DESTPÊK | DAXUYANI| DOSYA| FORUM| ANONS|PRENSIP | E MAIL | ARŞÎV | WEBMAIL

Hamidiye Alayları Ağrı Kürt Direnişi ve Zilan KatliamıKurdinfo:13:36 - 18/5/2012

504 sayfadan ibaret ve kapsamlı “Hamidiye Alayları ve Zilan Katliamı” Kemal Süphandağ tarafından derlenerek kaleme alınan kitap pek çok önyargıyı kırmaya namzet içeriktedir


Kürtlerin Talihi, Oyunun Sonu, İlk Elden Anlatımlar ve Belgelerle!

“Hamidiye Alayları Ağrı Kürt Direnişi ve Zilan Katliamı”

Ahmet Önal


Ulusal mücadelesini “sınıf ideolojisi”, din aidiyeti, bölge parça çıkarlarına vs. çekmek ve bu mayandaki algıları esas almak, ulus içindeki farklı aidiyetlerin varlığını üstün tutmak ya da demokratik davranmayıp “öteki” görmek ulusal mücadeleyi zafiyete uğrattığı anlaşılırdır.


15. yüzyılda “parlak dönemi”ni yaşayan Osmanlı devleti, 19. Yüzyıla geldiğinde servetini sermayeye dönüştüremeyince, güçlü dinamiğe sahip Avrupa karşısında geriledi. Yayıldığı Doğu Avrupa’da darbeler yedi. Bu darbelerin acısını Yakındoğu hatta Ortadoğu halklarına yöneldi. Osmanlı imparatorluğunu büyük Türk imparatorluğuna evirmek üzere jenosit politikalarını uyguladı.

Daha evvel meşru görüp şekillenmesinde katkısı olan Kürt Beyliklerini de bu süreçte tasfiye etti. Baban’da Abdurrahman Paşa, Rewanduz’da Kör Mahmud Paşa, Botan’da Bedirhan Paşa, Mukuste Han Mahmud ve diğer Beylikler özerk statükolarını korumak üzere direnmeye çalıştılar. Ancak başarılı olamamanın semeresini sürgünleri ile ödediler.

Kürt Beyliklerinin dağıtılması sürecinde daha evvel beyliklerin himayesinde olan Şeyh ve ulema sınıfına yol açıldı, örgütlendiler ve prestij kazandılar. Bu ilgi ile kendilerini ülkeleri Kürdistan’da siyasetin merkezine oturttular. Şeyh Ubeydullah Nehri, Kadiri Şeyhi Şeyh Said Berzenci ve ardılı oğlu Şeyh Mahmudê Berzenci, Barzaniler bu dönemde Kürt halkı nezdinde prestij kazandı ve siyaset sahnesinde güçlenme fırsatı buldular, uzun yıllar güçlü direnişler sergilediler ve modern silahlara karşı varlık gösterdiler, ancak egemen olamadılar, yenildiler ve yeniden sürüldüler.Yine de gözlerini ülkelerinden ayırmadılar.

I. Meşruiyetten sonra, Osmanlı Padişahı Abdülhamit; Suni -Kürt aşiretlerinden kendine bağlı aşiret mekteplerini oluşturdu. Geçmişinde Osmanlı devleti ile kavgalı olan pek çok aşiret bu mekteplilere katılmayıp reddederken, diğer bazıları ise kabul etti. Bu mektepli Kürt aşiret ağalarından alaylar kuruldu, gençleri “devletli olsun” diye aşiret mekteplerine alındı, yerine göre aşağılandı, yerine göre kullanılmak üzere “yüceltildi”!

1908-1909’dan sonra Abdülhamit tahtı kaybedince, adına kurduğu “Hamidiye Alayları”, Süvari Birlikleri’ne çevrildi. 1915 Ermeni soykırımında bu süvari birliklerinin bir kısmı çok çirkin bir şekilde kullanıldı ve sonrasında ise sıradanlaştırıldılar.

Hamidiye Alayı komutanlarının bir kısmı, bu alayları Kürdistan ordusuna çevirmeye niyetlendi. Ancak yapamadılar. Olmadı.

Daha sonraki Kürt ulusal örgütlenmesinde ve savaşımında bu üç kesimden insanların Zaman zaman yan yana olduklarını, ittifak kurduklarını da gözlemliyoruz. Ama bu Kürdistanlıların bir cephede birleştikleri anlamında yorumlanmamalı. Kürt milleti parçalı haliyle I. Dünya Savaşı Sonrasında İngiliz ve Sovyetler arasında tıpkı Türkiye, Afganistan ve Çin’de şekillenen ve adeta “tombaladan çıkan” bağımlı güçsüz devletler, ya da Araplardaki gibi manda yönetimlerinin statüsünü edinemediler. Zira sınıf mücadelesinden ziyade bu mücadelenin bir Ulusal Demokratik Mücadele olduğunu da teyit etmesine rağmen, statü sahibi olamadı. Uzun sürece yayılan soykırım politikaları takatten düşürülmeye devam etti.

Şimdi 21. Yüz yıl Kürt ve Kürdistanlıların yüzyılı olacak... Yeter ki ulusal çıkarlarını gözeterek adım atsınlar. Artık kap kara bulutların ardındaki güneş karanlığı yararak görünmeye başlanmıştır. Artık Dünya devletleri “olamaz” dedikleri “Kürdistan devleti”ni, “Kürdistan Bağımsızlığa gidiyor” lafzını artık sakıncasızca dillerine alıyorlar. Haydi hayırlısı!

Artık; varlığı inkar edilen, jenosit politikaları canlı ve uzun sürece yayılan, asimilasyon gibi insanlık suçu ile eritilmek istenen bir halkın; Ulusal mücadelesini “sınıf ideolojisi”, din aidiyeti, bölge parça çıkarlarına vs. çekmek ve bu mayandaki algıları esas almak, ulus içindeki farklı aidiyetlerin varlığını üstün tutmak ya da demokratik davranmayıp “öteki” görmek ulusal mücadeleyi zafiyete uğrattığı anlaşılırdır.

20. Yüz yılda Türklüğe evirilerek yeniden şekillenen Osmanlı devleti, soykırım politikaları üzerinden yeniden dizayn edildi. “Tek millet ve Tek vatan” şiarı ile Osmanlı topraklarında çok kültürlülüğe, çok dilliliğe, çok vatanlılığa, çok millet ve milliyetliliğe tekabül eden algılar ortadan kaldırılmak üzere siyasi projeler dayatıldı. Dünyanın da çıkar stratejileri gereği desteklediği bu projeler neticesinde faşist sömürgeci TC. devletine Yakındoğu’nun “gözde modern devleti” olarak meşruiyet kazandırıldı.

Kürt halkı, kendi yokluğu üzerinden kazandırılmak istenen bu haksız meşruiyeti, sürgünleri, toplu katliamları göze aldı ve kabul etmek istemedi. 200 yıllık kesintisiz süren Kürt ulusal mücadelesini meşru addetti. Halk olarak inkâra karşı koydu ve yok edilmesini, yok sayılmasını reddetti. Bugünkü varlığı da bu reddedişe borçludur.

Birbirinin devamı olan 1924 Beytuşebbab, 1925 Genç, Piran, Amed, 1926-1931 Ağrı Kürt direnişleri de kendilerini yok sayan, inkar eden soykırımcı politikalara karşı koymak üzere başvurulmak zorunda bırakılmış direnişlerdir.

Yakındoğu’yu “büyük Türk yurdu” haline getirmeyi tasarlayan büyük siyasi proje, Rum, Ermeni, Pontus, Laz, Kürt, Êzdi, Alevi vs. soykırımları neticesinde başarıya uğrayacağını düşünmüştür. Tüm Yakındoğu ülkelerini “Anavatan”ı ve “Misakı Milli” olarak sayıp, haritadan çıkarmış, kendisini de Ortadoğu’ya dahil ederek gözünü Uzak Asya’daki Çin Sedi’nden Adriyatik’e kadar olan coğrafyanın hakimi olmayı planlamıştır.. Ancak bu planlama kısmen başarılı olmuş, kimsen de sermayesizce emperyalist politikalara yatmaya kalkıştığı için tökezlenmiş ve reel politikalar izlemek zorunda kalarak bugünkü devlet egemenliğindeki topraklara çekilip kalmak durumunda kalmıştır. Hamaset siyasetinde başarılı olan Türk egemenleri savaşsız bir şekilde “zaferler”ini kutlamayı yeğleyerek bugün emperyalist politikalarla yönetilir hale getirilmiştir.

Koçgiri, Dersim, Piran, Zilan vs. katliamları Ermeni, Süryani, Pontus soykırımlarından ayrı olarak ele alınması yanlış olur.

Bunun için devletin şekillenişini, Osmanlı ve TC’nin Kürtlere karşı izlediği politikada Hamidiye Alayları, Ağrı Direnişi ve Zilan Katliamı’nı bir kesit- bir örnek olarak inceleyerek sorunu bütünlüklü kavramak önemlidir.

Elinizdeki kitap, esas olarak Osmanlı ve Türk kaynaklarından, arşivlerinden derlenmiş, büyük çabalarla Arapçadan Latinceye transkirip edilmiş ve günümüz Türkçesine çevrilerek sunulmuştur. Yok edilen, yok edilmek istenen arşivlerin ardında kalan ve gücümüz oranında elde ederek okura kazandırdığımız bu nispi belgelerin, tarihin karanlık bir dönemini açığa çıkardığı ve aydınlattığı için çok büyük değerde olduğunu düşünmekteyiz.

Parçalan, birbirine düşürülen, kışkırtılan Yakındoğu halkları, bunca olandan sonra şimdi kendi tarihi ile daha rahat yüzleşebiliyor. Evet, kaybettiği pek çok şeyi belki geri kazanamaya bilir. Ancak doğru bir algıyı ve durduğu zemin üzerinden kendisi ile yüzleşerek, geleceğini yeniden kazanabilir. Şimdi kendimizle yüzleşmek ve kazanmak dönemindeyiz. Çokça uygulanan katliam ve kışkırtmalardan kurtularak, şimdi kendimiz olmanın zamanıdır.

Kemal Süpandağ, bu belgeleri derleyerek bizlerin okumasına sunduğu için teşekkür ediyoruz. Belgeleri Transkirip eden ve bizi minnettar kılan Kekê Melle Halil’e ayrıca teşekkür ediyoruz.

Koçgiri, Dersim, Piran, Zilan vs. katliamları; Rum, Ermeni, Süryani, Pontus soykırımlarından ayrı olarak ele alınırsa yanlış olur.

Bunun için devletin şekillenişini, Osmanlı ve TC’nin Kürtlere karşı izlediği politikada Hamidiye Alayları, Ağrı Direnişi ve Zilan Katliamı’nı bir kesit- bir örnek olarak inceleyerek sorunu bütünlüklü kavramayı önemsemek yerindedir.

“Hamidiye Alayları Ağrı Kürt Direnişi Ve Zilan Katliamı” kitabı, esas olarak Osmanlı ve Türk kaynaklarından, arşivlerinden derlenmiş, büyük çabalarla Arapçadan Latinceye transkirip edilmiş ve günümüz Türkçesine çevrilerek sunulmuştur. Yok edilen, yok edilmek istenen arşivlerin ardında kalan ve gücümüz oranında elde ederek okura kazandırdığımız bu nispi belgelerin, tarihin karanlık bir dönemini açığa çıkardığı ve aydınlattığı için çok büyük değerde olduğunu düşünmekteyiz.

Parçalanan, birbirine düşürülen, kışkırtılan, yok edilmek istenen ve Türklüğe dahil edilmek üzere toplum mühendisliği tatbik olunan Yakındoğu halkları, bunca olanlardan sonra şimdi kendi tarihi ile daha rahat yüzleşebilir. Kaybettiği pek çok şeyi belki geri kazanamayabilir. Ancak doğru bir algıyı ve durduğu zemin üzerinden kendisi ile yüzleşerek, geleceğini yeniden kazanabilir. Şimdi kendimizle yüzleşmek ve kazanmak dönemindeyiz. Çokça uygulanan katliam ve kışkırtmalardan kurtularak, şimdi kendimiz olmanın zamanıdır. Bu eylemi de okuyarak, tartışarak, tarihi bilinci edinerek ve yeniden yorumlayarak hep birlikte edinebiliriz.

504 sayfadan ibaret ve kapsamlı “Hamidiye Alayları ve Zilan Katliamı” Kemal Süphandağ tarafından derlenerek kaleme alınan kitap pek çok önyargıyı kırmaya namzet içeriktedir.Hamidiye Alayları
Ağrı Kürt Direnişi
Ve Zilan Katliamı
Kemal Süphandağ

Pêrî Yayınları
Sayfa: 504
Ebat: 21x13,5
Kağıt: Kapak Parlak Kuşe
İç Kağıt: Nourbook Kitap kağıdı.
ISBN: 978-605-4375-53-0

 

http://eu.kurdistan-post.eu/manset/6309-ulusal-mcadeleyi-snf-deolojisine-ndirgemek-anal.html

 
 0     MESAJLARINIZ ( Mesajên we)


 


 NÛÇEYÊN DAWÎ

Gazeteler Öcalan´ın tüm Türkiye´ye yaptığı çağrıyı menşetlerine taşıdı
08:53   22/3/2013
 Diyarbakır´daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan´ın "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" çağrısı gazetelerde geniş yer buldu
Newroz Pîroz be!
21:04   21/3/2013
 Siverek Newroz Nostaljisi
Öcalan: "Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz"
20:27   21/3/2013
 PKK lideri Öcalan’ın BDP tarafından 21.03.2013 te Diayrbekir’de düzenlenen Newroz mitinginde okunan mesajının tam metni
Li Navenda Kurdî ya Siwêregê pîrozbahîya 8ê Adarê...
17:01   10/3/2013
 8ê Adarê roja jinên kedkar û jinên kurd
Sene 1921: Koçgiri isyanı, Alişer ve Zarife
11:49   10/3/2013
 Hareketin fikri önderi ise KTC üyesi olan Baytar Nuri Dersimi’ydi.
Mir Bedirxan Üzerine Düşünceler
11:46   10/3/2013
 1839 da, Nizip’de meydana gelen, İbrahim Paşa-Osmanlı-Savaşı çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.
´Petrol Kürtlere bağımsızlık getirecek´
17:31   8/3/2013
 İngiliz Independent Gazetesi, petrolün Iraklı Kürtlere bağımsızlık vereceğini savundu
DTK dan DDKD ye Ziyaret
16:25   7/3/2013
 DTK Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, DTK Daimi Meclis üyesi Seydi Fırat, Amed´de bulunan DDKD, KADEP, ÖSP, Azadi İnisiyatifi ve HAK-PAR´a sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak ve sürece katkılarını istemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.
Çaycidan al haberi
14:36   7/3/2013
 Çay ocağını ona bıraktığımda elinde kalın bi dosya vardı, okuyup gülüyordu.
”Kosova için işleyen mekanizmalar, ne Filistinliler ne Kürtler için işliyor”
14:34   6/3/2013
 Ortadoğu´da işler hak ve sorumluluklar üzerinden değil, hibe ve sadakat üzerinden yürüyor
´Kürdistan bugün Türk milliyetçiliğinin işgali altındadır´
20:54   4/3/2013
 Kürt sorunu, Kürdistan’nın Kemalizm tarafından sömürgeleştirilmesi sorunudur