstanbul Hukuk Fakültesinden 6 öğrenci arkadaşı ile çıkarken Sömürgeci-Faşistler tarafından bombalı saldırı sonucu katledildiler. Cenazesi Siverek’e getirilerek, Siverek DDKD’nin organize ettiği kalabalık bir kitle ile kendi köyü olan Karekeçi (Mızar) köyüne götürülüp tüm akrabaları ve çevreden gelen yurtseverler eşliğinde defin edildi.

-Derin devletin Siverek’te emniyet ve paramiliter güçlerin kanalı ile gelişen Kürt devrimci demokratik hareketi provoke etmek için Siverek köylülerin başlarına takmış oldukları ‘Çefiye’ leri başlarından zorla sökerek çarşı meydanında yakıyorlardı.

-Buna karşı 10 Aralık 1978 tarihinde Siverek Belediye Başkanı olan Suat Karataş’la birlikte Belediye Konferans Salonunda olayları halka açıklama için çağrıda bulunduk. Emniyetin engellemelerine rağmen bu toplantıyı yaparak olaylar halka anlatıldı.

- Mayıs 1978 yıllında Sara gül adlı tiyatro eseri dernek üyelerimiz tarafından sahneye konuldu. Ömer Polat’ın Saragöl adlı romanını tiyatrolaştırarak, tiyatronun içeriği; Kürt Ermeni ilişkileri üzerine biçimlenen halkların kardeşliği temeli üzerine kurulmuştur. Provokatör kişilerin kışkırtılması ile dostlukların kardeşliklerinin düşmanlıklara dönüşmesini anlatan bir oyundu.

- 4 Haziran 1978 yıllında “Aladağlı Mıho” adlı tiyatro oyununu Siverek Meslek Lisesi Konferans salonunda ilk gece sahneledik, salon tıklım tıklım dolmuştu. Bu durumdan hoşnut kalmayan Kaymakamlık Urfa’dan takviye kuvvetler getirerek oyunun oynanmaması için dernek yöneticilerine karşı tehdit ve baskı uygulanmasına rağmen 3 gece üst üste oyun sergilendi. Bu oyun değişik il, ilçe ve köylerde oynandı.

“Aladağlı Mıho” Kürt köylüsünün yaşamını şakalarıyla küfürleriyle, çaresizlik ve üzüntülerini dile getiren 1970 li yılların devrimci ve ulusal uyanışını konu alan bir oyundu.

- 28 Temmuz -5 Ağustos 1978 tarihinde kutlanan dünya gençliğinin Uluslararası dayanışmasını pekiştirmek, yeni bir toplumun kurulmasında, bağımsızlık ve özgürlük için savaşan halkların savaşımını desteklemede, genel bir barış ve uluslararası güvenliğin kurulmasında, Emperyalizme, Sömürgeciliğe ve Irkçılığa karşı savaş veren ülkelerin gençliğine en kararlı desteği sağlamak amacıyla Küba-Havana da 11. Dünya Gençlik Öğrenci Festivali düzenlenmiştir. Bu festivale Türkiye’ den İGD, DDKD gibi Demokratik kitle örgütleri katılmışlardı.

- Siverek’te de 11. Dünya Gençlik Öğrenci Festivaline destek sağlamak amacıyla bir gece düzenleyerek Küba halkı ile dayanışma sağlamak amacıyla, Kürtçe şarkı, koro, halaylar çekilerek, DDKD Küba’da, Yaşasın Ana Dille Eğitim, Yaşasın Kürt Gençliğinin Örgütsel ve Hareket Birliği, Yaşasın DDKD sloganları atılarak Dayanışma gecesi coşkulu bir biçimde kutlandı.

- 16 Eylül 1978 DDKD Üyesi olan Şevket ÖZLAHLAN Urfa Merkezde Sömürgeci faşist güçlere karşı Kürt halkının Ulusal Demokratik taleplerini dile getiren  bildiri dağıtırken Ülkücü, Faşist güçler tarafından kurşun yağmuruna tutularak katledildi. Cenazesi Siverek’e getirilerek 20.000 e yakın kitle ile cenaze kaldırılırken hep bir ağızdan Şevketler ölmez, dökülen kanların hesabı sorulacak, Faşizme ölüm, Kahrolsun Sömürgecilik sloganları haykırılarak, cenaze töreni anti sömürgeci bir protestoya dönüştürülerek gözyaşları içerisinde toprağa defin edildi.

-  19 Ağustos 1978 tarihinde “O Bir Militandı” adlı kitabı tiyatrolaştırarak sahneye koyduk. Oyunun içeriği en zor koşullarda yaşayan bir devrimcinin yaşam biçimini anlatan bir eserdi.

- 18 Kasım 1978 de tertiplediğimiz Sömürgeciliği ve  Soygunculuğu protesto mitingine  kadın, erkek, çocuk, köylüler ve çevre il ve ilçelerden gelen DDKD üyeleri, 20.000 üzerinde insan katılıp 4 saat süren miting’de Kahrolsun Sömürgecilik, Kahrolsun Faşizm, Yaşasın DDKD, Analar çocuklarınıza ana dilini öğretin Yaşasın Ana Dille Eğitim ve günün önem ve koşullarına göre konuşmalar yapılarak sakin ve sükunet içerisinde miting dağıldı.

-  1 Mayıs 1979 yıllında DDKD Genel merkezinin Bitlis’te düzenlenmiş olduğu 1 MAYIS etkinliğine, Emniyet güçlerin tüm baskı ve engellemelerine rağmen, Siverek’ten Kamyonların üzeri çadırlarla örtülerek 1 Mayıs İşçi Bayramına büyük bir kalabalıkla katıldı.

-Tüm kültürel çalışmalarımızda Kürt müziği, folklorü ön plana çıkararak çalışmalarımızı tüm gecelerde ön plana çıkararak çalışmalarımızı sergiledik.

- DDKD Genel Merkez ve şubelerinde geliştirilen ulusal ve demokratik muhalefet adım adım geliştiği bir süreçte 1979 yılının ilkbaharında DDKD bünyesinde ayrışmalar meydana geldi. Akabinde Siverek’te PKK nin kuruluşunu ifade eden bildiriler dağıtılarak Mehmet Celal Bucak’a Hilvan’ın Kırbaşı Köyünde PKK silahlı saldırı yaparak, Siverek’te olayların başlangıç noktası olmuştu.

-DDKD bünyesindeki ayrışmanın nedenleri, Siverek olayları ve PKK nin değerlendirilmesi, Siverek olaylarının karşısında DDKD nin tavrı, neler olduğu; bir başka yazının konusu olarak değerlendirilecek.

 

 

SİVEREK DDKD ‘İN ŞEHİTLERİN TANITILMASI

-          Ahmet KARLI: 1943 yılında Siverek’te dünyaya geldi, İlk okulu ve orta okulu  Siverek’te Liseyi Urfa’da, Hukuk Fakültesini İstanbul’da okudu. Daha öğrenci yıllarında DDKO (Doğu Devrimci Kültür Ocakları) kurulmasında ve faaliyetlerinde aktif olarak siyasal ve örgütsel çalışmaları yönetti. Türkiyede Kürdistan Demokrat Partisini (T-KDP) toparlayarak daha sonra Kürdistan İşçi Partisi’nin (KİP) kurucuları arasında politbüro üyesi seçildi. Uzun yıllar Siverek’te çalışmalarını sürdürdü, 12 Eylül hareketinin gelmesi ile Diyarbakır’a yerleşerek tüm DDKD lilerin avukatlığını ve savunmalarını yaptı. KİP’e yapılan operasyon sonucu ailesi ile birlikte Suriye’ye ve oradan da Fransa’ya geçerek yurt dışı diplomatik bağlantıları sürdürdü; amansız bir hastalık sonucu 07.02.1994 yıllında vefat ederek Fransa şehitler mezarlığına defin edildi.

-          Necmettin BÜYÜKKAYA: 1943 tılında Siverek’te dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Siverek’te Liseyi Urfa’da, Hukuk Fakültesini İstanbul’da okudu. İstanbul DDKO Başkanlığını yaptı. T-KDP içerisinde yer aldı, daha sonra KİP Merkez Komitesi’ne seçildi. Kürdistan’ın 4 parçasında Kürt siyasal örgütleri ile koordineyi sağlamakla görevlendirilmişti. 12 Eylül hareketi ile tutuklanarak Diyarbakır 5. nolu cezaevinde uygulanan insanlık dışı işkencelere karşı direnerek faşist subaylar tarafından işkence yapılarak 24.01.1984 yılında öldürüldü.

-          Mehmet TÜYSÜZ:  1946 doğumlu. Siverek’te dünyaya geldi, İlkokulu ve ortaokulu Siverek’te Liseyi Urfa’da, Hukuk Fakültesini İstanbul’da okudu. İstanbul DDKO Başkanlığını yaptı. T-KDP içerisinde yer aldı. İstanbul DDKO başkanlığı sırasında tutuklanarak Diyarbakır Sıkıyönetim cezaevine konuldu. DDKO adına Kürt kalkının Ulusal Demokratik taleplerini dile getiren Siyası Savunma yaptı. 1974 Ecevit affından yararlanarak Urfa ya yerleşti, Avukatlık görevini yaparak siyasal çalışmalarını aralıksız olarak devam etti. Aile içindeki husumeten kaynaklanan nedenlerden 17.12.1987 de öldürüldü.

-          Ekrem KARAHAN: 1953 yılında Siverek’te dünyaya geldi. İlk, orta, ve liseyi Siverek’te, üniversiteyi Ankara Gazi Üniversitesi’nde okudu. Öğrencilik yıllarında KİP üyesi ve Ankara bölge sorumlusu olarak çalıştı. Çalışmalarını Konya ve Diyarbakır MTA da sürdürdü. 1984 Ankara operasyonunda yakalanarak çeşitli işkence ve baskılara rağmen direnerek siyasal ve örgütsel mücadelesini sürdürme sürecinde amansız bir hastalık neticesinde 30.05 2011 de hayatını kaybetti.

-          Turan SEYFİOĞLU: 25 Ocak 1958 yıllında Siverek’te dünyaya geldi. İlk, Orta, Endüstri Meslek lisesinde okudu. Endüstri Meslek Lisesinde iken aktif bir şekilde DDKD Hareketi içerisinde yer aldı. Ailece Viranşehir’e taşınmaları nedeniyle DDKD Viranşehir şubesi ile ilişki içerisine girerek KİP Hareketi içerisine katıldı. KİP in Suriye’de yapılan kongresine delege olarak katıldı. 12 Eylül Ankara KİP Operasyonunda yakalanarak,  çeşitli işkencelere maruz kaldı. 2005 Yıllında DDKD Hareketinin yeniden toparlanıp günün koşullarına göre çalışmalara katılarak, oluşan Devrimci Demokrat hareket Sözcüsü olarak hayatının son nefesine kadar bu hareket içerisinde yer aldı. Yakalandığı amansız hastalık neticesinde 28 Nisan 2011 yıllında vefat ederek Siverek’te defn edildi.

-          Hamit AKIL: 1953 yılında Siverek Mızar Köyünde doğdu. ilk okulu kendi köyünde (Karekeçi-MIZAR) Orta Okul ve Liseyi Siverek’te bitirip, İstanbul Hukuk fakültesinde öğrenci iken, İstanbul DDKD il başkanlığını yaptı, 16 Mart 1978 yıllında Hamit AKIL İstanbul Hukuk Fakültesinden 6 öğrenci arkadaşı ile çıkarken Sömürgeci-Faşistler tarafından bombalı saldırı sonucu katledildiler. Cenazesi Siverek’e getirilerek Siverek DDKD’ nin Organize ettiği kalabalık bir kitle ile kendi köyü olan Karakeçi (Mızar) köyüne götürülüp tüm akrabaları ve çevreden gelen yurtseverler eşliğinde defn edildi.

-          Suat KARATAŞ: 16.10.1940 Yıllında Siverek’te doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Siverek’te okudu. Yurtsever olması sebebiyle KİP’in politbüro üyesi Ahmet KARLI’ İle birebir ilişkisi olduğundan, Siverek’te yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde, DDKD olarak fiilen desteklenerek Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, Siverek olaylarında 18.05.1980 yıllında derin devlet ve paramiliter güçler tarafında evinde öldürüldü.

-          Şevket ÖZLAHLAN:  1958 yıllında Siverek’te Dünyaya geldi. ilkokul, ortaokul ve Lise’yi Siverek’te okudu. Lisede okuduğu dönemde Siverek DDKD nin çalışmalarına katıldı. Daha Urfa Eğitim Enstitüsünde öğrenci iken Urfa DDKD Şubesinin bildirilerini dağıtırken, Ülkücü, Milliyetçi, Faşist güçler tarafından kurşun yağmuruna tutularak katledildi. Cenazesi Siverek’e getirilerek 20.000 e yakın kitle ile cenaze kaldırılırken hep bir ağızdan “Şevketler ölmez”,” Dökülen Kanların hesabı sorulacak”, “Faşizme ölüm”, “Kahrolsun Sömürgecilik” sloganları haykırılarak, cenaze töreni anti sömürgeci bir protestoya dönüştürülerek gözyaşları içerisinde toprağa defn edildi.

-          Zübeyir MIZRAKLI: 1959 yıllında Siverek’te doğdu. İlk, Orta, Endüstri Meslek lisesinde okudu. Endüstri Meslek Lisesinde iken aktif bir şekilde DDKD Hareketi içerisine katılıp, Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. DDKD nin tüm çalışmalarına ve Siverek’te gelişen devrimci hareketin gelişmesine katkıda bulunarak Siverek olaylarında  29.09.1979 tarihinde derin devlet ve paramiliter güçler tarafından çatışma esnasında kurşunlanarak şehit edildi. Cenazesi Siverek’te defn edildi.

-          Esat YILDIRIM: 1959 yıllında Siverek’te doğdu. İlkokul, Ortaokulu Siverek’te okudu. Siverek’te esnaf’lık yaptığı sıralarda DDKD Hareketinin çalışmalarına katılarak, Mustafa Gurbet ile birlikte Siverek olaylarında  07.11.1979  tarihinde derin devlet ve paramiliter güçler tarafından bir evde sıkıştırılarak, çatışma esnasında kurşunlanarak şehit edildi .

-          Nusret İBİŞ: 1963 Yıllında Siverek’e bağlı Hesenviran Köyünde dünyaya geldi. DDKD nin çalışmalarından etkilenerek Siverek olaylarında, 03.05.1980 tarihinde derin devlet ve paramiliter güçler tarafından köyde çatışma esnasında kurşunlanarak şehit edildi.

-          Kemal UZUN: 1960 yılında Siverek’te doğdu. İlk, Orta, Endüstri Meslek lisesinde okudu. Endüstri Meslek Lisesinde iken aktif bir şekilde DDKD Hareketi içerisine katılıp, Siverek olaylarında 14.06.1980 tarihinde derin devlet ve paramiliter güçlerle çatışma esnasında şehit edildi.

-          Mustafa GURBET: 1956 yıllında Siverek’te doğdu. İlk, Orta Okulu, Endüstri Meslek Lisesini Siverek’te okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesinde okurken Ekonomik durumu ve Erzurum’da ki Faşist baskıların yoğunluğu nedeniyle 1977 tarihinde okulu terk etmek zorunda kalarak Siverek’e yerleşerek, DDKD nin tüm çalışmalarına aktif bir şekilde katıldı. Esat YILDIRIM ile birlikte Siverek olaylarında 07.11.1979 tarihinde derin devlet ve paramiliter güçler tarafından bir evde sıkıştırılarak, çatışma esnasında kurşunlanarak şehit edildi. 

-           Zafer ALKOYUN: 1960 yılında Siverek’te doğdu. İlk, Orta, Endüstri Meslek lisesinde okudu. Endüstri Meslek Lisesinde iken aktif bir şekilde DDKD Hareketi içerisine katılıp,12 Eylül hareketinden sonra yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yakalandığı amansız hastalık neticesinde 15.06.2011 yıllında Almanya’da vefat ederek cenazesi İstanbul Büyükçekmece mezarlığında defin edildi.

-          Hasan Hilmi ÇOKGEZER: 1960 yılında Siverek’te doğdu. İlkokul, Ortaokul ve liseyi Siverek’te okudu. Lisede iken aktif bir şekilde DDKD Hareketi içerisine katılıp, DDKD nin tüm çalışmalarına katıldı. Siverek Belediyesinde çalışırken 01.06.2009 tarihinde yakalandığı amansız hastalık neticesinde vefat etti. Siverek Mezarlığında defin edildi.

-          İsmail İLHAN: 1959 yılında Siverek’te doğdu. İlk, Orta, Endüstri Meslek lisesinde okudu. Endüstri Meslek Lisesinde iken aktif bir şekilde DDKD Hareketi içerisine katılıp,12 Eylül hareketinden sonra yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yakalandığı amansız hastalık neticesinde 26.10.2011 yıllında Almanya’da vefat ederek cenazesi Siverek’te mezarlığında defn edildi.

-           

-          NOT: 28 Eylül 1977’te kurulan DDKD’nin 35. yıl dönümünde, DDKD geleneğinin anlaşılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla derli toplu bir kaynak materyal oluşturulması hedeflenmektedir. Tarihimizin yazılı bir materyale dönüştürülmesi için DDKD çalışmalarında bulunmuş ve/veya bu çalışmalarda emeği geçmiş her arkadaşın elindeki her belgeyi ve hafızasındaki her bilgiyi yazılı hale getirip Halim İpek veya http://www.kurdinfo.com da Medeni Marşil’e ulaştırmaları gerekmektedir.

Söz uçar yazı kalır. Bu anlamda DDKD tarihinin anlaşılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla, belgelerin tümünün bir merkezde toplanması daha yararlı olacaktır. Arkadaşlarımızın bu konuda duyarlık göstereceklerine inancımız tamdır.

 

28 Nisan 2012 Cumartesi Saat 12.00’de Siverek Asri Mezarlığında tüm şehitlerimizi anmak amacıyla tüm DDKD‘leri ve halkımızı katılmaya davet ediyoruz.

 

Adnan ÖZBİNGÖL
TDŞK - Tevgera Demokratên Şoreşgêr a Kurd Yürütme Kurulu Üyesi,
Siverek Eski DDKD Şube Başkanı

 

 
 0     MESAJLARINIZ ( Mesajên we)


 


 NÛÇEYÊN DAWÎ

Gazeteler Öcalan´ın tüm Türkiye´ye yaptığı çağrıyı menşetlerine taşıdı
08:53   22/3/2013
 Diyarbakır´daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan´ın "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" çağrısı gazetelerde geniş yer buldu
Newroz Pîroz be!
21:04   21/3/2013
 Siverek Newroz Nostaljisi
Öcalan: "Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz"
20:27   21/3/2013
 PKK lideri Öcalan’ın BDP tarafından 21.03.2013 te Diayrbekir’de düzenlenen Newroz mitinginde okunan mesajının tam metni
Li Navenda Kurdî ya Siwêregê pîrozbahîya 8ê Adarê...
17:01   10/3/2013
 8ê Adarê roja jinên kedkar û jinên kurd
Sene 1921: Koçgiri isyanı, Alişer ve Zarife
11:49   10/3/2013
 Hareketin fikri önderi ise KTC üyesi olan Baytar Nuri Dersimi’ydi.
Mir Bedirxan Üzerine Düşünceler
11:46   10/3/2013
 1839 da, Nizip’de meydana gelen, İbrahim Paşa-Osmanlı-Savaşı çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.
´Petrol Kürtlere bağımsızlık getirecek´
17:31   8/3/2013
 İngiliz Independent Gazetesi, petrolün Iraklı Kürtlere bağımsızlık vereceğini savundu
DTK dan DDKD ye Ziyaret
16:25   7/3/2013
 DTK Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, DTK Daimi Meclis üyesi Seydi Fırat, Amed´de bulunan DDKD, KADEP, ÖSP, Azadi İnisiyatifi ve HAK-PAR´a sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak ve sürece katkılarını istemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.
Çaycidan al haberi
14:36   7/3/2013
 Çay ocağını ona bıraktığımda elinde kalın bi dosya vardı, okuyup gülüyordu.
”Kosova için işleyen mekanizmalar, ne Filistinliler ne Kürtler için işliyor”
14:34   6/3/2013
 Ortadoğu´da işler hak ve sorumluluklar üzerinden değil, hibe ve sadakat üzerinden yürüyor
´Kürdistan bugün Türk milliyetçiliğinin işgali altındadır´
20:54   4/3/2013
 Kürt sorunu, Kürdistan’nın Kemalizm tarafından sömürgeleştirilmesi sorunudur