DESTPÊK | DAXUYANI| DOSYA| FORUM| ANONS|PRENSIP | E MAIL | ARŞÎV | WEBMAIL

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregê hat damezirandinKurdinfo:23:50 - 30/6/2012

Siverek Kürt Kültür Merkezi kuruldu


Ji raya giştî re!

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregê hat damezirandin

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregê (Navenda Kurdî), bi temambûna amadekariyên wê, di 29ê Hezîrana 2012an de hate avakirin. Armanca Navenda Kurdî, di serî de kultur, ziman, huner, mîmarî û dîroka Kurdî, di derbarê pirs û pirgirêkên aborî, civakî û kulturî yên Sêwregê û herêmê de meşandina xebatên lêkolîn, komkirin û danasînê ye.

Navenda Kurdî, di hemû xebatên xwe de rê û rêbazên sivîl, demokratîk û aşîtiyane bikar tîne.

Navenda Kurdî, bi prensîba hiqûqa hevdem û gerdûnî li hember cudatîkirina (dîskrîmînasyon) netewî, nîjadî, zimanî, sinifî, cînsî, dînî, mezhebî, fizîkî, herêmî û her wekî din derdikeve.

Navenda Kurdî, beşek ji tevgera sivîl û demokratîk a Kurdan e û di vî warî de li gorî pozîsyona xwe bi komel û rêxistinên sivîl û demokratîk ên din re xebata piştgirî û hevkariyê dimeşîne. 

Navenda Kurdî, di serî de Ermenî û Asûrî/ Suryanî, mafên demokratîk ên wekî kultur û ziman ên gelên cîran ku bi Kurdan re di eynî cografyayê de dijîn diparêze û di vî warî de li gorî pozîsyona xwe vatiniyên xwe bicih tîne.

Navenda Kurdî, di derbarê pirsên cîhanî yên wekî edaleta civakî, feqîrîbûn (xîzanîbûn), mafên mirovî û jîngehê de xwediyê helwesteke diyar e û di van waran de bi tevgerên cîvakî re xebata piştgirî û hevkariyê dimeşîne.

Navenda Kurdî, dê li gorî armanc û prensîbên xwe xebatên xwe bimeşîne û taybetî dê giranî bide van waran:

1.    Ji hêlîna zarokan û dibistana bingehîn bûyina zimanê Kurdî wek zimanê perwerdeyî.

2.    Destpêkirina kampanyayên “Bi Kurdî bipeyive û binivîse!” û vekirina qursên fêrkirina zimanê Kurdî.

3.    Di nava gel de danasîn û bikaranîna muzîk, şano (tiyatro), folklor û hunera Kurdî û derbarê wan de komkirina agahdariyan.

4.    Ji bo xurtkirina zanîna di derbarê dîrokê de amadekirina semîner û konferansan.

5.    Danasîna xwarin û vexwarinên herêmî û di derbarê wan de komkirina agahiyan.

6.    Danasîna cil û bergên herêmî û di derbarê wan de komkirina agahiyan.

7.    Danasîn û parastina avahî û hêjayiyên mîmarî yên herêmî.

8.    Parastina jîngehê û xwezayê (tebîet) û di vê warî de meşandina xebatên xurtkirina zanînê. 

9.    Xurtkirina şiyarbûna di derbarê pirsên civakî yên wekî doza xwînkariyê, di serî de şîdeta li hember jin û zarokan şîdeta navmalbatî û tiryakîbûyina (bikaranîna) narkotîkayê.

Bi avakirina Navenda Kurdî, Sêwregî bûn xwediyê maleke nû ya kulturî. Armanc û prensîbên ku li jor bi kurtayî hatin îfadekirin, dê pêşiya xebatên me ronî bikin. Navenda Kurdî, bi nêrîn, pêşniyar û rexneyên ji gelê me yê Sêwregê dê xebatên xwe pêşve bibe û xurttir bike.

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregê

29ê Hezîrana 2012an

 

 

Kamuoyuna!

 Siverek Kürt Kültür Merkezi kuruldu

Siverek Kürt Kültür Merkezi (Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregê – Navenda Kurdî), hazırlıkları tamamlanarak 29 Haziran 2012 tarihinde kuruldu. Navenda Kurdî’nın amacı, başta Kürt kültürü, dili, sanatı, mimarisi ve tarihi olmak üzere, Siverek ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına yönelik araştırma, derleme ve tanıtım çalışmalarını sürdürmektir.

Navenda Kurdî, tüm çalışmalarında sivil, demokratik ve barışçıl yol ve yöntemleri kullanır.

Navenda Kurdî, çağdaş ve evrensel hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak her türlü ulusal, ırksal, dilsel, sınıfsal, cinsel, dinsel, mezhepsel, fiziksel, bölgesel ve benzeri ayrımcılıklara karşıdır.

Navenda Kurdî, Kürt sivil ve demokratik hareketinin bir parçasıdır ve bu konuda kendi konumuna uygun olarak diğer sivil ve demokratik dernek ve örgütlerle dayanışma ve işbirliği içinde olur. 

Navenda Kurdî, Kürtler’le aynı coğrafyayı paylaşan Ermeniler, Asuriler/Süryaniler başta olmak üzere, komşu halkların kültürel, dilsel ve benzeri demokratik haklarına saygılıdır ve bu konuda kendi çalışma kapsamına giren alanlarda üzerine düşeni yapar.

Navenda Kurdî, sosyal adalet, yoksulluk, insan hakları, çevre ve benzeri küresel sorunlara karşı duyarlıdır ve bu konularda çalışmalarını sürdüren sosyal hareketlerle dayanışma ve işbirliği içinde olur.

Önüne koyduğu bu amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek olan Navenda Kurdî, öncelikle şu alanlarda çabalarını yoğunlaştıracaktır:

1.    Kürtçe’nin anaokul ve ilkokuldan başlayarak eğitim ve öğretim dili olması.

2.    “Kürtçe konuş ve yaz!” kampanyalarının düzenlenmesi ve Kürtçe dil kurslarının açılması.

3.    Kürt müziği, tiyatrosu, halk oyunları ve sanatının geniş kitleler içinde tanıtılıp yaygınlaştırılması ve onlarla ilgili bilgilerin derlenip toplanması.

4.    Tarihsel bilincin güçlenmesi için seminer ve konferansların düzenlenmesi.

5.    Yöresel yemek ve içeceklerin tanıtılması ve onlarla ilgili bilgilerin derlenip toplanması.

6.    Yöresel giysilerin tanıtılması ve onlarla ilgili bilgilerin derlenip toplanması.

7.    Yöresel mimari yapı ve değerlerin korunması ve tanıtılması.

8.    Çevre ve doğa değerlerinın korunması ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi. 

9.    Kan davası, kadın ve çocuklara yönelik şiddet başta olmak üzere aile-içi şiddet, uyuşturucu bağımlılığı ve benzeri sosyal sorunlarda duyarlılığın artırılması.

Navenda Kurdî’in kurulması ile Siverekliler yeni bir Kürt kültür evine kavuştular. Yukarıda kısaca belirtilen amaç ve ilkeler bizim çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Navenda Kurdî, Siverek halkımızdan gelecek görüş, öneri ve eleştirilerle çalışmalarını daha da geliştirip güçlendirecektir.

Siverek Kürt Kültür Merkezi

29 Haziran 2012

 

 

Raya giştî rê!

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregi amê viraşten

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregi (Navenda Kurdî), bi temambiyayena hazireyê ci, 29ê Hezîrana 2012in di amê viraşten. Armancê Navenda Kurdî, sere di kultur, ziwan, huner, mîmarî û tarîxa Kurdî, heqdê persanê aborî, civakî û kulturî yê Sêwregi û herêmi di kerdena karûbarê lêkolîn, komkerdiş û nasdayiş o.

Navenda Kurdî, heme karûbarê xu di ray û rêbazê sivîl, demokratîk û aşîtiyane bikar ana.

Navenda Kurdî, bi prensîbê hiqûqê hevdem û gerdûnî civerê pêraciyakerdena (dîskrîmînasyon) netewî, nîjadî, ziwanî, sinifî, cînsî, dînî, mezhebî, fizîkî, herêmî û zey nînan vijêna.

Navenda Kurdî, perçeyêna tevgera sivîl û demokratîk a Kurdan a û no warî di goreyê pozîsyonê xu bi komel û organîzasyonê sivîl û demokratîk ê bînan ra karê paştîguroten û piyakarkerdeni kena. 

Navenda Kurdî, sere di Ermenî û Asûrî/ Suryanî, heqê demokratîk ê zey kultur û ziman ê şarê (gel) emriyan ki bi Kurdan a eynî cografyay de manenê wahêr vijêna û no warî di goreyê pozîsyonê xu wezîfeyê xu ana ca.

Navenda Kurdî, heqdê persê cîhanî yê zey edaleta civakî, feqîrbiyayey (neçarey), heqê merdima û jîngehi di wahêrê helwestêna eşkere ya û nê wara di bi tevgerê cîvakî ra karûbarê paştîguroten û piyakarkerdeni kena.

Navenda Kurdî, a do goreyê armanc û prensîbanê xu karûbarê xu bikero û taybetî a do giraney bido nê wara:

1.    Halîna qeçekan û dibistanê bingehîn ra kerdena ziwanê Kurdî zey ziwanê perwerdey.

2.    Destpakerdena kampanyayanê “Bi Kurdî qisebiki û binuşni!” û akerdena qursê mûsnayişê ziwanê Kurdî.

3.    Şarî miyan di nasdayiş û vilakerdena muzîk, şano (tiyatro), folklor û hunera Kurdî û heqdê înan di komkerkena malûmatan.

4.    Qandê xurtkerdena zanayişê tarîxî hazirkerdena semîner û konferansan.

5.    Nasdayişê werd û şimitenê herêmî û heqdê înan di komkerkena malûmatan.

6.    Nasdayişê çinayê herêmî û heqdê înan di komkerkena malûmata.

7.    Nasdayiş û parastina ca û qîmetê mîmarî yê herêmî.

8.    Parastina jîngeh û xwezayi (tebîet) û no warî di kerdena karûbarê qandê xurtkerdena zanayişî. 

9.    Xurtkerdena ayabiyayena heqdê persanê civakî yê zey dawaya gûnî (doza xwînkarî), sere di şîdeto civerê cinî û qeçekan şîdeto miyanê malbatî û tiryakîbiyayena (bikarardişê) narkotîkayi.

Bi viraştena Navenda Kurdî, Sêwregijî bî wahêrî keyeyêno newe yê kulturî. Armanc û prensîbê ki cor di bi kilmeya amey îfadekerden, ê dê verniya karûbarê ma roşn bikerê. Navenda Kurdî, bi fikir, pêşniyar û rexneyê şarê ma yê Sêwregi a do karûbarê xu vernî bero û hewna xurt kero.

Navenda Kultura Kurdî ya Sêwregi

29ê Hezîrana 2012in

 
 0     MESAJLARINIZ ( Mesajên we)


 


 NÛÇEYÊN DAWÎ

Gazeteler Öcalan´ın tüm Türkiye´ye yaptığı çağrıyı menşetlerine taşıdı
08:53   22/3/2013
 Diyarbakır´daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan´ın "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" çağrısı gazetelerde geniş yer buldu
Newroz Pîroz be!
21:04   21/3/2013
 Siverek Newroz Nostaljisi
Öcalan: "Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz"
20:27   21/3/2013
 PKK lideri Öcalan’ın BDP tarafından 21.03.2013 te Diayrbekir’de düzenlenen Newroz mitinginde okunan mesajının tam metni
Li Navenda Kurdî ya Siwêregê pîrozbahîya 8ê Adarê...
17:01   10/3/2013
 8ê Adarê roja jinên kedkar û jinên kurd
Sene 1921: Koçgiri isyanı, Alişer ve Zarife
11:49   10/3/2013
 Hareketin fikri önderi ise KTC üyesi olan Baytar Nuri Dersimi’ydi.
Mir Bedirxan Üzerine Düşünceler
11:46   10/3/2013
 1839 da, Nizip’de meydana gelen, İbrahim Paşa-Osmanlı-Savaşı çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.
´Petrol Kürtlere bağımsızlık getirecek´
17:31   8/3/2013
 İngiliz Independent Gazetesi, petrolün Iraklı Kürtlere bağımsızlık vereceğini savundu
DTK dan DDKD ye Ziyaret
16:25   7/3/2013
 DTK Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, DTK Daimi Meclis üyesi Seydi Fırat, Amed´de bulunan DDKD, KADEP, ÖSP, Azadi İnisiyatifi ve HAK-PAR´a sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak ve sürece katkılarını istemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.
Çaycidan al haberi
14:36   7/3/2013
 Çay ocağını ona bıraktığımda elinde kalın bi dosya vardı, okuyup gülüyordu.
”Kosova için işleyen mekanizmalar, ne Filistinliler ne Kürtler için işliyor”
14:34   6/3/2013
 Ortadoğu´da işler hak ve sorumluluklar üzerinden değil, hibe ve sadakat üzerinden yürüyor
´Kürdistan bugün Türk milliyetçiliğinin işgali altındadır´
20:54   4/3/2013
 Kürt sorunu, Kürdistan’nın Kemalizm tarafından sömürgeleştirilmesi sorunudur